Hledané slovo: Strojírenský technik projektant

Strojírenský technik projektant

Strojírenský technik projektant vypracovává projektové podklady nebo rámcové projektové práce

Strojírenský technik konstruktér

Strojírenský technik projektant vypracovává projektové podklady nebo rámcové projektové práce

Strojírenský technik technolog

Strojírenský technik technolog stanovuje technologické postupy a zajišťuje technologickou přípravu strojírenské výroby.

Stavební projektant

Stavební projektant je vysoce kvalifikovaný pracovník, který komplexně vypracovává projekty

Strojírenský dělník

Strojírenský dělník provádí kovoobráběčské, přípravné, obslužné a manipulační práce

Projektant vodních staveb

Projektant vodních staveb vypracovává a posuzuje projekty jednodušších staveb a technologických

Pěstební technik

Pěstební technik organizuje práce v pěstební činnosti na vymezeném, lesnicky obhospodařovaném

Technik telekomunikačních sítí

Technik telekomunikací a radiokomunikací vykonává odborné činnosti v oblasti provozu, údržby

Technik likvidace pojistných událostí

Technik likvidace pojistných událostí provádí prohlídky poškozených věcí škodních událostí

Svářeč kovů

Svářeč kovů provádí svařování kovových polotovarů a součástí s použitím různých svařovacích technik.

Polygrafický technik mistr

Polygrafický technik mistr řídí a organizuje práce na vymezeném technologickém úseku

Palubní technik

Palubní technik zajišťuje obsluhu a funkčnost technických systémů letadla.

Technik autoservisu

Technik autoservisu řídí a organizuje opravárenské a servisní práce v autoservisu.

Inseminační technik

Inseminační technik v rámci reprodukčního procesu zajišťuje inseminaci a aplikaci

Letecký technik

Letecký technik koordinuje práce při zajišťování údržby a oprav palubních systémů a kontrolních zařízení v letadle.

Technik BOZP

Technik BOZP spolupracuje se zaměstnavatelem při zajišťování plnění úkolů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Těžební technik

Těžební technik organizuje zejména těžební činnosti v lesnictví na svěřeném úseku

Veterinární technik

Veterinární technik zajišťuje asistenci při preventivní, dozorové, diagnostické, léčebné a poradenské činnosti veterinárního lékaře.

Samostatný rybářský technik

Samostatný rybářský technik organizuje a řídí práce při zajišťování chovu ryb a vodní drůbeže.

Vodárenský technik vodovodních sítí

Vodárenský technik vodovodních sítí zajišťuje výstavbu, provoz a údržbu vodovodních sítí.

Hutní technik mistr

Hutní technik mistr řídí a organizuje práce na vymezeném technologickém úseku při zajišťování úkolů stanovených operativním plánem v hutní výrobě.

Chemický technik manažer provozu

Chemický technik manažer provozu dílčím způsobem řídí jednotku chemické výroby nebo její části.

Keramický technik mistr

Keramický technik mistr řídí a organizuje práce při zajišťování úkolů stanovených operativním

Keramický technik technolog

Keramický technik technolog stanovuje technologické postupy a zajišťuje technologickou přípravu keramické výroby.

Kožařský technik mistr

Kožařský technik mistr podle plánu výroby řídí a organizuje práci pracovního kolektivu v daném technologickém úseku kožedělné výroby.