Všechny záznamy z další nabídky

 
Novinka - Absolvování e-learnigového kurzu Podnikatelem snadno a rychle ZDARMA

Pro zájemce ze Středočeského kraje nabízíme absolvování e-learningového vzdělávacího kurzu pro získání podnikatelskýc...

 • Cena: ¤ 0.00
 • Adresa: Vinohradská 29/93, Praha 2
Novinka - Absolvování e-learnigového kurzu Podnikatelem snadno a rychle ZDARMA

Pro zájemce ze Středočeského kraje nabízíme absolvování e-learningového vzdělávacího kurzu pro získání podnikatelskýc...

 • Cena: ¤ 0.00
Certifikát - Rekvalifikační kurz Projektový manažer

Rekvalifikační kurz je akreditován MŠMT. Na základě akreditace je možné žádat na úřadu práce o plné proplacení kurzu....

 • Cena: ¤ 19,900.00
 • Adresa: http://skolapelican.com/rekvalifikacni-kurzy-72/projektovy-manazer-231.html
Certifikát - Osvědčení o profesní kvalifikaci

Osvědčení o profesní kvalifikaci

Certifikát - Správa dokumentů: Úvod do problematiky

Terminologie a základy systému správy dokumentů. Výhody aplikace normy ISO 15489 pro implementaci procesů systému spr...

 • Adresa: info@irms.cz
Certifikát - Manažer dokumentů: Základy

Terminologie systému správy dokumentů. Legislativní předpisy v oblasti správy dokumentů. Výklad požadavků nor...

 • Adresa: info@irms.cz
Test - Orientační test ke zkoušce „Správce operačních systémů pro malé a střední organizace“

Orientační test, který Vám poradí, jestli si můžete troufnout jít ke zkoušce „Správce operačních systémů pro malé a s...

Certifikát - Obchodní akademie

Dosažené vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou Způsob ukončení a certifikace: maturitní zkouška, maturitní ...

 • Cena: ¤ 0.00
Certifikát - Strojírenství

Strojírenství 23-41-M/01 Dosažené vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou Způsob ukončení a certifikace: matu...

 • Cena: ¤ 0.00
Certifikát - Průmyslová ekologie

Dosažené vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou Způsob ukončení a certifikace: maturitní zkouška, maturitní ...

 • Cena: ¤ 0.00
Certifikát - Mechanik seřizovač

Dosažené vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou Způsob ukončení a certifikace: maturitní zkouška, maturitní ...

 • Cena: ¤ 0.00
Certifikát - Obráběč kovů

Dosažené vzdělání: střední vzdělání s výučním listem Způsob ukončení a certifikace: závěrečná zkouška, výuční list D...

 • Cena: ¤ 0.00
Certifikát - Strojní mechanik

Způsob ukončení a certifikace: závěrečná zkouška, výuční list Délka studia: 3 roky Forma studia: denní studium

 • Cena: ¤ 0.00
Certifikát - Opravář zemědělských strojů

Dosažené vzdělání: střední vzdělání s výučním listem Způsob ukončení a certifikace: závěrečná zkouška, výuční list D...

 • Cena: ¤ 0.00
Certifikát - Mechnik opravář motorových vozidel

Dosažené vzdělání: střední vzdělání s výučním listem Způsob ukončení a certifikace: závěrečná zkouška, výuční list ...

 • Cena: ¤ 0.00
Certifikát - Rekvalifikační kurz Lektor dalšího vzdělávání

Lektor dalšího vzdělávání řídí a realizuje výukové procesy v dalším vzdělávání. Absolvováním kurzu získáte potřebné z...

 • Cena: ¤ 19,900.00
 • Adresa: Lidická 9, Brno
Test - Kurzy obsluh pil

Tento kurz je tím nejzákladnějším školením, které musí absolvovat každý, kdo chce používat motorovou pilu, křovinořez...

