Všechny profese

 
Administrátor pohřebiště

Administrátor pohřebiště samostatně a komplexně zajišťuje správu veřejného pohřebiště.

Administrátor pošt

Administrátor pošt řídí administrativní a personální činnosti menší pošty a vykonává práce spojené s provozem pošty.

Advokát

Advokát poskytuje právní služby podle zákona o advokacii, zejména zastupuje klienty v řízení před soudy, správními úřady a jinými orgány, obhajuje klienty v trestních věcech, poskytuje právní poradenství a zpracovává právní rozbory.

Advokátní koncipient

Advokátní koncipient poskytuje pod dohledem advokáta některé právní služby podle zákona o advokacii, zejména poskytuje základní právní poradenství, pomáhá klientům při sepisování listin a zajišťuje podklady pro právní rozbory.

Agronom

Agronom zajišťuje stanovené technologické postupy při pěstování plodin.

Aranžér

Aranžér zajišťuje reklamní a aranžérské činnosti pro prezentaci zboží a služeb.

Architekt

Architekt vytváří projekty staveb s využitím kreativních schopností a uměleckého talentu, při rozsáhlých znalostech technických, sociologických, ekonomických, demografických, ekologických a dalších. Podle stavebního a autorizačního zákona musí mít pro vybrané činnosti ve výstavbě autorizaci v odpovídajícím oboru.

Art grafik

Art grafik vytváří na základě zadání a požadavků zadavatelů ideové a výtvarně grafické řešení všech tiskových produktů, tištěné reklamy, grafických manuálů, webdesignu, multimediálních prezentací a obalů ve fázích zhotovení grafického návrhu a layoutu.

Asistent režie

Asistent režie spolupracuje s režisérem při nastudování a realizaci uměleckého díla ve filmové, divadelní, rozhlasové nebo televizní tvorbě.

Asistent soudce Nejvyššího soudu a Nejvyššího správního soudu

Asistent soudce Nejvyššího soudu a Nejvyššího správního soudu vykonává pro soudce právní expertizy a další odborné činnosti spojené s přípravou projednávání a rozhodování v konkrétních věcech a v rozsahu stanoveném zvláštním zákonem též některé procesní úkony spojené s projednáváním a rozhodováním jednotlivých věcí.

Asistent soudce Ústavního soudu

Asistent soudce Ústavního soudu vykonává pro soudce právní expertizy a další odborné právnické činnosti spojené s přípravou, projednáváním a rozhodováním v konkrétních věcech.

Asistentka

Asistentka zpracovává širokou škálu administrativních agend jednotlivých členů vedení, celých oddělení či jiných útvarů společnosti.

Autoelektrikář

Autoelektrikář provádí diagnostiku, opravy a seřizování elektrických a elektronických systémů automobilů.

Autolakýrník finální povrchové úpravy

Autolakýrník finální povrchové úpravy posuzuje kvalitu podkladových nátěrových vrstev před lakováním, dokáže správně určit požadovaný barevný odstín a namíchat ho pomocí míchacího zařízení a PC a aplikovat všechny technologické vrstvy lakovacích materiálů.

Autolakýrník přípravář

Autolakýrník přípravář posuzuje druh a rozsah poškození povrchových částí vozidla, volí a provádí opravy správným technologickým postupem v rozsahu podkladových technologických vrstev.

Automechanik

Automechanik vykonává základní práce zaměřené na údržbu a opravy silničních motorových vozidel všech druhů.

Autotronik

Autotronik provádí a zabezpečuje diagnostiku a opravu motorových vozidel.

Balič a expedient nábytku

Balič a expedient nábytku kontroluje, čistí a opravuje nábytkové dílce před dílenskou montáží. Dále čistí, balí a připravuje k expedici hotové výrobky po provedené montáži, připravuje a balí komponenty, montážní návody a informace pro zákazníka, které jsou expedovány se zakázkou.

Balistik

Balistik obsluhuje radiolokátor při provádění zkoušek munice, zbraní a zbraňových systémů.

Bankovní pokladník

Bankovní pokladník zajišťuje pokladní a finančně-obslužné operace spojené s hotovostí v tuzemské i zahraniční měně, včetně související administrativní činnosti.

Bankovní pracovník

Bankovní pracovník zajišťuje základní kontakty a přímá jednání s klienty při realizaci všech bankovních služeb a obchodů poskytovaných peněžním ústavem, vedení evidence a vypracování podkladů pro práci vrcholového managementu.

Báňský technolog specialista

Báňský technolog specialista řídí a navrhuje technologie a technologické postupy pro pracoviště, na kterých se provádí hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem.

Báňský úpravář

Báňský úpravář obsluhuje stroje a zařízení a řídí linky třídění a úpravy vytěžené nerostné suroviny.

Barista

Barista se specializuje na přípravu kávy, obzvláště espressa a nápojů založených na espressu.

barman

Barman připravuje a podává míchané nealkoholické a alkoholické nápoje.

Bednář a obalář

Bednář a obalář výrábí a opravuje dřevěné bedny, palety a sudy.

Betonář

Betonář provádí železobetonářské práce a vyrábí betonové a železobetonové prefabrikáty.

Brašnář

Brašnář vyrábí různé druhy brašnářských výrobků, sportovních potřeb a galanterie.

Brusič a frézař kamene

Brusič a frézař kamene ručně i strojně brousí a leští kámen, řeže kámen na frézách.

Brusič drahých kamenů

Brusič drahých kamenů brousí přírodní a syntetické drahé kameny pro další klenotnické zpracování a uměleckořemeslné zpracování podle výtvarných návrhů.

Brusič kovů

Brusič kovů seřizuje a obsluhuje brousicí stroje a provádí práce nutné při broušení kovových součástí, dílů strojů a nástrojů.

Brusič nožířských výrobků

Brusič nožířských výrobků provádí ruční ostření nožířských výrobků spolu s prováděním funkčních zkoušek.

Brusič skla

Brusič skla provádí broušení, leštění a další povrchovou úpravu vzorů a dekorací skleněných výrobků a vybrušování nejrůznějších motivů na skle.

Celník

Celník je kvalifikovaný pracovník, který plní úkoly dohledu nad osobami, dopravními prostředky a pohybem zboží v oblasti ekonomických zájmů.

Cínař

Cínař zhotovuje cínařské užitkové a dekorativní výrobky technikou odlévání do forem podle výtvarných návrhů nebo historických vzorů včetně cizelování, dokončovacích prací a oprav cínařských výrobků včetně patinování, konzervování a zastavování oxidačních procesů.

Cukrář karamelových a kandytových výrobků

Cukrář karamelových a kandytových výrobků zpracovává cukrovou hmotu lisováním, tažením, litím nebo foukáním. Hotové výrobky balí, expeduje a zajišťuje jejich prodej.

Cukrář modelovací a marcipánové hmoty

Cukrář modelovací a marcipánové hmoty vyrábí hmoty, připravuje z nich ozdoby a používá je na dohotovení cukrářských výrobků.

Cukrář nečokoládových cukrovinek

Cukrář nečokoládových cukrovinek zpracovává různé hmoty jako je např. marshmallow, rahat, turecký med, chalva, žvýkací guma, želé. Tyto výrobky balí, uskladňuje a prodává.

Cukrář pro zpracování čokolády

Cukrář pro zpracování čokolády zpracovává čokoládu ručně nebo strojně. Čokoládu rozpouští, temperuje, odlévá ji do forem, vyrábí ozdoby, náplně a dohotovuje jako pralinky nebo tabulkovou čokoládu.

Cukrář restauračních moučníků

Cukrář restauračních moučníků zajišťuje výrobu hmot, jejich tvarování, tepelné opracování nebo chlazení. Dohotovuje, zdobí a aranžuje restaurační moučníky.

Cukrář řemeslné výroby perníků

Cukrář řemeslné výroby perníku zajišťuje výrobu těsta, tvarování, pečení, dohotovení a balení výrobků.

Cukrář zákusků a dortů

Cukrář zákusků a dortů zajišťuje výrobu hmot, jejich tvarování a tepelné opracování. Zhotovuje, zdobí a balí zákusky a dorty.

Cvičitel horské služby

Cvičitel horské služby vykonává a organizuje záchranářské činnosti v horském prostředí, organizuje a koordinuje činnost stanice horské služby včetně vzdělávání.

Čalouník novodobou technologií

Čalouník novodobou technologií vyrábí části čalouněného nábytku na strojích k tomu určených a provádí jejich údržbu.

Číšník

Číšník samostatně servíruje a prodává pokrmy a nápoje.

Člen horské služby

Člen horské služby zajišťuje a organizuje záchranářské činnosti v horském prostředí a poskytuje předlékařskou první pomoc.

Dealer

Dealer provádí zajišťování složitých obchodů a speciálních obchodních operací na finančních trzích.

Dekoratér

Dekoratér navrhuje, vyrábí a instaluje dekorace v interiéru i exteriéru, spolupracuje na zhotovení návrhů pro dotváření interiérů a provádí drobné čalounické a tapetářské práce.

Dekoratér keramiky

Dekoratér keramiky zdobí keramické výrobky různými dekoračními technikami.

Dělník pro těžbu dřeva

Dělník pro těžbu dřeva provádí těžbu dříví a výrobu zadaných sortimentů dříví v lesních porostech za pomoci motorových pil.

Dělník v kamenické výrobě

Dělník v kamenické výrobě provádí pomocné práce pro zajištění plynulého a bezpečného provozu v kamenické výrobě.

Dělník v oděvní výrobě

Dělník v oděvní výrobě vykonává pomocné práce při zhotovování oděvních výrobků.

Dělník v textilní výrobě

Dělník v textilní výrobě vykonává pomocné, přípravné, obslužné a manipulační práce v textilní výrobě.

Dělník výroby bednění

Dělník výroby bednění zhotovuje jednoduché bednění, sestavuje a demontuje systémové bednění, ukládá části bednění.

Dělník výroby dřevařských polotovarů

Dělník výroby dřevařských polotovarů ovládá manipulaci se surovinou, výrobky a polotovary, obsluhuje a udržuje jednoduché stroje a zařízení ve výrobě dřevařských polotovarů.

Dentální hygienista

Jednotka práce bude aktualizována v souladu s platnou legislativou v průběhu roku 2013-2014. Dentální hygienista provádí odbornou ošetřovatelskou péči v oblasti stomatologie na úseku lůžkové a ambulantní péče.

Deratizér

Deratizér pomocí chemických a fyzikálních metod a přípravků potlačuje škodlivé organizmy, likviduje přenašeče původců infekčních onemocnění, epidemiologicky a epizootologicky významné, škodlivé či obtížné členovce, hlodavce a další živočichy.

Designér nábytku

Designér nábytku a interiérů navrhuje a vytváří nové tvary nábytkových prvků, souborů nábytku a zařízení interiérů podle vlastních koncepcí, aplikuje nejnovější poznatky z oblasti nábytkářského designu, ergonomie a moderních technologií výroby.

Designer výrobků

Designer výrobků navrhuje a vytváří nové tvary jednodušších průmyslových výrobků nebo částí složitých výrobků podle daných postupů nebo podle sjednaných podmínek.

Detašér čistírny a prádelny

Detašér čistírny a prádelny odstraňuje skvrny z oděvů, prádla nebo jiných textilních, usňových nebo kožešinových výrobků.

Detektiv koncipient

Detektiv koncipient spolupracuje při pátrání po osobách a věcech a při odhalování skutečností svědčících o právním zájmu klienta. Shromažďuje informace o důkazech a spolupracuje při zajišťování ochrany majetku a osob.

Dezinfektor ve službách

Dezinfektor ve službách provádí pomocí dezinfekčních přípravků dezinfekci ve zdravotnických, zemědělských a potravinářských provozech i v komunální hygieně.

Dílenský montážník nábytku

Dílenský montážník nábytku sestavuje a montuje hotové výrobky z jednotlivých nábytkových dílců a komponentů.

Dirigent

Dirigent řídí hudební orchestry, skupiny, sólisty a sbory při interpretaci hudebních a hudebně-dramatických děl.

Dispečer důlní výroby

Dispečer důlní výroby koordinuje zajišťování výroby a dopravy v organizaci provádějící hornickou činnost nebo činnosti prováděné hornickým způsobem.

Dispečer strojírenské výroby

Dispečer strojírenské výroby provádí řízení strojírenské výroby nebo provozu podle operativních plánů formou dispečerských příkazů.

Dispečer teplárny

Dispečer teplárny operativně řídí provoz systémů centrálního zásobování teplem.

Dispečer v železniční dopravě

Dispečer v železniční dopravě je vysoce kvalifikovaný pracovník, který koordinuje činnost výkonných jednotek v přiděleném obvodu ČD.

Dispečer železniční dopravy

Dispečer železniční dopravy řídí, organizuje a kontroluje posunovací a vlakotvorné práce, řídí vlakovou dopravu na uceleném traťovém úseku, řídí a kontroluje hospodaření s nákladními vozy v přidělených železničních stanicích určeného vozového okruhu.

Disponent likvidace pojistných událostí

Disponent likvidace pojistných událostí provádí metodické řízení likvidací pojistných událostí, kontrolní činnost a likvidaci nejnáročnějších pojistných událostí.

Disponent lodní dopravy

Disponent lodní dopravy komplexně koordinuje dopravu zboží po vodní cestě v tuzemsku i zahraničí.

Disponent vzniku pojištění

Disponent vzniku pojištění stanovuje pojistné sazby, pojistné podmínky a typy pojistných produktů, provádí metodickou a kontrolní činnost.

Disponent zajištění

Disponent zajištění připravuje a realizuje zajistný program pojišťovny a dojednává zvláštní zajistné případy.

Divadelní režisér

Divadelní režisér režíruje dramatická, hudebně-dramatická, baletní, pantomimická a operní díla.

Dlaždič

Dlaždič provádí pokládání dlažebních a asfaltových povrchů.

Dozorce depa

Dozorce depa organizuje přístavby hnacích a tažených vozidel na plánovanou údržbu a ostatní druhy oprav.

Dozorce výhybek

Dozorce výhybek provádí stavění jízdních cest pro vlaky a posun, úschovu a střežení klíčů od výměn a výkolejek, vydávání příkazů přiděleným výhybkářům, obsluhu pomocných stavědel, vedení zaměstnanců při čistění výměn, včetně vlastního provádění této činnosti.

Dozorčí železniční přepravy

Dozorčí železniční přepravy řídí a zabezpečuje přepravní činnosti osobní železniční stanice, nákladového obvodu nebo přiděleného pracoviště.

Dozorčí železničního provozu

Dozorčí železničního provozu řídí a organizuje provozní činnosti v přidělených obvodech, zajišťuje plnění grafikonu vlakové dopravy.

Dramaturg

Dramaturg sestavuje návrhy dramaturgických plánů, provádí výběr děl a spolupracuje s autory a inscenátory při jejich realizaci.

Dřevařský technik mistr

Dřevařský technik mistr řídí a organizuje práce na vymezeném technologickém úseku při zajišťování úkolů stanovených operativním plánem výroby v dřevařské a nábytkářské výrobě.

Dřevařský technolog

Dřevařský technolog je vysoce kvalifikovaný pracovník, který samostatně stanovuje komplexní technologické postupy nebo zajišťuje technologickou přípravu rozsáhlé dřevařské a nábytkářské výroby.

Dřevomodelář

Dřevomodelář ručně nebo na strojním zařízení vyrábí, sestavuje a opravuje dřevěné modely a makety pro potřeby formování ve slévárenském a sklářském průmyslu nebo při výrobě laminátových a kompozitních výrobků.

Důlní měřič

Důlní měřič provádí základní měřické práce v dole a na povrchu dolu.

Důlní zámečník

Důlní zámečník provádí práce při údržbě, montáži a opravách strojů a zařízení při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem.

Dýhař

Dýhař vybírá, rozměrově a tvarově upravuje, sesazuje a slepuje jednotlivé listy dýh do konečného formátu.

Ekolog

Ekolog je vysoce kvalifikovaný pracovník, který řídí a kontroluje činnost příslušných úseků životního prostředí a zajišťuje metodickou a konzultační činnost v oblasti enviromentální výchovy, vzdělávání a osvěty, včetně posuzování vlivů na životní prostředí.

Elektromechanik měřicích, regulačních a automatizačních zařízení

Mechanik měřicích, regulačních a automatizačních zařízení provádí samostatné práce a dílčí i celkové řízení prací při montážích, rekonstrukcích, běžných a středních opravách, kontrolách, seřizování, údržbě a obsluze výrobků a zařízení měření, regulace a automatizace technologických procesů.

Elektromechanik pro výtahy

Elektromechanik pro výtahy vykonává odborné činnosti v oblasti instalování nových výtahů i v oblasti servisu, zejména prohlídky, zkoušky, seřizování, opravy a odstraňování zjištěných provozních rizik dříve instalovaných výtahů.

Elektromontér fotovoltaických systémů

Elektromontér fotovoltaických systémů montuje, opravuje a seřizuje jednotlivé mechanické i elektrické části fotovoltaických systémů.

Europodkovář

Europodkovář upravuje, ošetřuje kopyta bosá a podkovává kopyta všech kategorií koní a koňovitých ve shodě se souvisejícími platnými předpisy a welfare koní, zhotovuje a upravuje podkovy.

Fakturant

Fakturant provádí fakturaci a likvidaci faktur.

Farmaceut

Jednotka práce bude aktualizována v souladu s platnou legislativou v průběhu roku 2013-2014. Farmaceut pod odborným dohledem zajišťuje přípravu a výdej léčiv a zdravotnických prostředků.

Filmový režisér

Filmový režisér režíruje filmová díla.

Finanční auditor

Finanční auditor provádí nezávislé ověření, zda údaje v účetní závěrce podávají věrný a pravdivý obraz finanční pozice a výsledků hospodaření a peněžních toků v souladu s pravidly předepsanými českými nebo jinými účetními předpisy.

Firemní recepční

Firemní recepční zajišťuje chod recepce společnosti a jednoduchou administrativu pro management společnosti i pro ostatní zaměstnance.

Florista

Florista zhotovuje výrobky ve floristice, prodává floristické výrobky a doplňkové zahradnické zboží.

Formíř a jádrař

Formíř a jádrař obsluhuje technologické stroje a zařízení a provádí další odborné práce při výrobě forem a jader pro slévárenskou výrobu.

Fotograf v minilabu

Fotograf v minilabu provádí obsluhu digitálního minilabu a zařízení pro vyvolávání filmů a zpracování zakázek z digitálních a analogových záznamů, příjem a výdej fotografických zakázek včetně inkasa, popisování a archivování fotografických a digitálních záznamů a asistuje při fotografování v ateliéru.

Fotografický poradce

Fotografický poradce prodává a poskytuje poradenství při prodeji fotografické snímací techniky a médií, fotografických materiálů a fotografických zařízení pro zpracování a úpravu fotografií.

Fotolaborant

Fotolaborant provádí obsluhu zařízení pro vyvolávání filmů a pozitivních materiálů, provádí obsluhu tiskáren pro digitální zhotovování fotografií, příjem a výdej fotografických zakázek včetně inkasa, popisování a archivaci filmových a digitálních záznamů a zajišťuje asistenci při fotografování v ateliéru nebo v terénu.

Fotoreportér

Fotoreportér fotografuje digitální i analogovou technikou, provádí digitální snímání a zpracování obrazu.

