Hledané slovo: Psychohygiena/stres management v pedagogické praxi / kurz akreditovaný MŠMT v rámci systému DVPP

Učitel praktického vyučování a odborné praxe vyšší odborné školy

. Učitel praktického vyučování a odborné praxe vyšší odborné školy provádí vzdělávací a výchovnou

Webdesigner

šablony jednotlivých webových stránek, které otestuje a implementuje do systému pro správu obsahu CMS (Content Management System).

Firemní recepční

Firemní recepční zajišťuje chod recepce společnosti a jednoduchou administrativu pro management společnosti i pro ostatní zaměstnance.

Montér zateplovacích systémů

Montér zateplovacích systémů provádí montáže zateplovacích systémů v návaznosti na certifikované postupy výrobců zateplovacích systémů.

Elektromontér fotovoltaických systémů

Elektromontér fotovoltaických systémů montuje, opravuje a seřizuje jednotlivé mechanické i elektrické části fotovoltaických systémů.

Kouč

podporuje jednotlivce nebo pracovní týmy při nalézání optimálních postupů, strategií, plánů a řešení v oblasti řízení a rozvoje managementu.

Inseminační technik

Inseminační technik v rámci reprodukčního procesu zajišťuje inseminaci a aplikaci

Obchodní referent

Obchodní referent komplexně zajišťuje dílčí obchodní činnosti firmy především v rámci tuzemského trhu.

Úředník finanční a daňové správy

Úředník finanční a daňové správy je kvalifikovaný pracovník, který zajišťuje odborné práce v rámci správy jednotlivých druhů daní.

Záchranář pro lyžařské tratě

Záchranář pro lyžařské tratě zajišťuje záchranné činnosti, transport zraněných v rámci lyžařského areálu a poskytuje první pomoc.

Vysokoškolský učitel

. Vysokoškolský učitel provádí pedagogické, vědecké, výzkumné a vývojové nebo umělecké činnosti

Kapitán IV. třídy

na úsecích vodních cest, na kterých prokázal praxi při vedení nebo kormidlování plavidla a jež jsou stanoveny v průkazu způsobilosti a vod...

Strážník

Strážník je kvalifikovaný pracovník, který zajišťuje dohled nad veřejným pořádkem a v rámci

Textilní mistr

za optimalizaci práce vymezeného okruhu zaměstnanců v rámci delegované pravomoci při zajišťování úkolů stanovených operativním plánem výroby v textilní výrobě.

Vedoucí týmu

týmu. V rámci týmu plánuje, rozděluje, řídí, kontroluje a vyhodnocuje práci členů týmu, motivuje je a nadřízeným pracovníkům reportuje o stavu plnění úkolů.

Strojírenský technik konstruktér

Strojírenský technik projektant vypracovává projektové podklady nebo rámcové projektové práce

Strojírenský technik projektant

Strojírenský technik projektant vypracovává projektové podklady nebo rámcové projektové práce

Učitel mateřské školy

v mateřské škole, popřípadě ve třídách a v mateřských školách zřízených pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami, v rámci školního vzd...

Zkušební technik výtahů

po opravách, zkoušky po provedení podstatných změn výtahu v rámci odstranění zjištěných provozních rizik

Učitel uměleckých odborných předmětů

Učitel uměleckých odborných předmětů je vysoce kvalifikovaný pedagogický pracovník, který

Speciální pedagog

. Speciální pedagog provádí pedagogickou, diagnostikační, terapeutickou, logopedickou a poradenskou činnost.

Bankovní pracovník

bankovních služeb a obchodů poskytovaných peněžním ústavem, vedení evidence a vypracování podkladů pro práci vrcholového managementu.

Pěstitel chmele

hnojiva a chemické přípravky na ochranu rostlin a obsluhuje sklízecí linky chmele dle zásad správné zemědělské praxe.

Psycholog práce a organizace

s cílem zvýšit produktivitu práce organizace jako celku i jejích zaměstnanců, včetně představitelů managementu.

Učitel jazykové školy

Učitel jazykové školy je vysoce kvalifikovaný pedagogický pracovník, který provádí vzdělávací