Certifikát - 75-001-T zkouška Lektor dalšího vzdělávání

Od 15.1.2015 Zkouška k získání profesní kvalifikace. Cena kurzu: 5445,-Kč Kollárova 1714/1, 500 02 Hradec Králové

Test - Test znalostí pro Profesní kvalifikaci Sportovní masáž

Test určený pro zájemce o zkoušku u autorizované osoby pro Profesní kvalifikaci - Sportovní masáž

Certifikát - Zkouška profesní kvalifikace: SPECIALISTA MARKETINGU (kód: 66-021-N) dle kvalifikačního standardu Národní soustavy kvalifikací / místo konání: Kladno

Chcete změnit svou dosavadní profesi? Chcete zlepšit své pracovní postavení? Hledáte zaměstnání v oblasti marketingu...

 • Cena: ¤ 4,800.00
 • Adresa: Kladno
Certifikát - Zkouška profesní kvalifikace: MEDIÁLNÍ PLÁNOVAČ / místo konání: Kladno

Mediální plánovač na základě sběru dat, informací a sledování médií vytváří optimální mediální nabídku klientovi. Zko...

 • Cena: ¤ 5,200.00
 • Adresa: Kladno
Certifikát - Rekvalifikační kurz: OBSLUHA OSOBNÍHO POČÍTAČE / 80 hodin / místo konání: Kladno

Kurz je určen pro všechny, kteří chtějí ovládat práci s počítačem a dalšími zařízeními výpočetní techniky v kanceláři...

 • Cena: ¤ 10,700.00
 • Adresa: Kladno
Certifikát - Rekvalifikační kurz: DAŇOVÁ EVIDENCE / 80 hodin / místo konání: Kladno

Kurz Daňová evidence Vás připraví k samostatnému vedení daňové evidence v plném rozsahu, naučí vás porozumět daňovým ...

 • Cena: ¤ 8,800.00
 • Adresa: Kladno
Certifikát - Rekvalifikační kurz: ZÁKLADY PODNIKÁNÍ / 120 hodin / místo konání: Kladno

V kurzu Základy podnikání sestavíte podnikatelský plán podle svých představ. Budou Vám názorně prezentovány komunikač...

 • Cena: ¤ 12,200.00
 • Adresa: Kladno
Certifikát - Rekvalifikační kurz: TVORBA WWW STRÁNEK / 80 hodin / místo konání: Kladno

Po absolvování kurzu se budete orientovat v terminologii spojené s tvorbou webových stránek, budete schopni samostatn...

 • Cena: ¤ 17,390.00
 • Adresa: Kladno
Novinka - Agentura práce - poskytované služby

Služby poskytované firmám v rámci činnosti agentury práce

Certifikát - Autorizovaná zkouška pro PK Lektor dalšího vzdělávání

MENDELU je autorizovanou osobou umožňující vykonání zkoušky zájemcům o získání profesní kvalifikace " Lektor dalšího ...

 • Cena: ¤ 4,900.00
 • Adresa: Institut celoživotního vzdělávání Mendelova univerzita v Brně Sídlo ICV: Zemědělská 5, Brno Ředitelství ICV: budova E Korespondenční adresa: Zemědělská 1/1665, 613 00 Brno, Česká republika Telefon: +
Certifikát - Rekvalifikační kurz Specialista marketingu

Rekvalifikační kurz zakončený profesní státní zkouškou na úrovni diplomu z Vyšší odborné školy. Možnost absolvovat zd...

 • Cena: ¤ 18,900.00
 • Adresa: Senovážné náměstí 23, Praha 1
Certifikát - Osvědčení Strážný a Detektiv - Rekvalifikace a Zkouška

Rekvalifikace a zkoušky PK Strážný a Detektiv koncipient se závěrečným osvědčením, povinné pro danou profesi. Cena do...

 • Adresa: Místa realizace jsou na webu www.studiobim.cz
Certifikát - Současná marketingová komunikace v edukačním prostředí / místo konání: Kladno

Řada škol vstupuje do přípravy nejrůznějších projektů, jejichž součástí bývá i návrh a realizace plánu publicity běhe...

 • Adresa: Kladno
Test - Jak dobře znáte Národní soustavu kvalifikací?

Všeobecný test o Národní soustavě kvalifikací.