Frézař

Frézař seřizuje a obsluhuje konvenční i číslicově řízené obráběcí stroje, provádí práce nutné při frézování, hoblování, obrážení, protahování nebo protlačování součástí.

Fyzioterapeut

Jednotka práce bude aktualizována v souladu s platnou legislativou v průběhu roku 2013-2014. Fyzioterapeut provádí diagnostickou, preventivní a léčebnou péči v oblasti poruch pohybového aparátu člověka na úseku léčebně preventivních zdravotnických zařízení, v lázeňských zařízeních, ústavech sociální péče a v rehabilitačních ...

Galvanizér

Galvanizér provádí úpravu povrchu součástek, dílů, výrobků, spotřebních předmětů, uměleckých předmětů apod. procesy žárového stříkání, chemickou a elektrochemickou úpravou.

Garderobiér

Garderobiér připravuje, upravuje a opravuje scénické kostýmy a jejich doplňky.

Generální ředitel

Generální ředitel je odpovědný za celkové řízení velké nebo střední organizace a naplňování cílů v souladu s definovanou strategií.

Geodet

Geodet zaměřuje části zemského povrchu a objekty na něm, provádí potřebné výpočty a následně vyhodnocuje a zobrazuje zaměřené objekty pro potřeby katastru nemovitostí, investiční výstavby, stavebnictví, lesnictví, zemědělství, měst a obcí.

Geograf

Geograf provádí grafické zpracování geografických dat klasickým nebo automatizovaným způsobem podle odzkoušených a zavedených technologických postupů v geografickém informačním systému.

Geolog

Geolog provádí dílčí práce při vyhledávání a průzkumu ložisek nerostů, ověřuje jejich zásoby a zpracovává geologické podklady pro jejich využívání a ochranu.

Glazovač keramiky

Glazovač keramiky glazuje výrobky z keramiky.

Grafik

Grafik zpracovává obrazová tisková data a vytváří tak podklady pro zhotovení tiskové formy ve výrobních fázích skenování předloh, retuše a barevné úpravy naskenovaných či externích obrazových datových souborů a dokumentů.

Greenkeeper

Greenkeeper vytváří a udržuje travnaté plochy sportovní i okrasné, porosty stromů a keřů, květinových záhonů sportovních a golfových areálů. Provádí běžnou údržbu strojů a zařízení, závlahového systému, výměnu a vrtání jamek. Zajišťuje trvalou připravenost sportovních trávníků ke hře.

Herec

Herec tvůrčím způsobem podle dramatického textu interpretuje role, vypráví nebo přednáší prozaické, poetické a dramatické texty v představeních v divadle, televizi, rozhlase, filmu či na jiných audiovizuálních nosičích.

Hodinář

Hodinář samostatně vyrábí, seřizuje a opravuje hodinářské výrobky.

Hodnotitel koní

Hodnotitel koní zajišťuje objektivní hodnocení exteriérových a užitkových vlastností všech plemen koní, chovaných na území ČR a jejich věkových kategorií, dle šlechtitelských řádů a programů plemenných knih vedených MZe ČR dle zákona 154/2006 Sb. o šlechtění a plemenitbě hospodářských zvířat.

Horník kombajnér rubání a ražení

Horník kombajnér rubání a ražení obsluhuje dobývací nebo razicí stroj v dole při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem.

Horník předák rubání a ražení

Horník předák rubání a ražení řídí a provádí odborné práce ve skupině pracovníků v dobývání, ražení a zmáhání důlních děl při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem.

Horník rubání a ražení

Horník rubání a ražení provádí odborné hornické práce v dobývání, ražení důlních děl a báňské údržbě důlních děl při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem.

Horník v ostatních činnostech v dole

Horník v ostatních činnostech v dole spolupracuje při hornických pracích v dobývání a ražení důlních děl, provádí nakládku, dopravu a vykládku materiálu, strojů a zařízení, zajišťuje obsluhu a kontrolu pásových souprav a provádí odběr vzorků důlního ovzduší při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem.

Hospodyně

Hospodyně provádí běžný domácí i generální úklid a údržbu majetku v soukromých domácnostech svých klientů v potřebné kvalitě, zajišťuje chod domácnosti a přispívá k dobré rodinné atmosféře. Organizuje jiné práce, pracovníky a dodavatele podle potřeb klienta.

Hradlař a hláskař

Hradlář a hláskař zajišťuje bezpečný sled vlaků na trati a ochranu železnice ve styku se silničním provozem.

Hrázný a jezný

Hrázný a jezný zabezpečuje provoz vodních děl, provádí obsluhu a údržbu jezových, plavebních a přehradních zařízení dle manipulačního a provozního řádu.

Hrobník

Hrobník kope hroby, otevírá a uzavírá hrobky, exhumuje, pohřbívá, ukládá urny, provádí rozptyl a vsyp zpopelněných lidských ostatků.

Hudebník člen orchestru a souboru

Hudebník člen orchestru a souboru interpretuje kolektivní části hudebního díla.

Hudebník sólista

Hudebník sólista interpretuje sólové party hudebních děl.

Hutní dispečer

Hutní dispečer je kvalifikovaný pracovník, který řídí formou dispečerských příkazů hutní výrobu nebo provoz podle operativních plánů.

Hutní inženýr technolog

Hutní inženýr technolog komplexně stanovuje technologické postupy a zajišťuje technologickou přípravu v procesu hutní výroby.

Hutní operátor

Hutní operátor je kvalifikovaný pracovník, který řídí a obsluhuje vybrané zařízení pro výrobu kovů a jeho následné zpracování.

Hutní technik mistr

Hutní technik mistr řídí a organizuje práce na vymezeném technologickém úseku při zajišťování úkolů stanovených operativním plánem v hutní výrobě.

Hutní technolog

Hutní technolog je kvalifikovaný pracovník, který stanovuje technologické postupy a zajišťuje technologickou přípravu pro jednodušší hutní výrobu.

Hutník přípravář vsázky aglomerace

Hutník přípravář vsázky aglomerace obsluhuje výrobní zařízení pro přípravu a výrobu aglomerační směsi.

Hutník tavič neželezných kovů

Hutník tavič neželezných kovů řídí proces tavení, obsluhuje stroje a zařízení a vykonává další odborné činnosti při výrobě a lití neželezných kovů.

Hutník tavič oceli

Hutník tavič ocelí řídí proces výroby oceli, obsluhuje stroje a zařízení na výrobu oceli a vykonává další odborné činnosti při výrobě oceli.

Hutník v recyklaci neželezných kovů

Hutník v recyklaci neželezných kovů řídí proces tavení, obsluhuje stroje a zařízení a vykonává další odborné činnosti při zpracování druhotných surovin, výrobě a lití finálních neželezných kovů a jejich slitin.

Hutník vysokopecař

Hutník vysokopecař řídí chod vysoké pece, obsluhuje stroje a mechanizační prostředky a vykonává další odborné činnosti při výrobě surového železa ve vysokých pecích.

Hydrolog

Hydrolog je pracovník s vyšší kvalifikací, který komplexně zajišťuje a provádí hydrologická měření a pozorování.

Chemický technik analytik

Chemický technik analytik samostatně provádí analýzu jakosti a kvality vstupních surovin, dále provádí mezioperační kontrolu chemického procesu a výstupní kontrolu produktu včetně koordinace prací a podávání návrhů na opatření.

Chemický technik manažer provozu

Chemický technik manažer provozu dílčím způsobem řídí jednotku chemické výroby nebo její části.

Chemický technik mistr

Chemický technik mistr řídí a organizuje práce na vymezeném technologickém úseku při zajišťování úkolů stanovených operativním plánem chemické výroby nebo provozu.

Chemický technik operátor

Chemický technik operátor provádí širokou škálu odborných prací v technologických výrobách, zejména dálkové řízení a kontrolu chemických procesů ve výrobě.

Chemický technik plánovač

Chemický technik plánovač provádí specializovanou, komplexní odbornou činnost v oblasti přípravy podkladů pro tvorbu plánů chemické výroby, rozpisů jednotlivých položek na pracoviště nebo menší organizační celky a stanovování technologických norem a časů.

Chemický technolog

Chemický technolog určuje technologické postupy a zajišťuje technologickou přípravu, průběh a kontrolu chemických procesů a chemických provozů podle zadání rámcových pokynů nebo standardních postupů.

Chemik laborant

Chemik laborant provádí širokou škálu laboratorních činností založených na chemických a fyzikálně-chemických procesech.

Chemik pro obsluhu zařízení

Chemik pro obsluhu zařízení provádějící širokou škálu odborných prací, zejména kontrolu a obsluhu technologického zařízení.

Chirurgický nástrojař

Chirurgický nástrojař zhotovuje, udržuje a opravuje chirurgické nástroje a přípravky.

Chlorovač

Chlorovač zajišťuje technologický proces chlorování upravené pitné vody.

Choreograf

Choreograf tvůrčím způsobem vytváří taneční, baletní nebo pantomimické inscenace, popřípadě taneční či pohybové složky činoherních, muzikálových, operních, operetních nebo jiných divadelních inscenací.

Chovatel a jezdec dostihových koní

Chovatel a jezdec dostihových koní pečuje o hříbata a mladé koně a jejich správný vývoj. Připravuje koně a jezdce na dostihy a kontroluje zdraví koní.

Chovatel a jezdec koní

Chovatel a jezdec koní chová všechna plemena a kategorie koní a koňovitých, organizuje chov, pastvu, ustájení, výživu, plemenitbu, odchov jednotlivých kategorií koní a připravuje koně ve výcviku pro jeho další užití.

Chovatel a jezdec pro přípravu a testaci mladých koní

Jezdec pro přípravu a testaci mladých koní pečuje o mladé koně a jejich správný vývoj. Sestavuje postupy a provádí výcvik mladých koní pro jejich další užití či zařazení do chovu dle jejich genetických a fyzických předpokladů a plemenných knih.

Chovatel a jezdec sportovních koní

Chovatel a jezdec sportovních koní chová sportovní hříbata a mladé koně a pečuje o jejich správný vývoj. Připravuje koně a jezdce na na příslušné discipliny klasického ježdění dle jejich genetických a fyzických předpokladů a kontroluje zdraví koní.

Chovatel a ošetřovatel drůbeže a běžců

Chovatel a ošetřovatel drůbeže a běžců zajišťuje péči o drůbež a běžce ve farmových chovech dle zásad welfare. Obsluhuje běžné technologie spojené s tímto chovem.

Chovatel a ošetřovatel hospodářských zvířat

Chovatel a ošetřovatel hospodářských zvířat zabezpečuje komplexní péči o hospodářská zvířata v konkrétních chovech a získává užitkové produkty z těchto zvířat.

Chovatel a ošetřovatel ovcí a koz

Chovatel a ošetřovatel ovcí a koz zajišťuje péči o jednotlivé kategorie ovcí a koz a vytváří podmínky pro jejich odpovídající chov, včetně zajištění standardů welfare.

Chovatel a ošetřovatel prasat

Chovatel a ošetřovatel prasat se stará o jednotlivé kategorie prasat a zajišťuje podmínky pro jejich odpovídající chov.

Chovatel a ošetřovatel skotu

Chovatel a ošetřovatel skotu pečuje o skot ve farmových chovech dle zásad welfare.

Chovatel koní

Chovatel koní chová koně všech kategorií. Zajišťuje krmení, ošetření, přepravu, úklid a desinfekci spojenou s chovem koní. Vyhodnocuje připářovací plány a plemenitbu koní. Organizuje připouštění klisen. Dohlíží na péči o zdravé a nemocné koně, zajišťuje péči o kopyta koní.

Chovatel laboratorních zvířat

Chovatel laboratorních zvířat zabezpečuje odborné práce při ošetřování všech druhů laboratorních zvířat.

Chovatel okrasných a akvarijních ryb

Chovatel okrasných a akvarijních ryb pečuje o chovná zařízení, optimalizuje kvalitu vody, zajišťuje reprodukci ryb, jejich odchov do prodejní velikosti a zajišťuje dodávku ryb do obchodní sítě.

Chovatel včel

Chovatel včel zajišťuje obsluhu včelstev v průběhu celého včelařského roku, včetně údržby včelařského zařízení a kočování se včelstvy.

Chovatel vodní drůbeže

Chovatel vodní drůbeže obstarává chov na farmách. Zajišťuje reprodukci a líhnutí drůbeže a chovných zvířat. Dohlíží na krmení a napájení a optimální chovné podmínky.

Chůva pro děti předškolního věku

Chůva pro děti předškolního věku samostatně pečuje o dítě nebo děti v soukromé domácnosti podle pokynů rodičů, kterým je za svou práci zodpovědná.

Chůva pro dětské koutky

Chůva pro dětské koutky samostatně a krátkodobě pečuje o děti ve speciálním oddělení zřizovatele dětského koutku. Jejím hlavním úkolem je zajištění vhodné hry pro děti různých věkových kategorií a dbát na bezpečnost dětí.

Ilustrátor

Ilustrátor výtvarně doprovází, zdobí, zdůrazňuje a vysvětluje texty knižních publikací, časopisů nebo webových prezentací.

Informátor v dopravě

Informátor v dopravě v českém i světovém jazyce poskytuje informační a poradenské služby o přepravě cestujících a zavazadel, sleduje nepravidelnosti v dopravě a poskytuje informace o spojích, tarifních a přepravních podmínkách.

Inseminační technik

Inseminační technik v rámci reprodukčního procesu zajišťuje inseminaci a aplikaci biotechnických metod při realizaci šlechtitelských programů u jednotlivých druhů zvířat.

Instalatér vodovodů

Instalatér vodovodů je kvalifikovaný pracovník, který provádí montáž, údržbu a opravy venkovních vodovodních a kanalizačních přípojek a sítí. (PRO TUTO POZICI SE PŘIPRAVUJE NOVÝ OBOR VZDĚLÁNÍ).

Instruktor aerobiku

Instruktor aerobiku vede lekce skupinových cvičení při aktivním zapojení hudby a různých taneční stylů, s cílem zlepšit celkovou fyzickou i psychickou kondici člověka, jeho pohybovou gramotnost a fyzické dovednosti.

Instruktor horské služby

Instruktor horské služby organizuje a koordinuje činnost stanice horské služby včetně vzdělávání pracovníků.

Instruktor pilates

Instruktor pilates vede lekce skupinových cvičení technikou pilates, která se zaměřuje na posílení svalů hlubokého stabilizačního systému, mobilizaci a obnovu přirozené pohyblivosti a funkcí páteře a hlavních kloubů, odstranění bolestí pohybového aparátu a prevenci jeho předčasného opotřebení, zlepšení držení těla, koordinace...

Interiérový architekt

Interiérový architekt zpracovává komplexní návrh interiérového řešení stavby včetně zabudovaných technologií a navrhuje prostorové řešení interiérů od běžně vyráběného nábytku až po individuální návrhy z atypických prvků.

Interiérový poradce

Interiérový poradce navrhuje řešení interiéru především z typových nábytkových systémů a interiérových doplňků.

Inženýr chemie technolog

Inženýr chemie technolog komplexně zajišťuje technologickou přípravu a realizaci nejsložitějších a nejnáročnějších chemických výrob a chemických provozů.

Izolatér hydroizolací spodní stavby

Izolatér hydroizolací provádí montáž a opravy hydroizolací spodních a inženýrských staveb.

Izolatér hydroizolací střech

Izolatér hydroizolací střech provádí montáž a opravy různých druhů izolací na střechách budov.

Jeřábník

Jeřábník obsluhuje zdvihací zařízení různé konstrukce a provedení.

Kadeřnice

Kadeřnice provádí komplexní pánské, dámské a dětské kadeřnické práce.

Kalič

Kalič provádí tepelné zpracování dílců z oceli, neželezných kovů a jejich slitin v příslušných tepelných zařízeních.

Kameraman

Kameraman obsluhuje kameru, vytváří a snímá obrazové stránky televizních a filmových děl.

Kapitán IV. třídy

Kapitán IV. třídy je oprávněn vést plavidlo s vlastním strojním pohonem i bez vlastního strojního pohonu, s výjimkou plachetnice, o výtlaku do 300 m3 a s maximální kapacitou 60 cestujících na úsecích vodních cest, na kterých prokázal praxi při vedení nebo kormidlování plavidla a jež jsou stanoveny v průkazu způsobilosti a vod...

Karosář

Karosář vykonává odborné práce při výrobě a opravách karosérií silničních a kolejových vozidel.

Kartograf

Kartograf sbírá informace o podobě zemského povrchu, na jejichž základě provádí dle předepsaných postupů kartografické zpracování základních a geografických map s využitím programového vybavení a výpočetní techniky.

kastelán

Správce památkových objektů zajišťuje správu, ochranu a provoz památkového objektu. Zajišťuje ostrahu objektu v koordinaci s bezpečnostními agenturami a s Policií ČR. Koordinuje menší návštěvnický povoz a průvodcovské služby. Spolupracuje s odbornými památkovými ústavy a s orgány státní památkové péče.

Keramický technik mistr

Keramický technik mistr řídí a organizuje práce při zajišťování úkolů stanovených operativním plánem v keramické výrobě na vymezeném technologickém úseku.

Keramický technik technolog

Keramický technik technolog stanovuje technologické postupy a zajišťuje technologickou přípravu keramické výroby.

Keramický technolog

Keramický technolog je vysoce kvalifikovaný pracovník, který stanovuje komplexní technologické postupy nebo zajišťuje rozsáhlé technologické přípravy keramické výroby.

Keramik modelář

Keramik modelář navrhuje a zhotovuje modely a pracovní formy pro výrobu keramických výrobků.

Klempíř drakař

Klempíř drakař vykonává odborné práce při výrobě a opravách draků letadel.

Klempíř strojní

Klempíř strojní vykonává odborné klempířské práce při zhotovování plechových výrobků.

Kloboučník

Kloboučník vyrábí klobouky a čepice z různých materiálů.

Knihař na knihařských linkách

Knihař na knihařských linkách je kvalifikovaný pracovník, který vykonává odborné knihařské práce, zejména knižní vazby všech typů a dokončovací zpracování tiskovin na automatických knihařských linkách.

Knihař na knihařských strojích

Knihař na knihařských strojích vykonává odborné knihařské práce, zejména knižní vazby všech typů a dokončovací zpracování tiskovin na poloautomatických nebo automatických knihařských strojích.

Knihovník

Knihovník vykonává odborné knihovnické práce na úseku výpůjčních, reprografických, kopírovacích a dalších základních služeb v půjčovnách, studovnách, čítárnách, badatelnách a dalších uživatelských prostorách knihovny.

Knižní vydavatel

Knižní vydavatel realizuje vydávání knižních titulů.

Knoflíkář

Knoflíkář vyrábí knoflíky z různých druhů materiálů pro čalouněný nábytek, polštáře a oděvy.

Kočí

Kočí chová, ošetřuje a pracuje s různými plemeny koní a koňovitých ve shodě se souvisejícími platnými předpisy.

Kočí v lesní těžbě

Kočí v lesní těžbě provádí transport vytěženého dřeva na odvozní místo s využitím koňského potahu a vede výcvik koně k potažní práci a specifickému užití koně v lesní těžbě dřeva a práci v lese, zajišťuje péči a ochranu koně a jeho odchov.

Koksař obsluha baterií

Koksař obsluha baterií obsluhuje zařízení koksárenské baterie a zařízení navazujících technologií pro výrobu koksu.

