Hledané slovo: Manažer prodeje

Manažer prodeje

Manažer prodeje zajišťuje provoz maloobchodní jednotky nebo jejího úseku.

Pracovník prodeje v pojišťovnictví

Pracovník prodeje v pojišťovnictví je pracovník s vyšší kvalifikací, který systematicky buduje

Manažer reklamy

Manažer reklamy zajišťuje součinnost a komunikaci mezi útvary uvnitř i vně reklamní agentury.

Manažer BOZP

Manažer BOZP navrhuje, řídí a kontroluje procesy spojené s budováním a rozvojem systémů řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP).

Chemický technik manažer provozu

Chemický technik manažer provozu dílčím způsobem řídí jednotku chemické výroby nebo její části.

Realitní makléř

Realitní makléř zajišťuje, případně zprostředkovává, pronájem nemovitostí, prodej a nákup

Textilní technik mistr

Textilní technik mistr řídí a organizuje práci na vymezeném technologickém úseku při zajišťování úkolů stanovených operativním plánem výroby v textilní výrobě.

Vedoucí zájezdu

Vedoucí zájezdu je pověřeným zástupcem cestovní kanceláře odpovědným za řádný průběh zájezdu a spokojenost klientů, zajišťuje technický doprovod, dodržení programu i trasy tuzemských či zahraničních turistických skupin v ČR nebo v zahraničí, zajišťuje komunikaci a organizační záležitosti s dodavateli jednotlivých komponentů z...

Chemický technik analytik

Chemický technik analytik samostatně provádí analýzu jakosti a kvality vstupních surovin, dále provádí mezioperační kontrolu chemického procesu a výstupní kontrolu produktu včetně koordinace prací a podávání návrhů na opatření.

Vedoucí týmu

Vedoucí týmu zajišťuje naplňování firemní strategie a firemních cílů prostřednictvím svěřeného týmu. V rámci týmu plánuje, rozděluje, řídí, kontroluje a vyhodnocuje práci členů týmu, motivuje je a nadřízeným pracovníkům reportuje o stavu plnění úkolů.

Stavební technik investic a engineeringu

Stavební technik investic a engineeringu zajišťuje přípravu a realizaci stavebních a jiných investic, zpracovává dílčí úkoly při vypracovávání investičních záměrů.

Prodejce v cestovní kanceláři

Prodejce v cestovní kanceláři zajišťuje prodej tuzemských, zahraničních a kombinovaných zájezdů a poskytuje informace klientům cestovní kanceláře.

Samostatný pojišťovací poradce

Samostatný pojišťovací poradce vykonává obchodně poradenskou činnost v komplexním rozsahu pojistných produktů a některé úkony správy pojištění.

Cukrář karamelových a kandytových výrobků

nebo foukáním. Hotové výrobky balí, expeduje a zajišťuje jejich prodej.

Fotografický poradce

Fotografický poradce prodává a poskytuje poradenství při prodeji fotografické snímací techniky

Květinář

, třídí, skladuje a expeduje květiny, zajišťuje jejich prodej.

Obsluha čerpací stanice s PHL

Obsluha čerpací stanice s PHL zabezpečuje všechny činnosti a služby spojené s prodejem

Řezník a uzenář

Řezník a uzenář zajišťuje příjem, základní evidenci, posuzování jakosti, skladování a prodej

Zmrzlinář

porcovanou na kopečky nebo z pákového zmrzlinového stroje, event. ji používá na výrobu pohárů. O výrobě a prodeji vede dokumentaci.