Test - Fotografický kvíz

Test základních fotografických znalostí

Certifikát - Řízení projektů / dvoudenní kurz akreditovaný MŠMT v rámci systému DVPP

Program představuje základní nástroje řízení projektů určené pro potřeby interních projektů ve školských zařízeních. ...

 • Cena: ¤ 2,670.00
 • Adresa: Kladno
Certifikát - Mentální mapování / 8-mi hodinový kurz akreditovaný MŠMT v rámci systému DVPP

Program představuje koncept mentálních map a jeho využití ve výuce. Účastníci se seznámí se základními principy a pří...

 • Cena: ¤ 2,400.00
 • Adresa: Kladno
Certifikát - Kreativní myšlení / 8-mi hodinový kurz akreditovaný MŠMT v rámci systému DVPP

Program se zaměřuje na kreativní myšlení pedagogů. Účastníci se seznámí se základními principy kreativního myšlení a ...

 • Cena: ¤ 2,100.00
 • Adresa: Kladno
Certifikát - Facilitace a interaktivní formy výuky / kurz akreditovaný MŠMT v rámci systému DVPP

Program se zaměřuje na problematiku facilitace, metody facilitace a metody podporující interaktivitu výuky. V kurzu s...

 • Cena: ¤ 2,300.00
 • Adresa: Kladno
Certifikát - Komunikační dovednosti pedagoga/vychovatele / kurz akreditovaný MŠMT v rámci systému DVPP

Vzdělávací modul se zaměřuje na vybraná témata z oblasti mezilidské komunikace. V kurzu si účastníci osvojí komunikač...

 • Cena: ¤ 2,600.00
 • Adresa: Kladno
Certifikát - Prezentační dovednosti pedagoga/vychovatele / jednodenní kurz akreditovaný MŠMT v rámci systému DVPP

Vzdělávací modul si klade na cíl zvýšit kompetence pedagogických pracovníků a ostatních zaměstnanců ve školství při k...

 • Cena: ¤ 1,900.00
 • Adresa: Kladno
Certifikát - Hodnocení pracovníků ve školství / kurz akreditovaný MŠMT v rámci systému DVPP

Program směřuje k vyzdvihnutí podstatných dopadů efektivní zpětné vazby ve výchovně vzdělávacích procesech, kde je po...

 • Cena: ¤ 1,900.00
 • Adresa: Kladno
Certifikát - Didaktika v praxi pedagoga / kurz akreditovaný MŠMT v rámci systému DVPP

Program si klade za cíl aktualizovat znalosti a dovednosti pedagogů a jiných pracovních skupin ve školství na základě...

 • Cena: ¤ 2,600.00
 • Adresa: Kladno
Certifikát - Organizace času pro pedagogy / kurz akreditovaný MŠMT v rámci systému DVPP

Posluchači získají znalosti, ale také a především dovednosti pro realizaci kvalitního pracovního výkonu podpořeného o...

 • Cena: ¤ 2,600.00
 • Adresa: Kladno
Certifikát - Pedagog/ředitel v roli manažera / kurz akreditovaný MŠMT v rámci systému DVPP

Vzdělávací program v roli manažera je zaměřen na manažerské dovednosti, které by v oblasti vzdělávání neměly být opom...

 • Cena: ¤ 2,600.00
 • Adresa: Kladno
Certifikát - Komunikace pedagoga s rodiči/rodinnými příslušníky / kurz akreditovaný MŠMT v rámci systému DVPP

Vzdělávací program reaguje na situaci, kdy komunikace s těmito skupinami osob se stává relativně zátěžovou součástí b...

 • Cena: ¤ 2,600.00
 • Adresa: Kladno
Certifikát - Psychohygiena/stres management v pedagogické praxi / kurz akreditovaný MŠMT v rámci systému DVPP

Vzdělávací program vychází z požadavků kladených na pedagogy a další pedagogické pracovníky v současné pedagogické pr...