Kominík

Kominík provádí veškeré činnosti spojené se stavbou, instalací, čištěním a kontrolou komínů, kouřovodů, spotřebičů paliv a dalších zařízení v souladu s platnou legislativou, provádí připojování spotřebičů paliv na spalinovou cestu, kontrolu spalování a měření účinnosti spalování u všech druhů paliv a na základě zjištěných sku...

Kominík - měření spalin

Kominík - měření spalin měří s použitím analyzátoru spalin množství oxidu uhelnatého a zbytkového kyslíku ve spalinách, vypočítává obsah oxidu uhličitého, komínovou ztrátu a vyhodnocuje účinnost spalování.

Kominík - montážník

Kominík - montážník instaluje keramické a kovové komíny, instaluje komínové vložky do průduchů a provádí drobné opravy komínů.

Kontrolor kvality

Kontrolor kvality je pracovník, odpovědný v organizaci za specifikované činnosti v oblasti kontroly a řízení kvality.

Kontrolor vozby

Kontrolor vozby provádí kontrolní, výcvikovou a školicí činnost v oblasti výkonu služby provozních pracovníků dep.

Konzervátor a preparátor

Konzervátor a preparátor konzervuje přírodniny a sbírkovy předměty, s výjimkou předmětů kulturního dědictví.

Kormidelník

Kormidelník je oprávněn kormidlovat plavidlo s vlastním strojním pohonem i bez vlastního strojního pohonu, s výjimkou plachetnice, na vodních cestách v České republice a na zahraničních vnitrozemských vodních cestách pouze při zachování odpovědnosti kapitána za provoz plavidla.

Kosmetička

Kosmetička provádí odborné ošetřování pleti a pokožky, její regeneraci, zkrášlování a úpravu, včetně fantazijního líčení a tvorby speciálních masek.

Košíkář a pletař

Košíkář a pletař ručně zhotovuje košíky, nábytek a další výrobky např. z proutí, rákosu, ratanu pletením a tkaním podle návrhů výtvarníků nebo vlastních návrhů.

Kouč

Kouč prostřednictvím specifických psychologických a koučovacích technik a koučovacích otázek podporuje jednotlivce nebo pracovní týmy při nalézání optimálních postupů, strategií, plánů a řešení v oblasti řízení a rozvoje managementu.

Kovář ruční

Kovář ruční zhotovuje kovové součásti ručním kováním.

Kovář strojní

Kovář strojní zhotovuje kovové součásti strojním kováním.

Kovotlačitel

Kovotlačitel ručně zhotovuje rotační tvarované předměty z kovů pro potřeby pasířů podle nových návrhů nebo historických vzorů.

Kožařský designér a modelář

Kožařský designér a modelář je kvalifikovaný pracovník, který provádí jednodušší designérské a konstrukční práce na nových modelech a výrobcích v kožedělné výrobě.

Kožařský technik mistr

Kožařský technik mistr podle plánu výroby řídí a organizuje práci pracovního kolektivu v daném technologickém úseku kožedělné výroby.

Kožařský technolog

Kožařský technolog samostatně připravuje technologické postupy a zajišťuje technologickou přípravu kožedělné výroby.

Koželuh

Koželuh zabezpečuje zpracování všech druhů kůží fyzikálně-chemickými i mechanickými postupy na useň.

Kráječ kožešinových a usňových dílců

Kráječ kožešinových a usňových dílců vykonává odborné práce při zhotovování a opravách kožešinových výrobků.

Krajinář

Krajinář pěstuje a vysazuje okrasné rostliny, provádí údržbu zeleně v interiérech, v zahradách, parcích a krajině, realizuje krajinářské úpravy.

Krajkář

Krajkář zajišťuje obsluhu strojů a zařízení pro výrobu běžných druhů pleteného zboží a krajkářského pleteného a paličkovaného zboží.

Krejčí

Krejčí zhotovuje všechny druhy oděvních výrobků z různých textilních materiálů, kožešin a usní.

Krejčí kostýmů a krojů

Krejčí kostýmů a krojů je kvalifikovaný pracovník, který zhotovuje podle výtvarných návrhů scénické kostýmy a oděvních součásti z textilních a jiných materiálů pro divadelní, filmovou a televizní tvorbu, a který zhotovuje různé typy národních krojů a historické i současné uniformy.

Krupiér

Krupiér vede sázkovou hru u hracího stolu.

Kryptograf

Kryptograf zajišťuje provoz kryptografických systémů, techniky elektronických systémů a techniky určené k ochraně objektů a budov a provádí odborné práce v této oblasti.

Kuchař expedient

Kuchař expedient vydává výrobky a pokrmy zákazníkům v gastronomické provozovně.

Kuchař minutkář

Kuchař minutkář připravuje jídla na objednávku v určitém krátkém časovém úseku od obdržení požadavku po expedici pokrmu.

Kuchař studené kuchyně

Kuchař studené kuchyně je odpovědný za kompletní přípravu pokrmů a výrobků studené kuchyně.

Kuchař teplé kuchyně

Kuchař teplé kuchyně provádí samostatně kompletní práce na úseku teplé kuchyně v gastronomických provozech.

kurátor

Kurátor vytváří sbírku v kulturní či paměťové instituci, zpracovává, uchovává a prezentuje movité kulturní nebo přírodní dědictví.

Kurýr

Kurýr zajišťuje doručování zásilky na místo určení.

Květinář

Květinář vysazuje a ošetřuje květiny během vegetace ve venkovních i krytých prostorách, sklízí, třídí, skladuje a expeduje květiny, zajišťuje jejich prodej.

Kynolog

Kynolog vede výuku a výcvik služebních psů včetně zajišťování odborných činností při provádění celního dohledu. Toto povolání je vykonáváno v souladu se zákonem č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky, zákonem č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů a vyhláškou č. 393/2006 Sb., o zdravotní ...

Lahůdkář

Lahůdkář zpracovává potraviny rostlinného i živočišného původu a zhotovuje z nich lahůdkářské výrobky.

Lahůdkář majonéz a omáček

Lahůdkář majonéz a omáček zpracovává potraviny rostlinného i živočišného původu a vyrábí z nich průmyslovým způsobem majonézy a studené omáčky.

Lahůdkář rybích lahůdek

Lahůdkář rybích lahůdek zpracovává potraviny rostlinného i živočišného původu včetně ryb a vyrábí z nich lahůdky obsahující rybí maso.

Lakýrník a natěrač

Lakýrník a natěrač provádí lakýrnické a natěračské práce různými druhy nátěrových hmot v interiérech a exteriérech budov, na stavebních nebo strojírenských konstrukcích, nábytku a dalších předmětech nebo objektech. Používá přitom různé technologie a pracovní postupy přípravy podkladů, přípravy a nanášení nátěrových hmot ručně...

Lakýrník ve strojírenství

Lakýrník ve strojírenství čistí, tmelí, lakuje, natírá, pokrývá povrchy výrobků nátěrovými hmotami a jinak upravuje různé povrchy součástek strojů, agregátů, konstrukcí a výrobků.

Lamač

Lamač dobývá a rozlamuje surovinu v lomu a na povrchu pro další zpracování.

Lektor dalšího vzdělávání

Lektor dalšího vzdělávání řídí a realizuje výukový proces v dalším vzdělávání.

Lesní dělník

Lesní dělník vykonává jednotlivé pracovní operace při práci v pěstební činnosti, v lesním semenářství a školkařství, v těžební činnosti a při údržbě lesních cest a svážnic a to s použitím ručního nářadí.

Lesní inženýr

Lesní inženýr organizuje a řídí správu lesního majetku, dále zajišťuje ochranu lesa a přírody na dotčeném území a koordinuje lesní výrobu.

Letecký mechanik pro drak

Letecký mechanik pro drak provádí montáž, pravidelné prohlídky, údržbu a opravy draku letadel podle provozních předpisů.

Letecký technik

Letecký technik koordinuje práce při zajišťování údržby a oprav palubních systémů a kontrolních zařízení v letadle.

Líhňař

Líhňař provádí všechny práce související s výtěry ryb a líhnutím plůdku v rybí líhni, expeduje plůdek k odběratelům.

Lihovarník

Lihovarník zajišťuje výrobu lihu a destilátů v celém jejím rozsahu od příjmu surovin, přes fermentaci, destilaci, až po předání vyrobeného lihu nebo destilátu.

Likérník

Likérník zajišťuje výrobu lihovin v celém rozsahu od příjmu surovin až po předání vyrobeného polotovaru lihoviny do skladu.

Likvidátor škod z cestovního pojištění

Likvidátor škod z cestovního pojištění eviduje škodní události související s cestováním, provádí jejich šetření a stanovuje výši pojistného plnění.

Likvidátor škod z pojištění majetku

Likvidátor škod z pojištění majetku analyzuje, hodnotí přidělené škodné události a stanovuje výši pojistného plnění.

Likvidátor škod z pojištění osob

Likvidátor škod z pojištění osob eviduje škodní události, analyzuje, hodnotí a stanovuje nárok a výši pojistného plnění.

Likvidátor škod z pojištění vozidel

Likvidátor škod z pojištění vozidel eviduje škodní události související s provozem vozidla, analyzuje, hodnotí a stanovuje výši pojistného plnění.

Lisař na protlačovacích lisech

Lisař na protlačovacích lisech obsluhuje zařízení vyrábějící polotovary drátů, trubek a tyčí technologií protlačování za tepla.

Lisař na strojích s manuální obsluhou

Lisař na strojích s manuální obsluhou ručně obsluhuje lisy pro hluboké tažení či ohýbání plechů včetně strojů pro tváření plechů za tepla.

Lisař-seřizovač na automatizovaných linkách

Lisař-seřizovač na automatizovaných linkách obsluhuje lisovací linku pro tváření plechů ze svitků, případně samostatných nástřihů.

Loďmistr

Loďmistr vykonává odborné palubní práce na všech typech plavidel. Je oprávněn samostatně řídit plavidla jako zástupce kapitána.

Lodník

Lodník kompetentně a samostatně vykonává palubní práce na plavidle včetně obsluhy kormidla pod dohledem kapitána a při zachování jeho odpovědnosti.

Logistik skladových operací

Logistik skladových operací zajišťuje činnosti spojené s optimalizací skladovacích procesů.

Logistik v dopravě a přepravě

Logistik v dopravě a přepravě zajišťuje činnosti spojené s optimalizací dopravně přepravního procesu.

Logistik výroby

Logistik výroby zajišťuje činnosti spojené s optimalizací materiálového toku ve výrobním procesu.

Makléř

Makléř zajišťuje tvorbu a realizaci strategie a plánu obchodů s cennými papíry pro banku a klienty, uzavírá nejvýznamnější a nejsložitější obchody s cennými papíry.

Malíř

Malíř provádí malířské práce různými druhy nátěrových hmot v interiérech a exteriérech budov na vnitřních a vnějších omítkách nebo jiných podkladech. Navrhuje barevné řešení natíraných ploch, zhotovuje dekorativní omítky a používá dekorativní malířské techniky.

Malíř skla

Malíř skla provádí zdobení a zušlechťování skla a bižuterie různými malířskými technikami a různými dekoračními materiály.

Manažer BOZP

Manažer BOZP navrhuje, řídí a kontroluje procesy spojené s budováním a rozvojem systémů řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP).

Manažer prodeje

Manažer prodeje zajišťuje provoz maloobchodní jednotky nebo jejího úseku.

Manažer reklamy

Manažer reklamy zajišťuje součinnost a komunikaci mezi útvary uvnitř i vně reklamní agentury.

Manekýn

Manekýn předvádí modely oděvů, obuvi, účesů a líčení na přehlídkách nebo pro fotografování či filmování.

Manikérka a nehtová designérka

Manikérka a nehtová designérka pečuje o ruce a nehty zákazníka.

Masér pro klasickou a regenerační masáž

Masér pro klasickou masáž provádí klasickou a regenerační masáž.

Masér pro sportovní a rekondiční masáž

Masér pro sportovní masáž provádí neléčebné, sportovní a pohotovostní masáže.

Mechanik akordeonů a foukacích harmonik

Mechanik akordeonů a foukacích harmonik zhotovuje a opravovuje všechny druhy akordeonů a foukacích harmonik.

Mechanik brýlové optiky

Mechanik brýlové optiky strojně i ručně vyrábí a opracovává optické díly a brýlové obruby.

Mechanik dechových a bicích hudebních nástrojů

Mechanik dechových a bicích hudebních nástrojů zhotovuje a opravuje všechny druhy dechových a bicích hudebních nástrojů.

Mechanik klávesových hudebních nástrojů

Mechanik klávesových hudebních nástrojů zhotovuje a opravuje všechny druhy klávesových hudebních nástrojů.

Mechanik letadlových přístrojů

Mechanik letadlových přístrojů provádí montáž, opravy, seřizování a zkoušení leteckých palubních přístrojů a zařízení, lokalizace a odstraňování závad na přístrojovém vybavení letadel.

Mechanik motorových lokomotiv

Mechanik motorových lokomotiv provádí opravy spalovacích motorů, převodových ústrojí a dalších příslušenství motorových lokomotiv.

Mechanik nákladních vozidel a autobusů

Mechanik nákladních vozidel a autobusů samostatně vykonává údržbářské, opravárenské a seřizovací práce na silničních nákladních vozidlech a autobusech.

Mechanik opravář strojů

Mechanik opravář strojů provádí opravy, seřizování a revize širokého sortimentu vybraných přístrojů, strojů a zařízení.

Mechanik optických přístrojů

Mechanik optických přístrojů provádí montáž, justáž a opravy opticko-mechanických podskupin a přístrojů.

Mechanik osobních vozidel

Mechanik osobních vozidel provádí samostatně údržbu, diagnostiku závad, opravy a seřizování motorových osobních vozidel.

Mechanik polygrafických strojů

Mechanik polygrafických strojů samostatně provádí opravy, údržbu a seřizování polygrafických strojů.

Mechatronik

Mechatronik elektronických zařízení provádí samostatné práce a dílčí i celkové řízení prací při výrobě, montáži, seřizování, opravách a renovaci elektronických číslicově řízených výrobků a technických zařízení, včetně souvisejících ICT technologií.

Meteorolog

Meteorolog je vysoce kvalifikovaný pracovník, který zabezpečuje koordinaci a metodické usměrňování systémů zabezpečování předpovědí počasí, zpracovává koncepce rozvoje meteorologie, klimatologie a jejich jednotlivých oborů.

Místní zástupce cestovní kanceláře

Místní zástupce cestovní kanceláře je pověřeným zástupcem cestovní kanceláře (touroperátora), který poskytuje cestujícím klientům praktickou pomoc, vyřizuje administrativní záležitosti, zabezpečuje informační servis a animační aktivity pro klienty.

Mistr plavčí

Mistr plavčí na bazénech, koupalištích a aquaparcích koordinuje, kontroluje a zajišťuje bezpečnost návštěvníků zařízení, usměrňuje jejich chování a vodní aktivity a v případě nutnosti organizuje, řídí a vykonává příslušný záchranný zásah.

Mistr silniční dopravy

Mistr silniční dopravy zajišťuje a řídí v určeném rozsahu osobní nebo nákladní dopravu.

Mistr teplárny

Mistr teplárny řídí a organizuje práce v příslušném technologickém úseku teplárny.

Mlékař

Mlékař zpracovává mléko na mlékárenské výrobky, polotovary a případně další potraviny.

Mlynář

Mlynář samostatně ovládá, kontroluje a seřizuje stroje a linky na potravinářské čištění obilí před mlýnským zpracováním, na mletí a na míchání mlýnských výrobků. Organizuje práci směny, hygienickou údržbu prostředí mlýna i vnitřní čištění strojů a zařízení. Dále organizuje provádění běžné údržby, drobných oprav strojů a zaříz...

Modistka

Modistka zhotovuje a opravuje klobouky a čepice podle předloh a vlastních návrhů.

Montážník nábytkových sestav

Montážník nábytkových sestav provádí montáž a demontáž nábytku a nábytkových sestav.

Montážník nábytku

Montážník nábytku provádí montáž a demontáž nábytku, jeho dílů a ostatních interiérových prvků podle výkresové dokumentace a v souladu se souvisejícími předpisy a bezpečnostními požadavky.

Montér kabelových technologií pro silnoproud

Montér kabelových technologií pro silnoproud montuje jednotlivé elektrické a mechanické části kabelových silnoproudých rozvodů a sítí.

Montér mechanických zábran

Montér mechanických zábran provádí montáž, údržbu, revizi, opravy a správu mechanických bezpečnostních zábranných systémů, které dodatečně zvyšují účinnost běžných standardů zabezpečení majetku a osob.

Montér ocelových konstrukcí

Montér ocelových konstrukcí provádí přípravné a montážní práce na montážích a opravách ocelových konstrukcí, budov a mostů.

Montér suchých staveb

Montér suchých staveb provádí práce ze sádrokartonu a lisovaných minerálních desek na stavebních konstrukcích a úpravách povrchů.

Montér točivých strojů

Montér točivých strojů provádí práce při montáži, inspekci a opravách dílů a kompletů točivých strojů, např. kompresorů, vodních a parních turbín, čerpadel apod., včetně jednoduchého svařování a navařování.

Montér vnitřního rozvodu plynu a zařízení

Montér vnitřního rozvodu plynu a zařízení provádí montáž, údržbu, opravy a seřízení vnitřních rozvodů plynu a zařízení.

Montér vnitřního rozvodu vody a kanalizace

Montér vnitřních rozvodů vody a kanalizace provádí montáž, údržbu a opravy vnitřních rozvodů vody a kanalizace včetně přípojek a montáže zařizovacích předmětů.

Montér výplní stavebních otvorů

Montér výplní stavebních otvorů provádí montáže, demontáže a opravy různých druhů stavebních výplní dle předepsaných technologických postupů.

Montér výtahů

Montér výtahů provádí montážní práce všech dílů, částí, prvků a bezpečnostních komponent, ze kterých se skládají konstrukce nových výtahů instalovaných do šachet nových i existujících budov, při dodržení odpovídající úrovně bezpečnosti práce.

Montér výtahů specialista

Montér výtahů specialista zapojuje přístroje a elektrickou instalaci v šachtě a strojovně výtahu, seřizuje mechanické části výtahu, výtah oživuje a přezkušuje elektrické a hydraulické výtahy po ukončení jejich montáže.

Montér vzduchotechniky

Montér vzduchotechniky provádí montáže, opravy a revize vzduchotechniky.

Montér zateplovacích systémů

Montér zateplovacích systémů provádí montáže zateplovacích systémů v návaznosti na certifikované postupy výrobců zateplovacích systémů.

Myslivec

Myslivec zajišťuje myslivecké hospodaření ve svěřené honitbě, bažantnici nebo oboře.

Mzdová účetní

Mzdová účetní provádí činnosti spojené s výpočtem mezd (platů) pro zaměstnance, vede mzdovou evidenci a výkaznictví, provádí odvody příslušným institucím.

Nábytkářský technolog

Nábytkářský technolog stanovuje technologické postupy, zajišťuje technologickou přípravu a průběh nábytkářské výroby.

Nádražní

Nádražní organizuje a koordinuje posun v obvodu železniční stanice.

Nákupčí

Nákupčí zajišťuje prostřednictvím různých komunikačních toků, včetně manipulace s elektronickými objednávkovými a skladovými systémy kompletní organizaci, časové plánování a realizaci nákupu zboží pro optimální zajištění skladových zásob v obchodu v souladu s podporovanou obchodní strategií.

Nástrojař pro formy na zpracování plastů a tlakové lití kovů

Nástrojař pro formy na zpracování plastů a tlakové lití kovů se podílí při výrobě forem a provádí jejich montáž, úpravy a opravy.

Nástrojař pro nástroje k plošnému a objemovému tváření

Nástrojař pro nástroje k plošnému a objemovému tváření vyrábí dle výkresové dokumentace nástroje pro objemové a plošné tváření kovů. Vyrobený nástroj si sám zkontroluje, odzkouší a posoudí jeho kvalitu.

Nástrojař pro přípravky a měřidla

Nástrojař pro přípravky a měřidla vyrábí nářadí, přípravky a měřidla.

Nástrojař pro řezné nástroje

Nástrojař pro řezné nástroje se podílí na výrobě nástrojů, řezných nástrojů, vyrábí je a provádí jejich případnou montáž, úpravy, opravy a repase.

Návrhář software

Návrhář software na základě analýzy vytváří návrh softwarových aplikací ve formě schémat a diagramů.

Notář

Notář vykonává notářské a další právní činnosti podle zákona o notářích a jejich činnosti, především sepisuje veřejné listiny, ověřuje jejich pravost a přijímá věci do úschovy.

Obchodní referent

Obchodní referent komplexně zajišťuje dílčí obchodní činnosti firmy především v rámci tuzemského trhu.

Obchodní zástupce

Obchodní zástupce zajišťuje obchodní činnosti firmy. Komplexně zajišťuje odborné práce v nákupu a odbytu výrobků, zboží nebo služeb podle potřeb firmy, obchodních závazků nebo požadavků odběratelů.

Obkladač

Obkladač provádí interiérové i exteriérové obklady podlah, stěn a stropů z obkladaček, dlaždic, mozaik, z přírodního nebo umělého kamene a keramických, skleněných a kamenných desek.

Obráběč keramiky

Obráběč keramiky zhotovuje výrobky z keramiky obráběním.

Obsluha čerpací stanice s PHL

Obsluha čerpací stanice s PHL zabezpečuje všechny činnosti a služby spojené s prodejem pohonných látek a obsluhou mycích zařízení na čerpacích stanicích.

Obsluha energetických zařízení

Obsluha energetických zařízení obsluhuje vybrané stroje a zařízení v elektrárně nebo teplárně.

Obsluha kamenických strojů

Obsluha kamenických strojů obsluhuje programově řízené stroje a programově řízené výrobní linky v kamenické výrobě.

Obsluha krematoria

Obsluha krematoria řídí a kontroluje provoz kremační pece určené pro zpopelňování lidských pozůstatků, upravuje zpopelněné lidské ostatky pro rozptyl, přesyp a vsyp a ukládá je do uren.

Obsluha pálicích pecí

Obsluha pálicích pecí provádí výpal výrobků z keramiky.

Obsluha sauny pro děti a dospělé

Obsluha sauny pro děti a dospělé zajišťuje provoz sauny, parní kabiny, infrakabiny a podobných zařízení s tepelnou zátěží na organismus, a to v prostorách veřejných saun, v aquaparcích, krytých bazénech, pensionech, hotelech, lázeňských zařízení, wellness provozech či ve školách a mateřských školách.

Obsluha solária

Obsluha solária zajišťuje provoz solárního studia nebo samostatného horizontálního či vertikálního solária nebo solární louky.

Obsluha strojů a strojních zařízení v kamenické výrobě

Obsluha strojů a strojních zařízení v kamenické výrobě zajišťuje obsluhu a údržbu strojů a strojních zařízení v kamenické výrobě.

Obsluha strojů a zařízení v dole

Obsluha strojů a zařízení v dole provádí obsluhu strojů a zařízení a jejich běžnou údržbu při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem.

Obsluha úpravny kamene

Obsluha úpravny kamene obsluhuje stroje a zařízení a řídí linky úpravy vytěženého kamene a štěrkopísku.

Obsluha zařízení kafilérie

Obsluha zařízení kafilérie obsluhuje technologická strojní zařízení při zpracování odpadů živočišného původu na kafilerní výrobky.

Obsluha zařízení na výrobu keramiky, stavebních hmot

Obsluha zařízení na výrobu keramiky, stavebních hmot obsluhuje strojní zařízení používaná při úpravě surovin, výrobě keramiky, stavebních hmot a dílců.

Obuvník pro gumárenskou výrobu

Obuvník pro gumárenskou výrobu vykonává odborné práce při výrobě obuvi z pryže.

Obuvník pro sériovou výrobu

Obuvník pro sériovou výrobu vykonává odborné práce ve strojní výrobě obuvi na spodkové dílně, obsluhuje obuvnické stroje a zařízení ve spodkových dílnách.

Obuvník pro výrobu ortopedické obuvi

Obuvník pro výrobu ortopedické obuvi vykonává odborné práce ve výrobě ortopedické obuvi.

Obuvník pro zakázkovou výrobu

Obuvník pro zakázkovou výrobu vykonává odborné práce ve výrobě obuvi na zakázku.

Obuvník scénické a krojové obuvi

Obuvník scénické a krojové obuvi ručně zhotovuje a opravuje scénickou, taneční, baletní, historickou a krojovou obuv z různých materiálů a různou technologií podle výtvarných návrhů nebo vlastních znalostí historických stylů.

Odborník na permanentní make-up

Odborník na permanentní make-up provádí formou pigmentace lidské kůže invazivní cestou korekční zásahy a ozdobné prvky na obličeji.

Odborný servisní pracovník výtahů

Odborný servisní pracovník provádí všechny potřebné prohlídky, přezkušování a ověřování funkcí bezpečnostních komponent a bezpečnostních obvodů výtahů v provozu.

Odborný účetní

Odborný účetní zajišťuje účtování jednotlivých oblastí finančního účetnictví účetní jednotky pod vedením a kontrolou Samostatného účetního.

Oděvní návrhář modelář

Oděvní návrhář modelář vytváří složité výtvarné návrhy a originální modely pro oděvní výrobu a řídí jejich další zpracování.

Oděvní technik mistr

Oděvní technik mistr řídí a organizuje práce na vymezeném technologickém úseku při zajišťování úkolů stanovených operativním plánem v oděvní výrobě.

Oděvní technik návrhář modelář

Oděvní technik návrhář modelář rozpracovává výtvarné návrhy do konstrukcí pro oděvní výrobu a vytváří návrhy a modely jednodušších výrobků.

Oděvní technolog

Oděvní technolog je kvalifikovaný pracovník, který samostatně stanovuje technologické postupy a zajišťuje technologickou přípravu oděvní výroby.

Omítkář

Omítkář provádí různé druhy omítek včetně jejich úprav a oprav.

Operátor DTP

Operátor DTP zpracovává obrazová a textová tisková data a vytváří podklady pro zhotovení tiskové formy v tiskových technikách ve výrobních fázích tvorby layoutu, zlomu tiskoviny a přípravy korektních tiskových dat k osvitu, rytí či vypalování tiskové formy v tiskových technikách.

Operátor NC strojů

Operátor NC strojů seřizuje a obsluhuje obráběcí NC a CNC stroje, provádí práce nutné při obrábění materiálu (soustružení, frézování, broušení, vrtání atd.).

Operátor potápěčů

Operátor potápěčů obsluhuje potápěčská či jiná technická zařízení, zařízení pro práce ve zvýšeném tlaku vzduchu a ve zvýšeném tlaku okolního prostředí (hyperbarické práce) včetně vydávání příkazů a komunikace s potápěči pod hladinou pomocí technických prostředků.

Operátor železniční dopravy

Operátor železniční dopravy zajišťuje vedení operativní dopravní evidence a dokumentace o pohybu vlaků a hnacích vozidel.

Opravář malé zemědělské mechanizace

Opravář malé zemědělské mechanizace udržuje a opravuje malou mechanizaci pro zemědělskou výrobu.

Opravář obuvi a kožedělného zboží

Opravář obuvi a koženého zboží vykonává odborné práce při opravách obuvi a kožedělného zboží.

Opravář strojů a zařízení v chovu zvířat

Opravář strojů a zařízení v chovu zvířat udržuje a opravuje stroje a zařízení pro chov hospodářských zvířat.

Opravář strojů a zařízení v pěstování rostlin

Opravář strojů a zařízení v pěstování rostlin udržuje a opravuje stroje a zařízení pro pěstování rostlin.

Optometrista

Jednotka práce bude aktualizována v souladu s platnou legislativou v průběhu roku 2013-2014. Optometrista zhotovuje, seřizuje a prodává vhodné korekční oční pomůcky, vyšetřuje zrak pacientů a předepisuje jim korekční oční pomůcky jak ve zdravotnických zařízeních na úseku oftalmologie, tak v samostatných očních optikách.

Osazovač

Osazovač osazuje kotvené i nekotvené výrobky z kamene.

Osobní pokladník železniční dopravy

Osobní pokladník železniční dopravy komplexně zajišťuje činnost výdejny jízdenek vnitrostátní popřípadě mezinárodní přepravy.

Osobní trenér neprofesionálů

Osobní trenér neprofesionálů poskytuje služby v oblasti individuální sportovní a fyzické přípravy a individuálního sportovního vyžití klienta.

Ostřič nástrojů

Ostřič nástrojů provádí ruční i strojní ostření břitů obráběcích nástrojů.

Ošetřovatel

Jednotka práce bude aktualizována v souladu s platnou legislativou v průběhu roku 2013-2014. Ošetřovatel se pod odborným dohledem sestry nebo lékaře podílí na poskytování léčebné, rehabilitační, neodkladné, diagnostické a ošetřovatelské péče.

Ošetřovatel koní

Ošetřovatel koní ošetřuje a krmí svěřená zvířata, zajišťuje pohyb ve výběhu dle pokynů chovatele, či jezdce, trenéra.

Ošetřovatel zvířat v zoo

Ošetřovatel zvířat v zoo provádí základní činnosti spojené s chovem zvířat v zoologických zahradách a obdobných chovných zařízeních.

Ovocnář

Ovocnář zpracovává a připravuje půdu pro výsadbu a pěstování ovocných rostlin, vysazuje ovocné dřeviny, ošetřuje je po výsadbě. Ovocné stromy na trvalém stanovišti ošetřuje řezem, přihnojuje, zavlažuje, připravuje a aplikuje ochranné prostředky proti chorobám a škůdcům, rozmnožuje ovocné rostliny, řídí a obsluhuje traktory a ...

Palubní průvodčí v letecké dopravě

Palubní průvodčí v letecké dopravě zajišťuje bezpečnost cestujících a poskytuje služby na palubě letadla v náležitém rozsahu.

Palubní průvodčí v železniční dopravě

Palubní průvodčí železniční dopravě zajišťuje a dohlíží na bezpečnost cestujících a poskytuje jim náležitý servis.

Palubní technik

Palubní technik zajišťuje obsluhu a funkčnost technických systémů letadla.

Papírenský technolog

Papírenský technolog je vysoce kvalifikovaný pracovník, který provádí komplexní stanovování technologických postupů nebo zajišťování technologické přípravy rozsáhlé výroby a zpracování papíru a celulózy.

Pečovatelka dětí

Chůva zajišťuje dlouhodobé nebo krátkodobé hlídání dětí různých věkových kategorií v domácnosti klienta nebo na rodinných oslavách, v hotelích, ve veřejných dětských koutcích apod.

Pedagog volného času

Jednotka práce bude aktualizována v souladu s platnou legislativou v průběhu roku 2013 – 2014. Pedagog volného času zajišťuje tvorbu obecných forem a metod výchovy a vzdělávání v oblasti volného času dětí, mládeže nebo dospělých. Provádí specifická pedagogická vyšetření.

Pedikérka a nehtová designérka

Pedikérka a nehtová designérka pečuje o nohy a nehty zákazníka.

Pekař chleba a běžného pečiva

Pekař chleba a běžného pečiva naváží suroviny a obsluhuje mísicí a tvarovací stroje, provádí obsluhu pece a dohlíží na tvarování výrobků.

Pekař jemného pečiva

Pekař jemného pečiva zhotovuje těsta a náplně. Tvaruje vánočky, bábovky, koláče, štoly, hřebeny a další druhy jemného pečiva.

Pekař perníků

Pekař perníků zajišťuje výrobu těst, tvarování, pečení, dohotovení a balení výrobků.

Pekař trvanlivého pečiva

Pekař trvanlivého pečiva zajišťuje výrobu těsta, tvarování, pečení, dohotovení a balení výrobků.

Personalista

Personalista zajišťuje veškerou personální agendu v oganizaci.

Personalista hodnocení a odměňování zaměstnanců

Personalista hodnocení a odměňování zaměstnanců plánuje, připravuje a provádí hodnotící činnosti zaměstnanců, včetně návrhů na jejich odměňování, růst a rozvoj.

Personalista náboru zaměstnanců

Personalista náboru zaměstnanců plánuje, připravuje a provádí nábor, přijímání a uvolňování zaměstnanců.

Personalista vzdělávání zaměstnanců

Personalista vzdělávání zaměstnanců firmy plánuje, připravuje vzdělávací činnosti a aktivity dalšího rozvoje zaměstnanců.

Pěstební technik

Pěstební technik organizuje práce v pěstební činnosti na vymezeném, lesnicky obhospodařovaném úseku, zejména činnosti spojené s výchovou a ochranou lesa, přípravou půdy a zalesňováním.

Pěstitel chmele

Pěstitel chmele obsluhuje stroje a zařízení pro obdělávání půdy ve chmelnicích, aplikuje hnojiva a chemické přípravky na ochranu rostlin a obsluhuje sklízecí linky chmele dle zásad správné zemědělské praxe.

Pěstitel plodin

Pěstitel plodin provádí mechanizované práce spojené s pěstováním, ošetřováním, sklizní a posklizňovými úpravami zemědělských plodin tj.obilovin, okopanin, luštěnin, olejnin, pícnin a technických plodin, chmele, léčivých rostlin a polní zeleniny v souladu se zásadami správné zemědělské praxe.

Pěstitel základních plodin

Pěstitel základních plodin provádí mechanizované práce spojené s pěstováním, ošetřováním, sklizní a posklizňovými úpravami hlavních zemědělských plodin (obilovin, okopanin, luštěnin, olejnin, pícnin a technických plodin).

Piercér

Piercér aplikuje náušnice a ostatních ozdoby do lidské kůže.

pilot

Pilot vykonává funkci podmíněnou způsobilostí podle leteckých předpisů, spolupracuje při přípravě a vykonání letu, podle rozhodnutí velitele letadla vykonává funkci pilota řídícího.

Písmák

Písmák seká písmo a ornamenty do kamene.

Pivovarník a sladovník

Pivovarník a sladovník provádí odborné práce při výrobě piva a sladu.

Plavčík

Plavčík na bazénech, koupalištích a aquaparcích zajišťuje bezpečnost návštěvníků těchto zařízení, usměrňuje jejich chování a vodní aktivity a je-li nezbytné, je připraven vykonat příslušný záchranný zásah.

Pletař

Pletař zajišťuje obsluhu strojů a zařízení pro výrobu běžných druhů pleteného zboží.

Plsťař

Plsťař zajišťuje práce při výrobě plstí a plstěných výrobků.

Podkovář specialista

Podkovář specialista podkovává, diagnostikuje, ortopedicky upravuje, ošetřuje pravidelná, nepravidelná, deformovaná a nemocná kopyta všech kategorií koní a koňovitých ve shodě se souvisejícími platnými předpisy a welfare koní, zhotovuje a upravuje podkovy.

Podlahář dřevěných podlah

Podlahář dřevěných podlah připravuje podklad, klade, lepí, přiřezává a povrchově upravuje různé druhy dřevěných podlah.

Podlahář laminátových podlah

Podlahář laminátových podlah připravuje podklad, klade, přiřezává a lištuje laminátové podlahy.

Podlahář povlakových podlah

Podlahář povlakových podlah upravuje podklad, klade, lepí, svařuje různé druhy povlakových podlahovin (koberce, PVC, gumu, linoleum, korek) a připevňuje lišty.

Podnikový právník

Podnikový právník zastupuje organizaci, k níž je v pracovně právním nebo jiném obdobném poměru, v občanskoprávních sporech, připravuje návrhy smluv, právních podání a žalob, zpracovává právní expertizy a provádí další odborné právnické činnosti.

Pojistný analytik

Pojistný analytik zodpovídá za přípravu a zpracování rozborů a analýz o pojistném trhu.

Pojistný matematik

Pojistný matematik provádí náročné pojistně-technické výpočty, včetně matematického modelování, a který zpracovává pojistně matematické analýzy a tvoří kalkulační protokoly pro jednotlivé produkty.

Pojišťovací poradce

Pojišťovací poradce vykonává obchodně poradenskou činnost v dílčím rozsahu pojistných produktů a služeb.

Pojišťovací poradce na přepážce

Pojišťovací poradce na přepážce v přímém styku s klienty vykonává obchodně poradenskou činnost v komplexním rozsahu standardních pojistných produktů a služeb.

Pokladní

Pokladní v obchodě vykonává pokladní operace při použití vhodného vybavení a systémů.

Pokladník

Pokladník zajišťuje příjem a výdej peněz a cenin.

Pokladník nákladní železniční dopravy

Pokladník nákladní železniční dopravy zajišťuje pokladní činnost a vede nákladní pokladny v železniční dopravě.

Pokladník pošty

Pokladník pošty přijímá a vydává peněžní hotovost a ceniny pro jednotlivá pracoviště pošty a veřejnost.

Pokojská

Pokojská je kvalifikovaná pracovnice, která provádí, organizuje a řídí přípravné, doplňující a pomocné práce v hotelech, penzionech, restauracích a jiných gastronomických zařízeních.

Pokrývač historických budov

Pokrývač historických budov pokrývá a opravuje střechy historických budov a střešních stavebních prvků.

Pokrývač tvarově složitých střech

Pokrývač tvarově složitých střech pokrývá a opravuje všemi typy skládaných krytin tvarově složitých střech.

Polygrafický inženýr technolog

Polygrafický inženýr technolog samostatně a komplexně stanovuje technologické postupy a zajišťuje technologickou přípravu rozsáhlé polygrafické výroby.

Polygrafický technik dispečer

Polygrafický technik dispečer řídí a koordinuje polygrafickou výrobu na svěřených výrobních úsecích podle operativních plánů nebo dispečerských příkazů.

Polygrafický technik kontrolor jakosti

Polygrafický technik kontrolor jakosti provádí kontrolu a zkoušky kvality surovin, materiálů a výrobků v polygrafické výrobě.

Polygrafický technik mistr

Polygrafický technik mistr řídí a organizuje práce na vymezeném technologickém úseku polygrafické výroby při zajišťování úkolů stanovených operativním plánem.

Polygrafický technik normovač

Polygrafický technik normovač vytváří a uplatňuje normy a normativy spotřeby práce, spotřeby materiálů a početních stavů v polygrafické výrobě.

Polygrafický technik technolog

Polygrafický technik technolog samostatně stanovuje technologické postupy pro jednotlivé úseky polygrafické výroby a zajišťuje technologickou přípravu výroby.

Pomocník podkováře

Pomocník podkováře provádí bezpečnou fixaci hrudních i pánevních končetin koně po dobu podkovářských prací, připravuje podkovy (broušením a navařováním), připravuje kopyto pro práci podkováře a dokončuje závěrečnou úpravu kopyta.

