Hledané slovo: Logistik v dopravě a přepravě

Logistik v dopravě a přepravě

Logistik v dopravě a přepravě zajišťuje činnosti spojené s optimalizací dopravně přepravního procesu.

Specialista logistiky v dopravě a přepravě

Specialista logistiky v dopravě a přepravě řídí a optimalizuje v organizaci dopravně přepravní procesy.

Referent železniční dopravy

Referent železniční dopravy zabezpečuje reklamační a kalkulační práce a agendu v přepravě vozových zásilek.

Informátor v dopravě

o přepravě cestujících a zavazadel, sleduje nepravidelnosti v dopravě a poskytuje informace o spojích, tarifních a přepravních podmínkách.

Pracovník poštovní přepravy

Pracovník poštovní přepravy vykonává a koordinuje operace spojené se zpracováním a evidenci poštovních zásilek v přepravním centru.

Logistik výroby

Logistik výroby zajišťuje činnosti spojené s optimalizací materiálového toku ve výrobním procesu.

Logistik skladových operací

Logistik skladových operací zajišťuje činnosti spojené s optimalizací skladovacích procesů.

Dispečer v železniční dopravě

Dispečer v železniční dopravě je vysoce kvalifikovaný pracovník, který koordinuje činnost výkonných jednotek v přiděleném obvodu ČD.

Palubní průvodčí v letecké dopravě

Palubní průvodčí v letecké dopravě zajišťuje bezpečnost cestujících a poskytuje služby na palubě letadla v náležitém rozsahu.

Palubní průvodčí v železniční dopravě

Palubní průvodčí železniční dopravě zajišťuje a dohlíží na bezpečnost cestujících a poskytuje jim náležitý servis.

Řidič osobní dopravy

Řidič osobní dopravy bezpečně řídí silniční vozidla přepravy osob a dopravuje cestující při krátkých a dálkových cestách.

Pokladník nákladní železniční dopravy

Pokladník nákladní železniční dopravy zajišťuje pokladní činnost a vede nákladní pokladny v železniční dopravě.

Osobní pokladník železniční dopravy

Osobní pokladník železniční dopravy komplexně zajišťuje činnost výdejny jízdenek vnitrostátní popřípadě mezinárodní přepravy.

Specialista logistiky skladových operací

Specialista logistiky skladových operací řídí optimalizaci skladovacích procesů s velkým počtem položek.

Specialista logistiky výroby

Specialista logistiky výroby řídí optimalizaci materiálového toku ve výrobním procesu s rozsáhlou a náročnou výrobou.

Pracovník přepravy jatečných zvířat

Pracovník přepravy jatečných zvířat nakládá, přepravuje a vykládá jatečná zvířata na jatkách.

Dozorčí železniční přepravy

Dozorčí železniční přepravy řídí a zabezpečuje přepravní činnosti osobní železniční stanice, nákladového obvodu nebo přiděleného pracoviště.

Pracovník pro úpravu a přepravu zemřelých

Pracovník pro úpravu a přepravu zemřelých zajišťuje převzetí lidských pozůstatků, jejich úpravu

Mistr silniční dopravy

Mistr silniční dopravy zajišťuje a řídí v určeném rozsahu osobní nebo nákladní dopravu.

Disponent lodní dopravy

Disponent lodní dopravy komplexně koordinuje dopravu zboží po vodní cestě v tuzemsku i zahraničí.

Řidič nákladní dopravy

Řidič nákladní dopravy je schopný bezpečně řídit silniční nákladní vozidla a dopravovat náklad při krátkých a dálkových trasách.

Dispečer železniční dopravy

Dispečer železniční dopravy řídí, organizuje a kontroluje posunovací a vlakotvorné práce, řídí

Operátor železniční dopravy

Operátor železniční dopravy zajišťuje vedení operativní dopravní evidence a dokumentace o pohybu vlaků a hnacích vozidel.

Technik lodní dopravy dispečer

Technik lodní dopravy dispečer je pracovník s vyšší kvalifikací, který komplexně zajišťuje

Technik silniční dopravy

Technik silniční dopravy je kvalifikovaný pracovník zajišťující v určeném rozsahu optimální