Hledané slovo: Pracovník poštovní přepravy

Pracovník poštovní přepravy

Pracovník poštovní přepravy vykonává a koordinuje operace spojené se zpracováním a evidenci poštovních zásilek v přepravním centru.

Pracovník poštovní přepážky

Pracovník poštovní přepážky obsluhuje zákazníka na poště.

Poštovní přepravce

Poštovní přepravce je kvalifikovaný pracovník, který zabezpečuje činnosti vykonávané v přepravním centru.

Poštovní doručovatel

Doručovatel zabezpečuje doručení listovních a balíkových zásilek a finančních hotovostí.

Pracovník přepravy jatečných zvířat

Pracovník přepravy jatečných zvířat nakládá, přepravuje a vykládá jatečná zvířata na jatkách.

Dozorčí železniční přepravy

Dozorčí železniční přepravy řídí a zabezpečuje přepravní činnosti osobní železniční stanice, nákladového obvodu nebo přiděleného pracoviště.

Vedoucí v poštovním provozu

Vedoucí v poštovním provozu řídí oddělení na poště nebo v logistickém centru.

Logistik v dopravě a přepravě

Logistik v dopravě a přepravě zajišťuje činnosti spojené s optimalizací dopravně přepravního procesu.

Specialista logistiky v dopravě a přepravě

Specialista logistiky v dopravě a přepravě řídí a optimalizuje v organizaci dopravně přepravní procesy.

Pracovník pro úpravu a přepravu zemřelých

Pracovník pro úpravu a přepravu zemřelých zajišťuje převzetí lidských pozůstatků, jejich úpravu

Referent železniční dopravy

Referent železniční dopravy zabezpečuje reklamační a kalkulační práce a agendu v přepravě vozových zásilek.

Vlakvedoucí

Vlakvedoucí osobní přepravy vykonává nebo řídí práce související s přepravou osob a zavazadel ve vlaku.

Revizor

Kontrolor přepravy cestujících provádí kontrolu cestujících, za účelem zjištění jak jsou

Osobní pokladník železniční dopravy

Osobní pokladník železniční dopravy komplexně zajišťuje činnost výdejny jízdenek vnitrostátní popřípadě mezinárodní přepravy.

Řidič osobní dopravy

Řidič osobní dopravy bezpečně řídí silniční vozidla přepravy osob a dopravuje cestující při krátkých a dálkových cestách.

Průvodčí

Průvodčí vykonává práce související s přepravou osob a zavazadel ve vlaku.

Informátor v dopravě

o přepravě cestujících a zavazadel, sleduje nepravidelnosti v dopravě a poskytuje informace o spojích, tarifních a přepravních podmínkách.

Řidič tramvají

Řidič tramvaje je schopný bezpečně řídit kolejové vozidlo na tramvajové dráze a přepravovat

Chovatel koní

Chovatel koní chová koně všech kategorií. Zajišťuje krmení, ošetření, přepravu, úklid

Rybníkář

a parametry chovného prostředí, zajišťuje odlovy, výlovy a přepravu ryb.