Hledané slovo: Montér zateplovacích systémů

Montér zateplovacích systémů

Montér zateplovacích systémů provádí montáže zateplovacích systémů v návaznosti na certifikované postupy výrobců zateplovacích systémů.

Montér točivých strojů

Montér točivých strojů provádí práce při montáži, inspekci a opravách dílů a kompletů

Montér vzduchotechniky

Montér vzduchotechniky provádí montáže, opravy a revize vzduchotechniky.

Montér ocelových konstrukcí

Montér ocelových konstrukcí provádí přípravné a montážní práce na montážích a opravách ocelových konstrukcí, budov a mostů.

Montér mechanických zábran

Montér mechanických zábran provádí montáž, údržbu, revizi, opravy a správu mechanických

Montér výtahů

Montér výtahů provádí montážní práce všech dílů, částí, prvků a bezpečnostních komponent

Montér kabelových technologií pro silnoproud

Montér kabelových technologií pro silnoproud montuje jednotlivé elektrické a mechanické části kabelových silnoproudých rozvodů a sítí.

Montér suchých staveb

Montér suchých staveb provádí práce ze sádrokartonu a lisovaných minerálních desek na stavebních konstrukcích a úpravách povrchů.

Montér výplní stavebních otvorů

Montér výplní stavebních otvorů provádí montáže, demontáže a opravy různých druhů stavebních výplní dle předepsaných technologických postupů.

Montér výtahů specialista

Montér výtahů specialista zapojuje přístroje a elektrickou instalaci v šachtě a strojovně

Montér vnitřního rozvodu plynu a zařízení

Montér vnitřního rozvodu plynu a zařízení provádí montáž, údržbu, opravy a seřízení vnitřních rozvodů plynu a zařízení.

Montér vnitřního rozvodu vody a kanalizace

Montér vnitřních rozvodů vody a kanalizace provádí montáž, údržbu a opravy vnitřních rozvodů

Dílenský montážník nábytku

Dílenský montážník nábytku sestavuje a montuje hotové výrobky z jednotlivých nábytkových dílců a komponentů.

Montážník nábytkových sestav

Montážník nábytkových sestav provádí montáž a demontáž nábytku a nábytkových sestav.

Elektromontér fotovoltaických systémů

Elektromontér fotovoltaických systémů montuje, opravuje a seřizuje jednotlivé mechanické i elektrické části fotovoltaických systémů.

Kryptograf

Kryptograf zajišťuje provoz kryptografických systémů, techniky elektronických systémů a techniky určené k ochraně objektů a budov a provádí odborné práce v této oblasti.

Autoelektrikář

Autoelektrikář provádí diagnostiku, opravy a seřizování elektrických a elektronických systémů automobilů.

Balistik

Balistik obsluhuje radiolokátor při provádění zkoušek munice, zbraní a zbraňových systémů.

Dispečer teplárny

Dispečer teplárny operativně řídí provoz systémů centrálního zásobování teplem.

Palubní technik

Palubní technik zajišťuje obsluhu a funkčnost technických systémů letadla.

Pokladní

Pokladní v obchodě vykonává pokladní operace při použití vhodného vybavení a systémů.

Geograf

Geograf provádí grafické zpracování geografických dat klasickým nebo automatizovaným způsobem podle odzkoušených a zavedených technologických postupů v geografickém informačním systému.

Interiérový poradce

Interiérový poradce navrhuje řešení interiéru především z typových nábytkových systémů a interiérových doplňků.

Letecký technik

Letecký technik koordinuje práce při zajišťování údržby a oprav palubních systémů a kontrolních zařízení v letadle.

Manažer BOZP

Manažer BOZP navrhuje, řídí a kontroluje procesy spojené s budováním a rozvojem systémů řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP).