Hledané slovo: Pracovník technické způsobilosti vozidel

Pracovník technické způsobilosti vozidel

Pracovník technické způsobilosti vozidel je vysoce kvalifikovaný pracovník, který pracuje

Mechanik osobních vozidel

Mechanik osobních vozidel provádí samostatně údržbu, diagnostiku závad, opravy a seřizování motorových osobních vozidel.

Mechanik nákladních vozidel a autobusů

Mechanik nákladních vozidel a autobusů samostatně vykonává údržbářské, opravárenské

Likvidátor škod z pojištění vozidel

Likvidátor škod z pojištění vozidel eviduje škodní události související s provozem vozidla, analyzuje, hodnotí a stanovuje výši pojistného plnění.

Technický redaktor

Technický redaktor připravuje po technické stránce rukopisy a předlohy pro tiskařské a knihařské zpracování publikací a tiskovin.

Sklář technického skla

Sklář technického skla zhotovuje výrobky z technického skla.

Karosář

Karosář vykonává odborné práce při výrobě a opravách karosérií silničních a kolejových vozidel.

Autotronik

Autotronik provádí a zabezpečuje diagnostiku a opravu motorových vozidel.

Technik silniční dopravy

technický stav a provozní způsobilost dopravních prostředků.

Psycholog

poradenství a psychologická vyšetření při ověřování způsobilosti zaměstnanců k výkonu prací.

Posunovač

Posunovač vykonává posun kolejových vozidel v přiděleném obvodu vlečky, železniční stanice

Vedoucí posunu

Vedoucí posunu zajišťujíce posun kolejových vozidel v přidělených obvodech.

pilot

Pilot vykonává funkci podmíněnou způsobilostí podle leteckých předpisů, spolupracuje

Vedoucí zájezdu

a spokojenost klientů, zajišťuje technický doprovod, dodržení programu i trasy tuzemských

Strojírenský technik projektant

při zpracovávání projektů organizačních, řídicích, technických, technologických a dalších systémů nebo procesů ve strojírenské výrobě.

Sklářský technolog

postupu výroby a stanovuje technické, technologické a množstevní požadavky výroby.

Slévárenský technik modelář

Slévárenský technik modelář koordinuje a zajišťuje oblast technické přípravy výroby a výrobu modelových zařízení pro slévárenskou výrobu.

Vozmistr

Vozmistr zabezpečuje technické a přepravní prohlídky železničních vozů a odborné přepravní

Automechanik

Automechanik vykonává základní práce zaměřené na údržbu a opravy silničních motorových vozidel všech druhů.

Dozorce depa

Dozorce depa organizuje přístavby hnacích a tažených vozidel na plánovanou údržbu a ostatní druhy oprav.

Operátor železniční dopravy

Operátor železniční dopravy zajišťuje vedení operativní dopravní evidence a dokumentace o pohybu vlaků a hnacích vozidel.

Strojník speciálních železničních zařízení

stroje a zařízení pro automatizovaný mycí proces kolejových vozidel.

Revizní technik tlakových zařízení

Revizní technik tlakových zařízení zjišťuje, zda technické zařízení a jeho provoz odpovídá

Pojistný matematik

Pojistný matematik provádí náročné pojistně-technické výpočty, včetně matematického modelování

Kapitán IV. třídy

na úsecích vodních cest, na kterých prokázal praxi při vedení nebo kormidlování plavidla a jež jsou stanoveny v průkazu způsobilosti a vod...