Pomocný kuchař

Pomocný kuchař zajišťuje předběžnou přípravu surovin a spolupracuje s kuchařem při výrobě pokrmů.

Pomocný lodník

Pomocný lodník vykonává palubní práce na plavidle, a to pouze pod dohledem vůdce plavidla nebo lodníka.

Pomocný pracovník obrábění kovů

Pomocný pracovník obrábění kovů vyrábí dle zadané výkresové dokumentace, případně dle pokynů zaměstnavatele, na obráběcích strojích - soustruzích, vrtačkách a bruskách jednoduché a jednodušší strojní součástky v sériové a hromadné výrobě. Vyrobenou součást si sám zkontroluje a posoudí její kvalitu.

Pomocný pracovník ve strojírenství

Pomocný pracovník ve strojírenství provádí pomocné, přípravné, obslužné a manipulační práce ve strojírenské výrobě a spolupracuje při montáži strojů a zařízení.

Poradce pro ochranu rostlin

Poradce pro ochranu rostlin provádí analýzu zdravotního stavu porostů, rostlinných produktů a navrhuje řešení k regulaci škodlivých organismů v souladu s principy udržitelného používání pesticidů.

Poradce pro rostlinnou výrobu

Poradce pro rostlinnou výrobu provádí analýzu současného stavu daného podniku a navrhuje řešení v následujících oblastech: výběr zaměření výrobní činnosti podniku, možnosti využití dotačních programů, uplatnění správné zemědělské praxe při hospodaření s cílem zlepšit konkurenceschopnost podniku, plnění zákonných požadavků kon...

Poradce pro zprostředkování práce

Poradce pro zprostředkování práce je kvalifikovaný pracovník, který poskytuje základní sociálně právní, zprostředkovatelské, informační, konzultační a poradenské činnosti fyzickým osobám v oblasti zaměstnanosti a rekvalifikace při hledání jejich pracovního uplatnění s využitím vlastní iniciativy klientů a všech specializovaný...

Porodní asistentka

Jednotka práce bude aktualizována v souladu s platnou legislativou v průběhu roku 2013-2014. Porodní asistentka zajišťuje odbornou celostně zaměřenou ošetřovatelskou péči v oboru porodnictví a gynekologie o ženy a novorozence ve všech typech zdravotnických zařízení, v terénní a domácí péči.

Poříčný

Poříčný provádí kontrolu a sledování stavu toku včetně souvisejícího území a údržbu průtočnosti koryt, břehových opevnění a porostů.

Posunovač

Posunovač vykonává posun kolejových vozidel v přiděleném obvodu vlečky, železniční stanice, ve více železničních stanicích nebo v depu kolejových vozidel.

Poštovní doručovatel

Doručovatel zabezpečuje doručení listovních a balíkových zásilek a finančních hotovostí.

Poštovní přepravce

Poštovní přepravce je kvalifikovaný pracovník, který zabezpečuje činnosti vykonávané v přepravním centru.

Potápěč

Potápěč vede, organizuje a zodpovídá za pracovníky provádějící různé potápěčské práce, práce ve zvýšeném tlaku vzduchu a práce ve zvýšeném tlaku okolního prostředí (hyperbarické práce) nebo je přímo vykonává a zajišťuje.

Pracovník balení a expedice masa

Pracovník balení a expedice masa zajišťuje příjem, přípravu, porcování masa, balení, označování a expedici masných výrobků, drůbežích masných výrobků a dalších výrobků.

Pracovník bourárny

Pracovník bourárny dělí, vykosťuje a třídí maso velkých jatečných zvířat.

Pracovník čistíren

Pracovník čistíren provádí čištění oděvů a jiných výrobků.

Pracovník dýhování a laminátování nábytku

Pracovník dýhování a laminátování nábytku dýhováním nebo laminátováním na lisovacím zařízení z plošných konstrukčních a povrchových dekorativních materiálů zhotovuje polotovary, určené k dalšímu zpracování.

Pracovník klientského centra banky

Pracovník klientského centra banky poskytuje po telefonu komplexní podporu stávajícím i potenciálním klientům banky.

Pracovník klientského centra pojišťovny

Pracovník klientského centra pojišťovny poskytuje po telefonu komplexní podporu klientům.

Pracovník monitoringu médií

Pracovník monitoringu médií průběžně sleduje média (televize, tisk, internet, rádio) a zpracovává data do statistik, přehledů a analýz dle požadavků klienta.

Pracovník obsluhy bioplynových stanic

Pracovník obsluhy bioplynové stanice kontroluje a realizuje pravidelné procesy v bioplynové stanici, asistuje při návozu surovin a materiálu, zajišťuje návoz materiálu do fermentoru, pravidelně kontroluje měřicí a ovládací prvky, ovládá automatická zařízení bioplynové stanice, hlásí poruchy a nestandardní stavy, prování drobn...

Pracovník odbytu

Pracovník odbytu zajišťuje sestavení zakázky na základě přijetí objednávky zajišťuje sestavení zakázky , vystavuje expediční a průvodní doklady, nutné pro expedici výrobků a zboží, odesláním či odvozem a odpovídá za správnost poskládání tohoto zboží dle chronologického seřazení, charakteristiky, obchodních závazků a požadavků...

Pracovník ostrahy v obchodě a službách

Bezpečnostní pracovník v obchodě a službách zajišťuje bezpečnost zákazníků a ochranu prodávaného zboží, dohlíží na pohyb osob ve střeženém objektu, pomáhá zajistit bezpečnou manipulaci s finanční hotovostí a dbá na prevenci trestné činnosti.

Pracovník ostrahy veřejných akcí

Pracovník ostrahy veřejných akcí zajišťuje pořádek v místech veřejných shromáždění se zvýšeným nárokem na přesnou identifikaci jednání účastníků těchto akcí, požadavků objednatele a na taktické řešení konkrétních situací.

Pracovník porážky jatečných zvířat

Pracovník zajišťuje porážku jatečných zvířat a konečnou úpravu jejich těl, omračuje a vykrvuje jatečná zvířata, vykosťuje, půlí a provádí jatečnou úpravu těl velkých jatečných zvířat.

Pracovník poštovní přepážky

Pracovník poštovní přepážky obsluhuje zákazníka na poště.

Pracovník poštovní přepravy

Pracovník poštovní přepravy vykonává a koordinuje operace spojené se zpracováním a evidenci poštovních zásilek v přepravním centru.

Pracovník prádelen

Pracovník prádelen provádí praní textilního prádla, oděvů a jiných výrobků určených pro tento druh zpracování.

Pracovník pro povrchovou úpravu nábytku

Pracovník pro povrchovou úpravu nábytku provádí finální povrchovou úpravu nábytku nebo nábytkových dílců.

Pracovník pro úpravu a přepravu zemřelých

Pracovník pro úpravu a přepravu zemřelých zajišťuje převzetí lidských pozůstatků, jejich úpravu, uložení do rakve, přechodné uložení do chlazených prostor a převozy spojené s pitvou nebo pohřbením.

Pracovník prodeje v pojišťovnictví

Pracovník prodeje v pojišťovnictví je pracovník s vyšší kvalifikací, který systematicky buduje obchodní vztahy s klíčovými pojišťovacími zprostředkovateli a klíčovými klienty.

Pracovník pronájmu prádla

Pracovník pronájmu prádla zajišťuje svoz, příjem, třídění, praní, sušení prádla. Zajišťuje rozvoz zakázek a zúčtování se zákazníkem.

Pracovník provozu čistírny usní a kožešin

Pracovník provozu čistírny a kožešin zajišťuje příjem a značení výrobků, třídění, vyhotovování a kompletaci zakázek. Zajišťuje obsluhu strojů, vedení příslušných evidencí a záznamů.

Pracovník přepravy jatečných zvířat

Pracovník přepravy jatečných zvířat nakládá, přepravuje a vykládá jatečná zvířata na jatkách.

Pracovník příjmu surovin výroby potravin a krmiv

Pracovník příjmu surovin výroby potravin a krmiv přijímá a skladuje suroviny pro výrobu potravin a krmiv.

Pracovník technické způsobilosti vozidel

Pracovník technické způsobilosti vozidel je vysoce kvalifikovaný pracovník, který pracuje na tvorbě programů a koncepci schvalování technické způsobilosti vozidel k provozu a koordinuje celostátní a mezinárodní systémy schvalování technické způsobilosti vozidel k provozu na pozemních komunikacích.

Pracovník turistického informačního centra

Pracovník turistického informačního centra poskytuje informační servis a poradenství návštěvníkům regionu a místním občanům v oblasti cestovního ruchu.

Pracovník výjezdové skupiny

Pracovník výjezdové skupiny vykonává ostrahu objektů při spuštění alarmu a ochranu osob při přivolání pomocí tlačítka nouzové služby, doprovází transporty s ceninami a zásilkami nepřevyšující hodnotu 5 mil. Kč.

Pracovník výroby konzerv

Pracovník výroby konzerv připravuje a míchá suroviny pro výrobu konzerv, dále plní, uzavírá, tepelně opracuje a skladuje konzervy.

Pracovník výroby potravin a krmiv

Pracovník výroby potravin a krmiv vyrábí potraviny nebo krmiva dle technologického postupu a pokynů nadřízeného.

Pracovník vztahů k veřejnosti

Pracovník vztahů k veřejnosti podává informace a vysvětlení pro veřejnost, tisk apod. ve všech věcech organizace.

Prodejce v cestovní kanceláři

Prodejce v cestovní kanceláři zajišťuje prodej tuzemských, zahraničních a kombinovaných zájezdů a poskytuje informace klientům cestovní kanceláře.

Producent krmného hmyzu

Producent krmného hmyzu zajišťuje kvalifikovaně vedený chov krmného hmyzu pro komerční, případně expoziční účely.

Producent savců pro krmné a pokusné účely

Producent savců pro chovné a krmné účely zajišťuje kvalifikovaně vedený chov drobných savců (laboratorní myši, laboratorní potkani, morčata aj.) pro komerční, zájmové a expoziční účely.

Produkční

Produkční přípravuje a organizuje výstavy a veřejné akce kulturního nebo komerčního zaměření s vysokou společenskou účinností.

Produktový specialista

Produktový specialista zajišťuje tvorbu koncepce svěřených produktů nebo služeb a spolupracuje na implementaci nových produktů. Řeší kompletní životní cyklus daného produktu a navrhuje a následně zajišťuje úpravy parametrů produktů a s nimi souvisejících služeb podle požadavků trhu.

Programátor

Programátor navrhuje, programuje a udržuje počítačové programy, aplikace a řešení.

Programátor NC strojů

Programátor NC strojů zajišťuje tvorbu NC operací technologických postupů součástí určených k obrábění na NC strojích a obráběcích centrech.

Projektant vodních staveb

Projektant vodních staveb vypracovává a posuzuje projekty jednodušších staveb a technologických zařízení, zpracovává dílčí projektové podklady a technická řešení podle zadání stavby.

Provazník

Provazník zajišťuje obsluhu strojů a zařízení pro výrobu provaznického zboží.

Provozní těžař ropy a plynu

Provozní těžař ropy a plynu zabezpečuje práce spojené s obsluhou a opravami těžebních a sběrných zařízení při těžbě ropy a plynu.

Provozní zámečník

Provozní zámečník provádí opravy strojů a strojírenských zařízení.

Průvodce cestovního ruchu

Průvodce cestovního ruchu provádí návštěvníky v jazyce podle jejich výběru a poskytuje výklad o kulturním a přírodním dědictví oblasti, pro kterou je specializován.

Průvodce přírodou

Průvodce přírodou poskytuje kvalifikovanou průvodcovskou činnost a interpretaci přírody v chráněných územích všech typů, zejména v národních parcích a chráněných krajinných oblastech.

Průvodčí

Průvodčí vykonává práce související s přepravou osob a zavazadel ve vlaku.

Prýmkař

Prýmkař zajišťuje obsluhu strojů a zařízení pro výrobu prýmků, sítí, šňůr, ovíjených nití a řezaných stuh.

Překladatel

Překladatel překládá texty z jednoho jazyka do druhého.

Překližkář

Překližkář obsluhuje stroje a zařízení na výrobu dýh, překližek a jiných překližovaných desek, popř. tvarových výlisků z dýh.

Přepravce finanční hotovosti a cenin

Přepravce finanční hotovosti a cenin vykonává ostrahu a ochranu přepravované finanční hotovosti, věci nebo jiné majetkové hodnoty, vykonává ochranný doprovod osob či vozidla v úhrnné hodnotě více než 5 milionů Kč a údržbu peněžních automatů a bankomatů.

Převozník I. třídy

Převozník I. třídy je oprávněn vést převozní loď s vlastním strojním pohonem nebo bez vlastního strojního pohonu na všech vodních cestách ČR.

Převozník III. třídy

Převozník III. třídy je oprávněn vést převozní loď na určeném přívozu na vodních cestách ČR kromě využívaných dopravně významných cest.

Přípravář keramických hmot

Přípravář keramických hmot zhotovuje hmoty a glazury.

Přípravář příloh

Přípravář příloh samostatně připravuje přílohy k pokrmům a další doplňky dle sortimentu gastronomické provozovny.

Přípravář rychlého občerstvení

Přípravář rychlého občerstvení zajišťuje pomocné práce a přípravu jednoduchých pokrmů v gastronomickém zařízení rychlého občerstvení.

Psovod bezpečnostní služby

Psovod bezpečnostní služby zajišťuje ostrahu a ochranu majetku a osob a chráněných zájmů s pomocí vycvičeného služebního psa.

Psovod horské služby

Psovod horské služby zajišťuje výcvik a nasazení psa při pátracích a záchranných akcích na horách a poskytuje první pomoc.

Pstruhař

Pstruhař provádí intenzivní chov lososovitých ryb v řízených podmínkách a zajišťuje krmení a výlov ryb. Dohlíží na optimální kvalitu prostředí.

Psycholog

Psycholog zabezpečuje psychoterapeutické služby rodinného, předmanželského a manželského poradenství a psychologická vyšetření při ověřování způsobilosti zaměstnanců k výkonu prací.

Psycholog práce a organizace

Psycholog práce a organizace aplikuje principy, metody a techniky psychologie při výkonu organizačních, personálních, obchodních, marketingových a některých technicko-konstrukčních činností s cílem zvýšit produktivitu práce organizace jako celku i jejích zaměstnanců, včetně představitelů managementu.

Psycholog v sociální péči

Psycholog v sociální péči zabezpečuje psychoterapeutické služby rodinného, předmanželského a manželského poradenství.

Pyrotechnik

Pyrotechnik vyhledává a odkrývá výbušniny a munici v terénu.

Radiologický asistent

Jednotka práce bude aktualizována v souladu s platnou legislativou v průběhu roku 2013-2014. Radiologický asistent provádí radiologické zobrazovací postupy a ozařovací techniky, včetně radiologických postupů používaných při lékařském ozáření ve zdravotnických zařízeních na pracovištích radiodiagnostických, radioterapeutickýc...

Realitní makléř

Realitní makléř zajišťuje, případně zprostředkovává, pronájem nemovitostí, prodej a nákup nemovitostí a správu nemovitostí. Realizuje odborné činnosti v oblasti realit a poskytuje související poradenství zákazníkovi, asistuje při uzavírání smluv a zodpovídá za řešení jednotlivých kroků spojených s realizací prodeje a pronájmu...

Recepční

Recepční zajišťuje ubytování a doplňkové služby v ubytovacím zařízení.

Redaktor novinář

Redaktor novinář je pracovník s vyšší kvalifikací, který připravuje zprávy, články a reportáže pro tisk, rozhlas a televizi, zajišťuje zpravodajské, komentátorské a reportérské činnosti.

Referent státní správy

Referent státní správy ve vymezené působnosti zajišťuje výkon státní správy v příslušném oboru služby nebo ve vymezené působnosti příslušného úřadu. (PRACOVNÍ VERZE)

Referent železniční dopravy

Referent železniční dopravy zabezpečuje reklamační a kalkulační práce a agendu v přepravě vozových zásilek.

Restaurátor děl uměleckého řemesla v kameni

Restaurátor děl uměleckého řemesla v kameni konzervuje a restauruje práce uměleckého řemesla z kamene a umělého kamene, s výjimkou kulturních památek.

Restaurátor děl uměleckého řemesla v kovu

Restaurátor děl uměleckého řemesla v kovu konzervuje a restauruje práce uměleckého řemesla ze železných a barevných kovů, litiny a cínu, s výjimkou kulturních památek.

Restaurátor děl uměleckého řemesla v papíru, pergamenu a kůži

Restaurátor děl uměleckého řemesla v papíru, pergamenu a kůži konzervuje a restauruje práce uměleckého řemesla z papíru, pergamenu a kůže, včetně knižních vazeb, s výjimkou kulturních památek.

Restaurátor děl uměleckého řemesla v textilu

Restaurátor děl uměleckého řemesla v textilu konzervuje a restauruje uměleckořemeslné práce z textilu, jako jsou zejména tapiserie, koberce, historické oděvy, kroje, krajky, výšivky a prapory, s výjimkou kulturních památek.

Restaurátor děl uměleckého řemesla ve skle, porcelánu a keramice

Restaurátor děl uměleckého řemesla ve skle, porcelánu a keramice restauruje a konzervuje předměty ze skla, včetně vitráží a zrcadel, z porcelánu, z keramiky, včetně historických kamen a mozaiky, s výjimkou kulturních památek.

Restaurátor hudebních nástrojů

Restaurátor hudebních nástrojů konzervuje a restauruje hudební nástroje, s výjimkou předmětů kulturního dědictví.

Restaurátor malířských děl uměleckého řemesla

Restaurátor malířských děl uměleckého řemesla restauruje a konzervuje umělecko-řemeslná malířská díla, s výjimkou děl kulturního dědictví.

Restaurátor strojů a přístrojů

Restaurátor strojů a přístrojů konzervuje a restauruje mechanické přístroje, nástroje, hodiny a hodinky, hrací strojky, gramofony a jemnou mechaniku, optické přístroje, technická zařízení a dopravní prostředky, s výjimkou kulturních památek.

Restaurátor uměleckořemeslných děl z drahých kovů s výjimkou kulturních památek a děl uložených ve sbírkách muzeí a galerií

Restaurátor uměleckořemeslných děl z drahých kovů s výjimkou kulturních památek a děl uložených ve sbírkách muzeí a galerií konzervuje a restauruje díla uměleckého řemesla ze zlata, stříbra a platiny, s výjimkou kulturních památek a děl uložených ve sbírkách muzeí a galerií.

Restaurátor uměleckořemeslných děl ze dřeva s výjimkou kulturních památek a děl uložených ve sbírkách muzeí a galerií

Restaurátor uměleckořemeslných děl ze dřeva s výjimkou kulturních památek a děl uložených ve sbírkách muzeí a galerií ošetřuje, konzervuje a restauruje práce uměleckého řemesla ze dřeva a ostatních přírodních materiálů, včetně historického nábytku, intarzie a marketerie, obložení, rámů a výplně otvorů, s výjimkou kulturních p...

Restaurátor uměleckořemeslných děl ze štuku s výjimkou kulturních památek a děl uložených ve sbírkách muzeí a galerií

Restaurátor uměleckořemeslných děl ze štuku s výjimkou kulturních památek a děl uložených ve sbírkách muzeí a galerií konzervuje a restauruje práce uměleckého řemesla ze štuku, umělého mramoru, sádry a historických omítek, s výjimkou kulturních památek a děl uložených ve sbírkách muzeí a galerií.