 • Cena: ¤ 2,700.00
 • Adresa: Kladno,
Certifikát - Podnikatelský záměr pro potřeby školy / kurz akreditovaný MŠMT v rámci systému DVPP

Podnikatelský záměr je častou a mnohdy nezbytnou součástí některých aktivit školy, např. pro založení "školního podni...

 • Cena: ¤ 4,800.00
 • Adresa: Kladno
Certifikát - Marketingový plán školy v návaznosti na SWOT analýzu / jednodenní kurz akreditovaný MŠMT v rámci systému DVPP

Marketingový plán společně se SWOT analýzou jsou častou a nezbytnou součástí mnoha výstupů školy, např. při zpracován...

 • Cena: ¤ 1,990.00
 • Adresa: Kladno
Certifikát - online výuka účetnictví, mezd a daní

Výuka účetnictví, mezd a daní online formou přes skype

Novinka - Zakázkové školení pro firmy z oblasti účetnictví a daní

Potřebujete proškolit ekonomické oddělení? Rádi byste zaměstnance seznámili s novinkami z oblasti účetnictví, daní a ...

 • Adresa: celá ČR
Učebnice - Praktický průvodce fakturací

Kniha je určena pro administrativní pracovníky a fakturantky. Seznámíte se nejen s problematikou vystavování dokladů,...

 • Cena: ¤ 279.00
 • Adresa: celá ČR
Učebnice - Skriptum Základy MS Excel

Výukový materiál v podobě fotografií z prezentace. Pro zobrazení fotografie klikněte na náhled. Prezentace nenahrazuj...

 • Cena: ¤ 0.00
 • Adresa: www.nejlevnejsikurz.cz
Certifikát - Možnost získat osvědčení s celostátní platností (Akreditace MŠMT)

Kurz pro přípravu na zkoušku insolvenčních správců, akreditovaný MŠMT ze dne 25.11.2015.

 • Cena: ¤ 32.00
Certifikát - KURZ

Rekvalifikační kurz probíhá 1x týdně (každé pondělí od 8 do 16 hodin) a obsahuje praktickou i teoretickou výuku v roz...

Certifikát - Strážný 68-008-E

Zkouška odborné způsobilosti profesní kvalifikace Strážný 68-008-E.

 • Cena: ¤ 1,000.00
 • Adresa: Praha, po dohodě celá ČR.
Certifikát - Detektiv koncipient 68-009-M

Zkouška odborné způsobilosti profesní kvalifikace Detektiv koncipient 68-009-M.

 • Cena: ¤ 1,500.00
 • Adresa: Praha, po dohodě celá ČR.
Certifikát - Pracovník dohledového centra 68-003-H

Zkouška odborné způsobilosti profesní kvalifikace Pracovník dohledového centra 68-003-H.

 • Cena: ¤ 1,800.00
 • Adresa: Praha, po dohodě celá ČR.
Certifikát - Bezpečnostní referent 68-006-M

Zkouška odborné způsobilosti profesní kvalifikace Bezpečnostní referent 68-006-M.

 • Adresa: Praha, po dohodě celá ČR.
Novinka - KURZ MANAŽER GASTRONOMICKÉHO PROVOZU

Přemýšlíte, že si otevřete svou vlastní restauraci a chcete vědět jaké oblasti vlastně musíte splňovat? Jste řadovým...

 • Cena: ¤ 3.64
 • Adresa: Praha
Novinka - KURZ SYSTÉMY HACCP

Tento kurz je určen úplným začátečníkům, nebo pracovníkům, kteří musejí udržovat stávající studii HACCP nebo manažerů...

 • Cena: ¤ 3,780.00
 • Adresa: Praha
Novinka - kurz hygienické minimum

KURZ HYGIENICKÉHO MINIMA PRO VEDOUCÍ PEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY NEBO VEDOUCÍ ŠKOLNÍCH JÍDELEN. KURZ HYGIENICKÉHO MINIMA P...

 • Cena: ¤ 2,200.00
 • Adresa: Praha
Certifikát - Zkouška z profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky

Zkouška z profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky

 • Cena: ¤ 5,500.00
 • Adresa: Lidická 7, Praha 5