Hledané slovo: Rekvalifikační kurz: DAŇOVÁ EVIDENCE / 80 hodin / místo konání: Kladno

Kurýr

Kurýr zajišťuje doručování zásilky na místo určení.

Operátor železniční dopravy

Operátor železniční dopravy zajišťuje vedení operativní dopravní evidence a dokumentace o pohybu vlaků a hnacích vozidel.

Těžař dříví těžebně-dopravními stroji

Těžař dříví těžebně-dopravními stroji obsluhuje pracovní stroj určený k těžbě dříví nebo jeho vyvezení z porostu na odvozní místo.

Hodinář

Hodinář samostatně vyrábí, seřizuje a opravuje hodinářské výrobky.

Montážník nábytkových sestav

Montážník nábytkových sestav provádí montáž a demontáž nábytku a nábytkových sestav.

Bankovní pracovník

bankovních služeb a obchodů poskytovaných peněžním ústavem, vedení evidence a vypracování podkladů pro práci vrcholového managementu.

Kočí v lesní těžbě

Kočí v lesní těžbě provádí transport vytěženého dřeva na odvozní místo s využitím koňského

Restaurátor strojů a přístrojů

Restaurátor strojů a přístrojů konzervuje a restauruje mechanické přístroje, nástroje, hodiny

Pracovník poštovní přepravy

Pracovník poštovní přepravy vykonává a koordinuje operace spojené se zpracováním a evidenci poštovních zásilek v přepravním centru.

Tranzitér

Tranzitér vykonává komerční prohlídky včetně zpracování průvodních listin, vede evidenci železničních vozů a vyhledává chybějící vozy.

Tiskař textilií

na textiliích nanášením tiskacích barev na předem určená místa.

Mzdová účetní

evidenci a výkaznictví, provádí odvody příslušným institucím.

Pracovník provozu čistírny usní a kožešin

a kompletaci zakázek. Zajišťuje obsluhu strojů, vedení příslušných evidencí a záznamů.

Řezník a uzenář

Řezník a uzenář zajišťuje příjem, základní evidenci, posuzování jakosti, skladování a prodej

Pracovník ostrahy veřejných akcí

Pracovník ostrahy veřejných akcí zajišťuje pořádek v místech veřejných shromáždění se zvýšeným