Restaurátor zbraní

Restaurátor zbraní konzervuje a restauruje zbraně a zbroj, s výjimkou kulturních památek.

Revizní technik elektrických zařízení

Revizní technik elektrických zařízení provádí revize elektrických zařízení a hromosvodů a vystavuje revizní zprávy.

Revizní technik plynových zařízení

Revizní technik plynových zařízení zjišťuje, zda vyhrazená plynová zařízení a jejich provoz odpovídá požadavkům BOZP, vyhledává rizika a navrhuje opatření k jejich minimalizaci.

Revizní technik tlakových zařízení

Revizní technik tlakových zařízení zjišťuje, zda technické zařízení a jeho provoz odpovídá požadavkům BOZP, vyhledává rizika a navrhuje opatření k jejich minimalizaci.

Revizor

Kontrolor přepravy cestujících provádí kontrolu cestujících, za účelem zjištění jak jsou dodržována ustanovení přepravních řádů, tarifů a jiných předpisů platných pro přepravu osob, zvířat a zavazadel. Vyhodnocuje výsledky kontrol přepravy cestujících. Z výsledků kontrol zpracovává předepsaná hlášení a podklady.

Riskmanažer v pojišťovnictví

Riskmanažer v pojišťovnictví posuzuje přijatelnost pojistných rizik a metodicky řídí činnost v této oblasti.

Rukavičkář

Rukavičkář vyrábí různé druhy rukavic.

Rybář

Rybář zabezpečuje činnosti související s chovem, krmením, ošetřováním a lovem ryb a vodní drůbeže.

Rybníkář

Rybníkář obsluhuje rybniční zařízení, provádí jejich údržbu, zajišťuje optimální vodní režim, hnojí rybníky, přikrmuje ryby, provádí meliorační zásahy na rybnících, kontroluje růst ryb a parametry chovného prostředí, zajišťuje odlovy, výlovy a přepravu ryb.

Rytec drahých kamenů

Rytec drahých kamenů vytváří rytiny do drahých kamenů všemi technikami podle výtvarných návrhů.

Rytec kovů

Rytec kovů zhotovuje šablony pro pantografické frézky, provádí strojní a ruční rytí písmen, číslic, znaků, ornamentů nebo stupnic do kovů, včetně ručního rytí ornamentů do drahých kovů.

Rytec skla

Rytec skla provádí rytí a vybrušování nejrůznějších motivů na skle.

Ředitel malé organizace

Ředitel malé organizace řídí a koordinuje veškeré činnosti uvnitř organizace, zodpovídá za tvorbu a implementaci celkové strategie směřující k naplnění cílů organizace a udržuje vztahy s klíčovými partnery.

Řezník a uzenář

Řezník a uzenář zajišťuje příjem, základní evidenci, posuzování jakosti, skladování a prodej masa masných výrobků, drůbežích masných výrobků a dalších výrobků.

Řezník bourač drůbeže

Řezník bourač drůbeže zajišťuje navěšování drůbeže, omračování, vykrvování a škubání jejich těl, konečnou úpravu, vychlazování drůbežího masa a drobů a provádí jatečnou úpravu a porcování drůbeže.

Řezník bourač jatečných zvířat

Řezník bourač jatečných zvířat zajišťuje ošetření a skladování jatečně upravených těl jatečných zvířat, opracování, třídění, konzervaci a skladování střev, kůží a kostí, zacházení s jatečnými odpady a jejich likvidaci.

Řezník bourač králíků

Řezník bourač králíků zajišťuje manipulaci s přepravními prostředky a přepravními klecemi pro králíky, omračování, navěšování, vykrvování, stahování králíků, kuchání, porcování a skladování králičího masa.

Řídící odbavovací plochy

Řídící odbavovací plochy řídí pohyb letadel na odbavovací ploše podle pokynů letištní řídící věže.

Řidič motorových vozíků

Řidič motorových vozíků je schopný bezpečně řídit vozidla včetně manipulace s přepravovanými náklady nebo mechanismy namontovanými na vozidle.

Řidič nákladní dopravy

Řidič nákladní dopravy je schopný bezpečně řídit silniční nákladní vozidla a dopravovat náklad při krátkých a dálkových trasách.

Řidič nákladního automobilu pro odvoz dřeva

Řidič nákladního automobilu pro odvoz dřeva přepravuje, nakládá a manipuluje se surovým dřívím či se sortimenty různých délek.

Řidič osobní dopravy

Řidič osobní dopravy bezpečně řídí silniční vozidla přepravy osob a dopravuje cestující při krátkých a dálkových cestách.

Řidič osobních a malých dodávek

Řidič osobních a malých dodávek je kvalifikovaný pracovník schopný bezpečně řídit vozidla s cestujícími nebo nákladem při krátkých i dálkových cestách.

Řidič pásového vozu

Řidič pásového vozu zajišťuje obsluhu zařízení při technologickém procesu povrchové těžby.

Řidič rypadla

Řidič rypadla zajišťuje obsluhu rypadla při technologickém procesu povrchové těžby.

Řidič sanitky

Řidič sanitky je kvalifikovaný pracovník, který vykonává odborné činnosti na úseku neodkladné péče a zdravotnické dopravy pod vedením pracovníků s vyšším stupněm kvalifikace.

Řidič tramvají

Řidič tramvaje je schopný bezpečně řídit kolejové vozidlo na tramvajové dráze a přepravovat bezpečně cestující v kolejové síti dopravce v souladu s pravidly drážního a silničního provozu, přepravního řádu a jízdních řádů příslušných linek.

Řidič velkostroje

Řidič velkostroje zajišťuje obsluhu velkostroje při technologickém procesu povrchové těžby.

Sadovník

Sadovník realizuje a udržuje sadové úpravy. Určuje, vysazuje a ošetřuje rostliny používané v těchto úpravách.

Samostatný pojišťovací poradce

Samostatný pojišťovací poradce vykonává obchodně poradenskou činnost v komplexním rozsahu pojistných produktů a některé úkony správy pojištění.

Samostatný referent státní správy

Samostatný referent státní správy komplexně zajišťuje výkon státní správy v příslušném oboru služby nebo ve vymezené působnosti příslušného úřadu. (PRACOVNÍ VERZE)

Samostatný rybářský technik

Samostatný rybářský technik organizuje a řídí práce při zajišťování chovu ryb a vodní drůbeže.

Samostatný účetní

Samostatný účetní zajišťuje a odpovídá za účtování jednotlivých oblastí finančního účetnictví účetní jednotky.

Sanitář

Jednotka práce bude aktualizována v souladu s platnou legislativou v průběhu roku 2013-2014. Sanitář ve zdravotnických zařízeních na úseku lůžkové a ambulantní péče, v lázeňských zařízeních, na úseku patologie a transfúzních stanic a na operačních úsecích pod vedením pracovníka s vyšším stupněm kvalifikace zabezpečuje pomocn...

Scénograf

Scénograf vytváří návrhy scénických nebo kostýmních výprav představení a návrhy loutek pro loutková divadla.

Sedlář

Sedlář vyrábí sedlářské výrobky.

Servisní pracovník výtahů

Servisní pracovník výtahů provádí pravidelnou preventivní údržbu výtahu, potřebné opravy, odstraňuje zjištěné závady a udržuje svěřené výtahy v mezích bezpečného provozu.

Seřizovač konvenčních obráběcích strojů

Seřizovač konvenčních obráběcích strojů seřizuje, obsluhuje a provádí údržbu širokého sortimentu strojů, zařízení a linek.

Signalista

Signalista zabezpečuje jízdní cestu pro vlaky a posun pomocí ústředně, místně stavěných výměn, výkolejek a návěstidel.

Silničář

Silničář provádí práce pro silniční stavitelství v oblasti údržby, modernizace, rekonstrukce a výstavby pozemních komunikací.

Sjednavatel pohřbení

Sjednavatel pohřbení poskytuje vypraviteli pohřbu základní informace o nabídce služeb a jejich cenách, shromažďuje a vyhodnocuje požadavky na pohřeb, stanovuje optimální způsob jeho realizace a zpracovává návrh smlouvy o obstarání pohřbu.

Skladník

Skladník vykonává příslušné aktivity při skladování a následné manipulaci se zbožím.

Skladník potravin a krmiv

Skladník potravin a krmiv skladuje, uchovává, balí a expeduje potravinářské nebo krmivářské výrobky.

Sklář dutého skla

Sklář dutého skla zhotovuje výrobky dutého z skla.

Sklář lisovaného skla

Sklář lisovaného skla zhotovuje lisované výrobky ze skla.

Sklář technického skla

Sklář technického skla zhotovuje výrobky z technického skla.

Sklářský inženýr technolog

Sklářský inženýr technolog zabezpečuje komplexní stanovování nejsložitějších technologických postupů, technologickou přípravu sklářské a bižuterní výroby a řízení tvorby typových technologických normativů.

Sklářský technik kontrolor jakosti

Sklářský technik kontrolor jakosti provádí vstupní, mezioperační a výstupní kontrolu surovin, materiálů a výrobků.

Sklářský technik mistr

Sklářský technik mistr zabezpečuje na svěřeném úseku řízení a organizaci práce výrobních dělníků při plnění úkolů stanovených operativním plánem.

Sklářský technolog

Sklářský technolog je kvalifikovaný pracovník, který vypracovává ucelené části technologického postupu výroby a stanovuje technické, technologické a množstevní požadavky výroby.

Sklenář

Stavební sklenář samostatně provádí montážní sklenářské práce na stavbě včetně přípravy a úpravy materiálu pro zasklívání a lepení protislunečních a bezpečnostních fólií na skla.

Slévárenský inženýr technolog

Slévárenský inženýr řídí zpracování technické dokumentace pro slévárenskou výrobu, řídí a organizuje výrobu, koordinuje zavádění kontrolních systémů jakosti a zajišťuje vědeckou a výzkumně vývojovou činnost ve slévárenské výrobě.

Slévárenský technik mistr

Slévárenský technik mistr řídí a organizuje práce na vymezeném technologickém úseku při zajišťování úkolů stanovených operativním plánem ve slévárenské výrobě.

Slévárenský technik modelář

Slévárenský technik modelář koordinuje a zajišťuje oblast technické přípravy výroby a výrobu modelových zařízení pro slévárenskou výrobu.

Slévárenský technolog

Slévárenský technolog je kvalifikovaný pracovník, který zpracovává dílčí technologické postupy a zajišťuje technologickou přípravu slévárenské výroby.

Smaltér

Smaltér pomocí různé techniky nanáší smaltové povlaky na kovy.

Sociální pracovník ve vězeňské službě

Sociální pracovník ve vězeňské službě zajišťuje soustavnou sociální a sociálně-právní pomoc ve styku s vězněnými osobami, sociálně-právní poradenství a spolupráci i vzájemnou informovanost mezi zainteresovanými subjekty (intervenčními centry, poskytovateli sociálních služeb, orgány sociálně-právní ochrany dětí, obcemi, Polici...

Sociolog specialista

Sociolog specialista uplatňuje teorie, metody a techniky sociologického výzkumu při studiu a popisu struktury sociálních systémů, populací, sociálních skupin a institucí. Závěry sociologické analýzy jsou uplatněny v akademickém sektoru i mimo něj ve veřejném, soukromém a neziskovém sektoru.

Soudce obecných soudů

Soudce obecných soudů jako zákonný soudce v pozici samosoudce nebo jako člen soudního senátu, nezávisle projednává sporná práva a povinnosti fyzických a právnických osob a rozhoduje o nich, rozhoduje o vině a trestu v trestních věcech a ve věcech správního soudnictví.

Soudní exekutor

Soudní exekutor je pověřený státem k výkonu exekutorského úřadu a je podle zákona oprávněn nezávisle vykonávat nucený výkon exekučních titulů a další činnosti podle zvláštního zákona.

Soustružník kovů

Soustružník kovů seřizuje a obsluhuje konvenční a číslicově řízené soustružnické stroje, provádí práce nutné při strojním obrábění materiálu soustružením, vrtáním, vyvrtáváním, vyhrubováním, vystružováním apod.

Specialista analýzy finančního trhu

Specialista analýzy finančního trhu zabezpečuje komplexní analýzy finančního trhu, zpracovává návrhy, stanoviska a doporučení pro koncepční a strategické rozhodování vedení banky.

Specialista kapitálových obchodů

Specialista kapitálových obchodů vykonává odborné činnosti v oblasti finančních kapitálových a majetkových transakcí.

Specialista logistiky skladových operací

Specialista logistiky skladových operací řídí optimalizaci skladovacích procesů s velkým počtem položek.

Specialista logistiky v dopravě a přepravě

Specialista logistiky v dopravě a přepravě řídí a optimalizuje v organizaci dopravně přepravní procesy.

Specialista logistiky výroby

Specialista logistiky výroby řídí optimalizaci materiálového toku ve výrobním procesu s rozsáhlou a náročnou výrobou.

Specialista nemocenského pojištění

Specialista nemocenského pojištění zpracovává koncepce, koordinuje a metodicky usměrňuje výkon státní správy v oblasti nemocenského pojištění včetně analytické a normotvorné činnosti.

Specialista státní správy pro životní prostředí

Specialista státní správy pro životní prostředí je vysoce kvalifikovaný pracovník, který koordinuje oblast ochrany životního prostředí a ekologické stability, provádí kontrolu a státní dozor nad plněním povinností daných zákony o životním prostředí.

Speciální pedagog

Jednotka práce bude aktualizována v souladu s platnou legislativou v průběhu roku 2013 – 2014. Speciální pedagog provádí pedagogickou, diagnostikační, terapeutickou, logopedickou a poradenskou činnost.

Správce aplikací

Správce aplikací zajišťuje základní funkčnost a bezpečnost provozovaných aplikací.

Správce národního parku

Správce národního parku je pracovník s vyšší kvalifikací, který koordinuje a vykonává státní správu v ochraně přírody, myslivosti, rybářství a ochraně zemědělského půdního fondu na území NP.

Správce objektu

Správce objektu zajišťuje pořádek, čistotu, drobné opravy a údržbu v objektech a přilehlých prostorách.

Správce tiskových dat

Správce tiskových dat zabezpečuje přijímání a odesílání datových souborů převážně periodických tiskovin, kontroluje jejich bezchybnost, provádí jejich archivaci a veškerou agendu při manipulaci s datovými soubory.

Staniční dozorce

Staniční dozorce zajišťuje dopravní a přepravní činnosti v železniční stanici včetně příslušných podkladů a náležitostí pro sestavu nebo jízdu vlaku.

Statistik

Statistik je kvalifikovaný pracovník, který vykonává práce souvisejících se sběrem, zpracováním a logickými kontrolami statistických údajů, jednodušší, dílčí statistické práce vč. základních metodických a analytických výstupů, které jsou organickou součástí širších statistických procesů.

Státní zástupce

Státní zástupce zastupuje veřejnou žalobu v trestním řízení a vykonává další kompetence svěřené mu zákonem o státním zastupitelství.

Stavbyvedoucí

Stavbyvedoucí řídí výstavbu stavebních objektů většího rozsahu nebo vyšší složitosti. Pro vybrané činnosti podle stavebního a autorizačního zákona musí mít pro provádění stavby autorizaci v odpovídajícím oboru.

Stavební dělník

Stavební dělník provádí pomocné, přípravné, obslužné a manipulační práce při stavební činnosti.

Stavební klempíř

Stavební klempíř vyrábí, montuje a opravuje stavební klempířské díly a výrobky z různých druhů plechů, montuje a opravuje oplechování fasádních prvků, komínů a průniků a dle vlastních návrhů nebo původních vzorů montuje a opravuje stavební klempířské prvky a plechové střešní krytiny uměleckého nebo slohového stylu.

Stavební mistr

Stavební mistr řídí a organizuje práce na vymezeném úseku při zajišťování úkolů stanovených operativním plánem výroby.

Stavební projektant

Stavební projektant je vysoce kvalifikovaný pracovník, který komplexně vypracovává projekty nebo vykonává projektové práce při zpracovávání projektů organizačních, řídících, technických, technologických a dalších systémů nebo procesů ve stavební výrobě.

Stavební technik investic a engineeringu

Stavební technik investic a engineeringu zajišťuje přípravu a realizaci stavebních a jiných investic, zpracovává dílčí úkoly při vypracovávání investičních záměrů.

Stavební technolog

Stavební technolog určuje technologické postupy nebo zajišťuje technologickou přípravu stavební výroby.

Stavební zámečník

Stavební zámečník provádí práce při zhotovování stavebních zámečnických prvků, při jejich montáži a opravách.

Stavitel podzemní hrobky

Stavitel podzemní hrobky staví hrobky na základě projektové dokumentace a povolení provozovatele pohřebiště.

Strážník

Strážník je kvalifikovaný pracovník, který zajišťuje dohled nad veřejným pořádkem a v rámci stanovených oprávnění provádí zákroky a úkony k ochraně osob, majetku a zařízení v obci.

Strážný

Strážný provádí podle pokynů a instrukcí jednoduché činnosti k zajištění ostrahy a ochrany majetku a osob se zvýšeným rizikem pracovního úrazu a podílí se na vymezených pracích s malou návazností na další činnosti.

Strojírenský dělník

Strojírenský dělník provádí kovoobráběčské, přípravné, obslužné a manipulační práce ve strojírenství, práce ve strojírenské výrobě a spolupracuje při montáži strojů a zařízení.

Strojírenský technik konstruktér

Strojírenský technik projektant vypracovává projektové podklady nebo rámcové projektové práce při zpracovávání projektů organizačních, řídicích, technických, technologických a dalších systémů nebo procesů ve strojírenské výrobě.

Strojírenský technik projektant

Strojírenský technik projektant vypracovává projektové podklady nebo rámcové projektové práce při zpracovávání projektů organizačních, řídicích, technických, technologických a dalších systémů nebo procesů ve strojírenské výrobě.

Strojírenský technik technolog

Strojírenský technik technolog stanovuje technologické postupy a zajišťuje technologickou přípravu strojírenské výroby.

Strojmistr lodní dopravy II. třídy

Strojmistr lodní dopravy II. třídy obsluhuje plovoucí stroj při práci na vodních cestách ČR, kromě cest významně dopravně využívaných.

Strojní inženýr konstruktér

Strojní inženýr konstruktér řídí konstrukční práce, navrhuje a realizuje nová konstrukční řešení výrobků a nové modely, vzory a typy výrobků ve strojírenské výrobě.

Strojní inženýr technolog

Strojní inženýr technolog komplexně stanovuje technologické postupy a zajišťuje technologickou přípravu rozsáhlé strojírenské výroby.

Strojní zámečník

Strojní zámečník vykonává práce související se sestavováním částí strojů a strojních zařízení.

Strojník pro obsluhu čerpací a přečerpávací stanice

Strojník pro obsluhu čerpací a přečerpávací stanice zajišťuje provoz a obsluhu technologického zařízení vodárenských čerpacích a přečerpávacích stanic.

Strojník sklářských zařízení pro lisofoukací linky

Strojník sklářských zařízení pro lisofoukací linky provádí obsluhu, seřizování, údržbu a řízení chodu lisofoukací linky, včetně počítačově řízených. Kontroluje kvalitu výroby a seřízení linky, provádí odběr vzorků a kontrolu výrobků a odstraňuje závady, kontroluje stav forem.

Strojník speciálních železničních zařízení

Strojník speciálních železničních zařízení řídí, obsluhuje, opravuje a seřizuje speciální stroje a zařízení pro automatizovaný mycí proces kolejových vozidel.

Strojník úpravny pitné vody

Strojník úpravny pitné vody zajišťuje provoz a obsluhu technologického zařízení v provozu úpraven pitných vod.

Strojvedoucí

Strojvedoucí řídí hnací vozidlo na železničních tratích ČD nebo na podnikových a závodových tratích a vlečkách.

Střihač oděvů

Střihač oděvů vytváří střihové polohy a nálože oděvního materiálu, podle střihové polohy z nálože odděluje (stříháním, řezáním nebo vysekáváním) jednotlivé díly a součásti oděvního výrobku.

Střihač ovcí

Střihač ovcí provádí stříhání ovcí za účelem získání kvalitního ovčího rouna.

Studnař

Studnař provádí zakládání a zřizování studní všech druhů, profilů a hloubek, rekonstrukce a oživování studní.

Svářeč kovů

Svářeč kovů provádí svařování kovových polotovarů a součástí s použitím různých svařovacích technik.

Svářeč plastů

Svářeč plastů provádí nerozebíratelné spoje svařováním na plastových konstrukcích stanovenou metodou a předepsanými postupy.

Svrškařka

Svrškařka zhotovuje svršky obuvi z usní, syntetických materiálů a textilu.

Sýrař

Sýrař zpracovává mléko na přírodní sýry a tvarohy.

Šéfredaktor

Šéfredaktor zajišťující koordinaci a zpracování koncepce činností spojených s vydavatelskou, propagační a redaktorskou činností včetně provádění publicistické činnosti.

Šička interiérového vybavení

Šička interiérového vybavení šije a zhotovuje výrobky z textilu a z dalších zpracovatelsky podobných materiálů pro účely bytového a interiérového vybavení.

Šička kožešinových a usňových výrobků

Šička kožešinových výrobků vykonává odborné práce při zhotovování a opravách kožešinových nebo usňových výrobků.

Školkař

Školkař připravuje půdu, ošetřuje rostliny, hnojí, řeže a tvaruje dřeviny, zalévá a odpleveluje, dobývá, třídí a expeduje školkařské výpěstky.

Štípač kamene

Štípač kamene štípá kámen ručně nebo strojně.

Štukatér

Štukatér provádí štukatérské a omítkářské práce při úpravách povrchů v interiérech i exteriérech s použitím malt, sádry a jiných materiálů. Zhotovuje štukatérské prvky pomocí šablon nebo modelováním a používá hotové štukatérské výrobky.

Švadlena

Švadlena zhotovuje různé dámské oděvní výrobky a prádlo z různých textilních materiálů a galanterie.

Tanečník člen sboru a souboru

Tanečník jako umělec v užším slova smyslu tvůrčím způsobem interpretuje sborové taneční, baletní nebo pantomimické role podle uměleckých záměrů choreografa, režiséra neboa baletního mistra. Zpravidla jde o profesionálního tanečníka baletního sboru, souboru současného tance, lidového tance, účinkujícího v různých divadelních p...

Tanečník sólista

Tanečník sólista jako umělec v užším slova smyslu tvůrčím způsobem interpretuje sólové taneční, baletní nebo pantomimické role podle uměleckých záměrů choreografa, režiséra nebo baletního mistra. Zpravidla jde o profesionálního tanečníka baletu, současného tance, lidového tance, účinkujícího v různých divadelních produkcích a...

Tapetář

Tapetář upravuje povrchy stěn a stropů a jiné plochy tapetami papírovými, s papírovou vložkou a speciálními. Provádí tapety stříkané a válečkované. Upravuje podklady pod tapety a provádí konečnou úpravu tapetovaných ploch.

Tatér

Tatér provádí formou pigmentace lidské kůže invazivní cestou korekční zásahy a ozdobné prvky na těle.

Tavič

Tavič řídí metalurgický proces, obsluhuje stroje a vykonává další odborné činnosti při tavení kovů v tavících zařízeních.

Tavič skloviny

Tavič skloviny zajišťuje tavení skloviny ve vanových agregátech a různých druhů skloviny a barevek v pánvových pecích, včetně odbarvování a barvení skloviny.

Taxátor pojistných smluv

Taxátor pojistných smluv zajišťuje správu standardních případů pojištění a ověřuje pojistně technickou správnost uzavřených pojistných smluv.

Tažeč kovů

Tažeč kovů je kvalifikovaný pracovník vyrábějící dráty, trubky a tyče technologií tažení za studena i za tepla.

Technický redaktor

Technický redaktor připravuje po technické stránce rukopisy a předlohy pro tiskařské a knihařské zpracování publikací a tiskovin.

Technik autoservisu

Technik autoservisu řídí a organizuje opravárenské a servisní práce v autoservisu.

Technik BOZP

Technik BOZP spolupracuje se zaměstnavatelem při zajišťování plnění úkolů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Technik likvidace pojistných událostí

Technik likvidace pojistných událostí provádí prohlídky poškozených věcí škodních událostí, zajišťuje podkladové materiály k likvidaci pojistných událostí a posuzuje rozsah a příčinu vzniku škod.

Technik lodní dopravy dispečer

Technik lodní dopravy dispečer je pracovník s vyšší kvalifikací, který komplexně zajišťuje řízení lodního a překladního provozu formou dispečerských příkazů.

Technik mechanických zábran - zámkař

Technik mechanických zábran - zámkař samostatně navrhuje klíčové hospodářství, jeho výrobu, montáž a údržbu a provádí nouzové otevírání mechanických zámkových systémů.

Technik požární ochrany

Technik požární ochrany zabezpečuje plnění povinností pro právnickou a podnikající fyzickou osobu vyplývajících ze zákona o požární ochraně.

Technik silniční dopravy

Technik silniční dopravy je kvalifikovaný pracovník zajišťující v určeném rozsahu optimální technický stav a provozní způsobilost dopravních prostředků.

Technik telekomunikačních sítí

Technik telekomunikací a radiokomunikací vykonává odborné činnosti v oblasti provozu, údržby, kontroly a projektování telekomunikačních a radiokomunikačních zařízení a sítí.

Technolog důlního díla

Technolog důlního díla navrhuje technologie, technologické postupy pro hornickou činnost nebo činnosti prováděné hornickým způsobem.

Tesař

Tesař obsluhuje ruční, elektrické a motorové dřevoobráběcí nástroje a zhotovuje, montuje a udržuje vázané dřevěné konstrukce, bednění, dřevěné obklady a pomocné dřevěné konstrukce na stavbě.

Textilní mistr

Textilní mistr zajišťuje provozuschopnost svěřeného úseku strojů a zařízení a zodpovídá za optimalizaci práce vymezeného okruhu zaměstnanců v rámci delegované pravomoci při zajišťování úkolů stanovených operativním plánem výroby v textilní výrobě.

Textilní návrhář specialista

Textilní návrhář specialista tvůrčím způsobem navrhuje a organizuje přípravu nových vzorů a trendových kolekcí v textilní výrobě.

Textilní technik mistr

Textilní technik mistr řídí a organizuje práci na vymezeném technologickém úseku při zajišťování úkolů stanovených operativním plánem výroby v textilní výrobě.

Těžař dříví těžebně-dopravními stroji

Těžař dříví těžebně-dopravními stroji obsluhuje pracovní stroj určený k těžbě dříví nebo jeho vyvezení z porostu na odvozní místo.

Těžební technik

Těžební technik organizuje zejména těžební činnosti v lesnictví na svěřeném úseku při motomanuální těžbě dříví a činnosti těžebně-dopravních strojů.

Tiskař na akcidenčních ofsetových kotoučových strojích

Tiskař na akcidenčních ofsetových kotoučových strojích zhotovuje tiskovou formu a produkuje tištěné materiály na všech formátech akcidenčních kotoučových strojů využívajících proces ofsetové tiskové techniky.

Tiskař na hlubotiskových kotoučových strojích

Tiskař na hlubotiskových kotoučových strojích zhotovuje tiskovou formu a produkuje tištěné materiály na všech formátech kotoučových strojů využívajících proces hlubotiskové tiskové techniky.

Tiskař na novinových ofsetových kotoučových strojích

Tiskař na novinových ofsetových kotoučových strojích zhotovuje tiskovou formu a produkuje tištěné materiály na všech formátech novinových kotoučových strojů využívajících proces ofsetové tiskové techniky.

Tiskař na ofsetových archových strojích

Tiskař na ofsetových archových strojích zhotovuje tiskovou formu a produkuje tištěné materiály na všech formátech archových strojů využívajících proces ofsetové tiskové techniky.

Tiskař na sítotiskových strojích

Tiskař na sítotiskových strojích zhotovuje tiskovou formu a produkuje tištěné materiály na všech formátech strojů využívajících tiskový proces průtisku.

Tiskař na širokoformátových flexotiskových kotoučových strojích

Tiskař na širokoformátových flexotiskových kotoučových strojích zhotovuje tiskovou formu a produkuje tištěné materiály na širokých formátech archových a kotoučových strojů využívajících proces tiskové techniky tisku z výšky.

Tiskař na úzkoformátových flexotiskových kotoučových strojích

Tiskař na úzkoformátových flexotiskových kotoučových strojích zhotovuje tiskovou formu a produkuje tištěné materiály na úzkých formátech kotoučových strojů využívajících proces tiskové techniky tisku z výšky.

Tiskař textilií

Tiskař textilií obsluhuje stroje a zařízení, které vytváří jednobarevné nebo vícebarevné vzory na textiliích nanášením tiskacích barev na předem určená místa.

Tiskový mluvčí

Tiskový mluvčí řídí oblast mediální politiky, zabezpečuje tvorbu koncepce a strategie v této oblasti.

Tkadlec

Tkadlec zabezpečuje obsluhu tkalcovských strojů a zařízení pro výrobu tkanin a vykonává další související činnosti.

Tlumočník

Tlumočník tlumočí z jednoho jazyka do druhého.

Točíř keramiky

Točíř zhotovuje výrobky z keramiky točením.

Topenář

Topenář provádí montáže a opravy systémů ústředního vytápění (teplovodního, horkovodního, teplovzdušného a parního).

Traktorista v pěstební činnosti

Traktorista v pěstební činnosti je kvalifikovaný pracovník v lesním hospodářství zabezpečující jednotlivé pracovní operace při přípravě půdy, obnově lesa, péči o lesní kultury a ve výchově lesních porostů prostřednictvím mechanizačních prostředků.

Traktorista ve výrobě sazenic v lesních školkách

Traktorista ve výrobě sazenic v lesních školkách organizuje a vykonává činnosti spojené s přípravou půdy v lesních školkách, jejím obděláváním a úpravou mechanických, fyzikálních a chemických vlastností, setím, školkováním, péčí o semenáčky a sazenice, obalováním, zavlažováním a jejich vyzvedáváním a expedicí.

Tranzitér

Tranzitér vykonává komerční prohlídky včetně zpracování průvodních listin, vede evidenci železničních vozů a vyhledává chybějící vozy.

Traťový dělník

Traťový dělník provádí stavbu, údržbu, opravy, rekonstrukci a modernizaci železničního svršku a spodku ručně a drobnou mechanizací.

Traťový dělník - obchůzkář

Traťový dělník – obchůzkář provádí běžné odborné práce při stavbě, údržbě, opravách, rekonstrukci a modernizaci železničního svršku a spodku, obchází rovněž přidělený úsek, dohlíží na správný stav železničního spodku a svršku.

Traťový strojník

Traťový strojník řídí, obsluhuje, opravuje a seřizuje stroje a zařízení těžké mechanizace pro stavbu, údržbu a rekonstrukci železničních tratí.

Truhlář pro obklady, schodiště a podlahy

Truhlář pro obklady, schodiště a podlahy vyrábí a montuje schodiště, navazující podlahy a obklady.

Truhlář pro příčky a vestavěný nábytek

Truhlář pro příčky a vestavěný nábytek vyrábí a montuje příčky a vestavěný nábytek.

Truhlář pro výrobu oken a dveří

Truhlář pro výrobu oken a dveří výrábí okna a dveře.

Učitel druhého stupně základní školy

Jednotka práce bude aktualizována v souladu s platnou legislativou v průběhu roku 2013 – 2014. Učitel druhého stupně základní školy provádí vzdělávací a výchovnou činnost při vyučování směřující k získávání vědomostí a dovedností žáků na druhém stupni základní školy ve všeobecně vzdělávacích předmětech, popřípadě ve třídách ...

Učitel jazykové školy

Učitel jazykové školy je vysoce kvalifikovaný pedagogický pracovník, který provádí vzdělávací a výchovnou činnost při jazykovém vzdělávání v cizích jazycích na jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky.

Učitel mateřské školy

Jednotka práce bude aktualizována v souladu s platnou legislativou v průběhu roku 2013 – 2014. Učitel mateřské školy provádí vzdělávací a výchovnou činnost v předškolním vzdělávání dětí v mateřské škole, popřípadě ve třídách a v mateřských školách zřízených pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami, v rámci školního vzd...

Učitel odborných předmětů vyšší odborné školy

Jednotka práce bude aktualizována v souladu s platnou legislativou v průběhu roku 2013 – 2014. Učitel odborných předmětů vyšší odborné školy provádí vzdělávací a výchovnou činnost při vyučování v odborných předmětech, směřující k získávání vědomostí a dovedností studentů na vyšší odborné škole.

Učitel praktického vyučování a odborné praxe vyšší odborné školy

Jednotka práce bude aktualizována v souladu s platnou legislativou v průběhu roku 2013 – 2014. Učitel praktického vyučování a odborné praxe vyšší odborné školy provádí vzdělávací a výchovnou činnost při praktické přípravě studentů vyšší odborné školy.

Učitel prvního stupně základní školy

Jednotka práce bude aktualizována v souladu s platnou legislativou v průběhu roku 2013 – 2014. Učitel prvního stupně základní školy provádí vzdělávací a výchovnou činnost při vyučování, směřující k získávání vědomostí, dovedností a návyků žáků na prvním stupni základní školy ve všeobecně vzdělávacích předmětech, popřípadě ve...

Učitel uměleckých odborných předmětů

Učitel uměleckých odborných předmětů je vysoce kvalifikovaný pedagogický pracovník, který provádí vzdělávací a výchovnou činnost při vyučování uměleckých odborných předmětů.

Učitel všeobecně předmětů střední školy

Učitel všeobecně předmětů střední školy je vysoce kvalifikovaný pedagogický pracovník, který provádí vzdělávací a výchovnou činnost při vyučování všeobecně vzdělávacích předmětů, směřující k získávání vědomostí a dovedností žáků na střední škole, popřípadě ve třídách a na středních školách zřízených pro žáky se speciálními vz...

Údržba veřejné zeleně

Pracovník údržby veřejné zeleně vykonává základní práce při ošetřování travnatých ploch, okrasných dřevin a květin.

Údržbář lesních cest

Údržbář lesních cest provádí drobné opravy lesních cest a vývozních linek, instaluje svodnice, udržuje a opravuje příkopy a vyřezává zeleň podél cest.

Úklidový pracovník - speciální práce

Úklidový pracovník - speciální práce provádí hloubkové čištění a uzavírání podlahových ploch, čistí a impregnuje různé materiály - kůži, koberce a čalounění i kovové materiály.

Uklízeč administrativních ploch

Uklízeč administrativních ploch provádí úklid a čistí plochy v administrativních budovách podle harmonogramů a pokynů provozního pracovníka.

Uklízeč průmyslových ploch

Uklízeč průmyslových ploch uklízí a čistí veškeré plochy v průmyslových objektech jako jsou strojní výrobní závody, sklady a ostatní průmyslové objekty.

Uklízeč v potravinářských provozech

Uklízeč v potravinářských provozech uklízí a čistí v prostorách výrobních ploch potravinářských závodů, kuchyňských provozech, vývařovnách, prodejnách potravin a v dalších prostorách, kde je nutný hygienický úklid ploch na vysoké úrovni se znalostí kritických bodů a hygienických standardů.

Uklízeč ve výškách

Úklízeč ve výškách provádí ve výškách práce různého odborného úklidového a čisticího charakteru na objektech z vnější strany i uvnitř s využitím žebříků, lešení, horolezecké nebo vysokozdvižné, závěsové a jiné techniky pro práci ve výškách.

Uklízeč ve zdravotnických zařízeních

Uklízeč ve zdravotnických zařízeních uklízí a čistí v budovách zdravotnických zařízení jako jsou nemocnice, polikliniky, zdravotní střediska, odborná zdravotnická pracoviště, zařízení pro zdravotní rehabilitace a masáže, krevní banky aj.

Umělecký čalouník a dekoratér

Umělecký čalouník a dekoratér zhotovuje a upravuje nejnáročnější uměleckořemeslné čalounické výrobky podle výtvarných návrhů, individuální čalounické výrobky a originální dekorace interiérů při použití různých materiálů (např. textil, useň, kožešina apod.).

Umělecký kameník

Umělecký kameník vytesává plastická a reliéfní sochařská díla ze všech druhů kamene podle návrhů výtvarníků včetně opracování a přípravy kamene a osazování kamenosochařských děl.

Umělecký keramik

Umělecký keramik zhotovuje uměleckořemeslné užitkové a dekorativní předměty ručním vytáčením na hrnčířském kruhu a vytváří figury, reliéfy, nástěnné mozaiky, plastiky a jiná uměleckořemeslná díla z keramiky podle výtvarných návrhů včetně glazování, pálení v pecích, zdobení, konečné úpravy.

Umělecký kovář

Umělecký kovář ručně vyrábí umělecké předměty užitkového a dekorativního charakteru z kovů při používání všech rukodělných kovářských technik, opravuje, obnovuje, udržuje a rekonstruuje slohové řemeslné památky z kovů a zhotovuje jejich kopie pro další používání.

Umělecký pasíř

Umělecký pasíř ručně zhotovuje umělecké předměty užitkového a dekorativního charakteru a předměty liturgické povahy z kovů podle výtvarných návrhů nebo historických vzorů včetně jejich montáže a demontáže v objektech.

Umělecký pozlacovač

Umělecký pozlacovač pozlacuje umělecké předměty z různých materiálů, provádí pozlacovačské práce a konzervaci uměleckých předmětů a historických památek včetně lakování a polychromie.

Umělecký rytec

Umělecký rytec zhotovuje razidla, šablony pro pantograf, ovládá ruční i strojní rytí znaků, plošného i plastického písma a číslic včetně ručního rytí ornamentů do drahých kovů.

Umělecký řezbář

Umělecký řezbář zhotovuje řezbářskými technikami umělecké, slohové a dekorativní předměty ze dřeva, vytváří kopie pro historické dřevěné plastiky, sochy, mobiliáře a interiéry a výrobky na bázi dřeva.

Umělecký truhlář

Umělecký truhlář podle výtvarných návrhů a převážně ručně zhotovuje uměleckořemeslné truhlářské výrobky pro exteriéry, interiéry a scénické dekorace, zhotovuje intarzie, marketerie.

Umělecký zámečník

Umělecký zámečník ručně vyrábí umělecké předměty užitkového a dekorativního charakteru z kovů při používání všech rukodělných zámečnických technik, opravuje, obnovuje, udržuje a rekonstruuje slohové řemeslné památky z kovů a zhotovuje jejich kopie pro další používání.

Úpravář oděvů

Úpravář oděvů upravuje dámské a pánské oděvní výrobky dle tělesných rozměrů nebo požadavků zákazníka, provádí opravy různých oděvních výrobků.

Úpravář textilií

Úpravář textilií obsluhuje stroje a zařízení pro úpravu tkanin a textilií a vykonává další související činnosti.

Urbanista

Urbanista navrhuje koncepce a plány prostorových a funkčních vazeb v krajině a obci, vztahy mezi nimi a uvnitř nich samých.

Úředník bezpečnosti práce, pracovního prostředí a pracovních podmínek

Úředník bezpečnosti práce, pracovního prostředí a pracovních podmínek je vysoce kvalifikovaný pracovník, který zpracovává koncepci bezpečnosti práce, pracovního prostředí a výkonu inspekce práce. Vyhodnocuje účinnost systému bezpečnosti práce, zpracovává souhrnné analýzy úrovně bezpečnosti práce, pracovních podmínek a pracovn...

Úředník důchodového pojištění

Úředník důchodového pojištění je pracovník s vyšší kvalifikací, který koordinuje a usměrňuje provádění důchodového pojištění ve vymezené územní působnosti. Provádí aprobační činnost v důchodové agendě, včetně agendy s mezinárodním prvkem.

Úředník finanční a daňové správy

Úředník finanční a daňové správy je kvalifikovaný pracovník, který zajišťuje odborné práce v rámci správy jednotlivých druhů daní.

Úředník katastru nemovitostí

Úředník katastru nemovitostí je kvalifikovaný pracovník, který zajišťuje zejména dílčí činnosti v oblasti správy katastru nemovitostí.

Úředník nemocenského pojištění

Úředník nemocenského pojištění je pracovník s vyšší kvalifikací, který koordinuje a usměrňuje provádění nemocenského pojištění ve vymezené územní působnosti. Rozhoduje sporné a zvlášť složité případy dávkové agendy a určuje způsob jejich vyřízení.

Úředník obchodní inspekce

Úředník obchodní inspekce je pracovník s vyšší kvalifikací, který provádí specializované kontroly a šetření v terénu v oblasti vnitřního obchodu a fiskálních zájmů státu.

Úředník registrace živností

Úředník registrace živností je pracovník s vyšší kvalifikací, který zajišťuje metodickou, konzultační a poradenskou činnost v oblasti registrace živností spadající do působnosti samosprávního úřadu. (PRACOVNÍ VERZE)

Vahař

Vahař provádí opravy, sestavování a seřizování vah.

Valcíř kovů

Valcíř kovů je kvalifikovaný pracovník provádějící odborné činnosti spojené s obsluhou, řízením a seřizováním agregátů při válcování kovových materiálů.

Vazač květin

Vykonavatel pozice Vazač květin provádí základní vazačské práce s květinami živými i sušenými, včetně doplňkového vazačského materiálu.

Včelař

Včelař vykonává komplexním způsobem činnosti náležející k chovu včel.

Vedoucí posunu

Vedoucí posunu zajišťujíce posun kolejových vozidel v přidělených obvodech.

Vedoucí provozu lanových drah

Vedoucí provozu lanových drah organizuje provoz lanové dráhy v souladu s platnými předpisy a je zodpovědný za provozní bezpečnost.

Vedoucí recepce

Vedoucí recepce řídí a organizuje práce v hotelové recepci, poskytuje informace o hotelových službách.

Vedoucí stravovacího úseku

Vedoucí stravovacího úseku řídí oblast stravování ve větší provozní jednotce.

Vedoucí týmu

Vedoucí týmu zajišťuje naplňování firemní strategie a firemních cílů prostřednictvím svěřeného týmu. V rámci týmu plánuje, rozděluje, řídí, kontroluje a vyhodnocuje práci členů týmu, motivuje je a nadřízeným pracovníkům reportuje o stavu plnění úkolů.

Vedoucí úklidových pracovníků

Provozní vedoucí úklidu zajišťuje personálně, technicky i materiálně hygienický úklid ploch, které se vyskytují v různých objektech.

Vedoucí v poštovním provozu

Vedoucí v poštovním provozu řídí oddělení na poště nebo v logistickém centru.

Vedoucí zájezdu

Vedoucí zájezdu je pověřeným zástupcem cestovní kanceláře odpovědným za řádný průběh zájezdu a spokojenost klientů, zajišťuje technický doprovod, dodržení programu i trasy tuzemských či zahraničních turistických skupin v ČR nebo v zahraničí, zajišťuje komunikaci a organizační záležitosti s dodavateli jednotlivých komponentů z...

Velitel obecní policie

Jednotka práce bude aktualizována v souladu s platnou legislativou v průběhu roku 2013 – 2014. Velitel obecní policie řídí obecní policii se složitou organizační strukturou a komplexně zajišťuje místní záležitosti veřejného pořádku v obci.

Veterinární lékař

Veterinární lékař provádí preventivní, dozorové, diagnostické a léčebné činnosti v oboru veterinárního lékařství, ochranu veřejného zdraví a ekologie, ochranu zdraví a pohodu zvířat.

Veterinární technik

Veterinární technik zajišťuje asistenci při preventivní, dozorové, diagnostické, léčebné a poradenské činnosti veterinárního lékaře.

Vinohradník a vinař

Vinohradník a vinař vykonává úkony související s pěstováním révy vinné a následnou výrobou vína od příjmu hroznů přes jejich zpracování na víno až po finalizaci výrobku dle zavedených technologických postupů.

Vizážistka

Vizážistka provádí zkrášlování a úpravu pleti, líčení pro modeling, fotografii, film, televizi a divadlo, včetně fantazijního líčení a tvorby speciálních masek.

Vlakvedoucí

Vlakvedoucí osobní přepravy vykonává nebo řídí práce související s přepravou osob a zavazadel ve vlaku.

Vodárenský technik vodovodních sítí

Vodárenský technik vodovodních sítí zajišťuje výstavbu, provoz a údržbu vodovodních sítí.

Vodárenský technolog

Vodárenský technolog je kvalifikovaný pracovník, který stanovuje technologické postupy a podmínky výroby vody na úpravnách vody a čištění odpadních vod podle rámcových pokynů nebo standardních postupů.

Vodař - údržba vodních toků

Vodař - údržba vodních toků provádí odborné stavební práce při údržbě vodních toků a vodních děl včetně obsluhy strojů a zařízení.

Vodohospodářský samostatný technik

Vodohospodářský samostatný technik zajišťuje, organizuje a řídí správu, provoz a údržbu vodních toků, vodních děl a vodohospodářských zařízení na svěřeném úseku povodí. Zajišťuje složité a náročné úkoly v oblasti ochrany vod a péče o jejich čistotu a v rozvoji vodního hospodářství v území.

Vozmistr

Vozmistr zabezpečuje technické a přepravní prohlídky železničních vozů a odborné přepravní práce související s odjezdem a sestavou vlaku ve stanici.

Vozový disponent

Vozový disponent zajišťuje a vykonává odborné činnosti na úseku přepravního plánování, hospodaření a manipulace s nákladními vozy, přepravními pomůckami a výstrojí.

Vrtač průzkumných vrtů

Vrtač průzkumných vrtů zajišťujíce odborné práce při vrtných procesech v geologickém průzkumu a při speciálních stavebních pracích.

Vrtař

Vrtař seřizuje a obsluhuje konvenční a číslicově řízené vrtací stroje, provádí práce nutné při vrtání, vystružování děr a řezání závitů na kovových součástech, dílech strojů a zařízení.

Všeobecná sestra

Jednotka práce bude aktualizována v souladu s platnou legislativou v průběhu roku 2013-2014. Všeobecná sestra poskytuje a zajišťuje ošetřovatelskou péči, jejímž účelem je udržení, podpora a navrácení zdraví a uspokojování biologických, psychických a sociálních potřeb změněných nebo vzniklých v souvislosti s poruchou zdravotn...

Výhybkář

Výhybkář provádí stavění jízdních cest pro vlaky a posun.

Vychovatel

Jednotka práce bude aktualizována v souladu s platnou legislativou v průběhu roku 2013 – 2014. Vychovatel provádí výchovně vzdělávací činnost zaměřenou na celkový a specifický rozvoj osobnosti dětí, žáků nebo studentů a na jejich zájmové vzdělávání podle výchovně vzdělávacích programů činnosti ve školní družině, v domově mlá...

Vylévač keramiky

Vylévač keramiky zhotovuje výrobky z keramiky litím.

Výpravčí

Výpravčí řídí a zabezpečuje vlakovou dopravu v určeném obvodu železniční stanice, popřípadě v určeném úseku trati.

Výrobce a opravář smyčcových hudebních nástrojů

Výrobce a opravář smyčcových hudebních nástrojů vyrábí součásti a dílce smyčcových hudebních nástrojů, provádí jejich celkovou montáž, montáž a seřízení mechanismů, povrchové úpravy, uměleckořemeslné práce při jejich stavbě a ladění, rekonstruuje a opravuje smyčcové hudební nástroje soudobé i historické.

Výrobce a opravář trsacích a drnkacích hudebních nástrojů

Výrobce a opravář trsacích a drnkacích hudebních nástrojů vyrábí součásti a dílce trsacích a drnkacích hudebních nástrojů, provádí jejich celkovou montáž, montáž a seřízení mechanismů, povrchové úpravy, uměleckořemeslné práce při jejich stavbě a ladění, restauruje a opravuje trsací a drnkací hudební nástroje soudobé i histori...

Výrobce a zpracovatel skleněného vlákna

Výrobce a zpracovatel skleněného vlákna obsluhuje strojní zařízení na výrobu skleněného vlákna a výrobků z něho.

Výrobce aglomerovaných materiálů na bázi dřeva

Výrobce aglomerovaných materiálů na bázi dřeva seřizuje a obsluhuje výrobní uzly linky na výrobu aglomerovaných materiálů.

Výrobce čalouněných sedadel a židlí

Výrobce čalouněných sedadel a židlí vyrábí sedadla a opěradla židlí.

Výrobce dámských kostýmů a plášťů

Výrobce dámských kostýmů a plášťů zhotovuje dámské kalhoty, sukně, saka, vesty a pláště z různých textilních materiálů, kožešin, usní a galanterie.

Výrobce dřevěných a bižuterních předmětů

Výrobce dřevěných a bižuterních předmětů zhotovuje dřevěné dekorativní a ozdobné výrobky a dřevěnou bižuterii.

Výrobce dřevěných hraček

Výrobce dřevěných hraček podle výtvarných návrhů a převážně ručně zhotovuje uměleckořemeslné výrobky ke hře dětí ze dřeva a pomocných materiálů.

Výrobce forem ze dřeva

Výrobce forem ze dřeva vyrábí dělené sklářské formy ze dřeva nebo pecolu.

Výrobce knedlíků

Výrobce knedlíků samostatně vyrábí určené druhy knedlíků v průmyslové výrobě na výrobním zařízení nebo na výrobní lince, včetně jejich balení a předání do skladu výrobků nebo do expedice.

Výrobce kovové bižuterie

Výrobce kovové bižuterie provádí odborné výrobní, přípravné, obslužné, manipulační a kontrolní práce ve výrobě kovové bižuterie.

Výrobce kovových forem

Výrobce kovových forem vyrábí kovové sklářské formy a provádí broušení a leštění stop po nástrojích na rotačních a nerotačních formách.

Výrobce lisované keramiky

Výrobce lisované keramiky zhotovuje keramické výrobky lisováním.

Výrobce loutek

Výrobce loutek podle výtvarných návrhů a převážně ručně zhotovuje uměleckořemeslné výrobky a scénické dekorace pro loutkové divadlo a film.

Výrobce masných výrobků

Výrobce masných výrobků zajišťuje jejich výrobu, míchání surovin, plní, tepelně opracuje a skladuje masné výrobky.

Výrobce matrací

Výrobce matrací vytváří matrace z předem vyrobených matracových prefabrikátů.

Výrobce matrací z přírodních materiálů

Výrobce matrací z přírodních materiálů vytváří matrace a podhlavníky za použití převážně přírodních materiálů.

Výrobce matracových potahů

Výrobce matracových potahů vyrábí potahy na matrace, polštáře a na čalounění na zahradní nábytek.

Výrobce pánských obleků

Výrobce pánských obleků zhotovuje pánské kalhoty, vesty a saka z různých textilních materiálů a galanterie.

Výrobce pánských plášťů a bund

Výrobce pánských plášťů a bund zhotovuje uvedené pánské oděvní výrobky z různých textilních materiálů, kožešin, usní a galanterie.

Výrobce polotovarů pro matracové potahy

Výrobce polotovarů pro matracové potahy vyrábí polotovary, ze kterých jsou zhotovovány potahy matrací.

Výrobce sádrových forem

Výrobce sádrových forem zhotovuje sádrové formy pro výrobu keramiky.

Výrobce skleněné bižuterie

Výrobce skleněné bižuterie provádí odborné výrobní, přípravné, obslužné, manipulační a kontrolní práce ve výrobě skleněné bižuterie.

Výrobce skleněných vánočních ozdob

Výrobce skleněných vánočních ozdob vyrábí skleněné vánoční ozdoby.

Výrobce sportovních potřeb

Výrobce sportovních potřeb zhotovuje dřevěné sportovní potřeby a nářadí nebo jejich části.

Výrobce sukní, halenek a šatů

Výrobce sukní, halenek a šatů zhotovuje uvedené dámské oděvní výrobky z různých textilních materiálů a galanterie.

Vysekávač

Vysekávač vykonává odborné práce při vysekávání a oddělování dílců obuvi z různých materiálů pro další zpracování.

Vysokoškolský učitel

Jednotka práce bude aktualizována v souladu s platnou legislativou v průběhu roku 2013 – 2014. Vysokoškolský učitel provádí pedagogické, vědecké, výzkumné a vývojové nebo umělecké činnosti a jejich aplikaci ve výuce studentů a absolventů vysokých škol a při výchově vědeckých nebo uměleckých pracovníků.

Vyšetřovatel v pojišťovnictví

Vyšetřovatel v pojišťovnictví vyhledává a vyšetřuje pojistné podvody v komplexním rozsahu.

Vyšší soudní úředník

Vyšší soudní úředník se podílí na výkonu soudnictví vlastní nezávislou rozhodovací činností v rozsahu kompetencí stanovených zvláštním zákonem.

Výživový poradce

Výživový poradce posuzuje stravovací návyky klienta, poskytuje odborné poradenství ke změně těchto návyků při respektování zásad zdravé výživy, navrhuje a aktualizuje vhodný výživový program s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu klienta.

Webdesigner

Webdesigner vytváří webové stránky na základě zadání od klienta a potřeb budoucích návštěvníků webu, zpracovává návrh obsahu a struktury webu, vytváří grafické návrhy webových stránek a kóduje šablony jednotlivých webových stránek, které otestuje a implementuje do systému pro správu obsahu CMS (Content Management System).

Wellness specialista

Wellness specialista zajišťuje péči o různé skupiny klientů v biopsychosociálních souvislostech, zajišťuje realizaci wellness programů v zařízeních poskytujících klasické pohybové aktivity a celou škálu nových forem péče o tělo, psychický stav, zdravý životní styl v sociálním kontextu.

Zahradnický dělník

Zahradnický dělník vykonává základní manuální, sezonní a méně kvalifikované práce v zahradnictví.

Zahradník

Zahradník pěstuje zeleninu, okrasné rostliny a další rostliny, náležející k zahradní produkci.

Záchranář na volné vodě

Vodní záchranář na vodních plochách a tocích zajišťuje bezpečnost jejich uživatelů, usměrňuje jejich chování a vodní aktivity a je-li nezbytné, je připraven vykonat příslušný záchranný zásah.

Záchranář pro lyžařské tratě

Záchranář pro lyžařské tratě zajišťuje záchranné činnosti, transport zraněných v rámci lyžařského areálu a poskytuje první pomoc.

Zdravotní laborant

Jednotka práce bude aktualizována v souladu s platnou legislativou v průběhu roku 2013-2014. Zdravotní laborant provádí odborné činnosti související s odběrem, laboratorním zpracováním a vyšetřením biologického materiálu, včetně obsluhy laboratorní techniky ve všech typech zdravotnických zařízeních na úseku klinické bioche...

Zdravotnický záchranář

Jednotka práce bude aktualizována v souladu s platnou legislativou v průběhu roku 2013-2014. Zdravotnický záchranář pracuje v oblasti neodkladné péče, zvláště v systému zdravotnické záchranné služby a v jiných typech záchranných služeb souvisejících s poskytováním odborné zdravotnické pomoci.

Zelinář

Zelinář pěstuje zeleninu včetně výsadby a ošetřování. Provádí sklizeň, třídění, skladování a expedici zeleniny.

Zemědělský kovář

Zemědělský kovář ručně obrábí kovové materiály a plasty, opravuje a zhotovuje nářadí, potahové vozy, vykonává kovářské opravy zemědělských strojů.

Zemědělský mechanizátor

Zemědělský mechanizátor zajišťuje provoz, opravy a údržby zemědělské a lesní techniky.

Zkušební technik výtahů

Zkušební technik výtahů provádí pravidelné odborné zkoušky výtahů v provozu, zkoušky po opravách, zkoušky po provedení podstatných změn výtahu v rámci odstranění zjištěných provozních rizik výtahu a úkony spojené s posuzováním shody výtahů a jejich bezpečnostních komponent.

Zlatník a klenotník

Zlatník a klenotník navrhuje, vyrábí a opravuje šperky, galanterní výrobky a ozdobné předměty z drahých kovů.

Zmrzlinář

Zmrzlinář připravuje zmrzlinu z tekuté zmrzlinové směsi ve výrobníku zmrzliny. Zmrzlinu prodává porcovanou na kopečky nebo z pákového zmrzlinového stroje, event. ji používá na výrobu pohárů. O výrobě a prodeji vede dokumentaci.

Zoolog specialista

Zoolog specialista řídí a metodicky usměrňuje odborné činnosti spojené s chovem cizokrajných, ohrožených nebo vzácných zvířat v zoologických zahradách a obdobných specializovaných zařízeních (zookoutky, záchranné, zájmové a komerční chovy).

Zootechnik

Zootechnik zajišťuje stanovené technologické postupy v chovech zvířat.

Zpěvák člen sboru a souboru

Zpěvák člen sboru a souboru interpretuje sborové skladby a kolektivní částí (sborových partů) uměleckých děl.

Zpěvák sólista

Zpěvák sólista interpretuje sólové party hudebních děl.

Zpracovatel včelích produktů

Zpracovatel včelích produktů zajišťuje získávání, zpracování a další úpravy včelích produktů včetně určování jejich kvality. Zajišťuje i balení a expedici výrobků ze včelích produktů.

Zpracovatel živočišných tuků

Zpracovatel živočišných tuků těží, ošetřuje, tepelně opracuje a skladuje tukovou tkáň jatečných zvířat.

Zubní lékař

Jednotka práce bude aktualizována v souladu s platnou legislativou v průběhu roku 2013-2014. Zubní lékař vykonává profesi zubního lékaře specialisty nebo je postgraduálním studentem, který současně získává svoji odbornou specializaci. Lékařskou činnost vykonává pod vedením zubního lékaře způsobilého k samostatnému výkonu pov...

Železář

Železář připravuje výztuž železobetonových konstrukcí a železobetonových prefabrikátů.