Hledané slovo: Loďmistr

Loďmistr

Loďmistr vykonává odborné palubní práce na všech typech plavidel. Je oprávněn samostatně řídit plavidla jako zástupce kapitána.

Lodník

Lodník kompetentně a samostatně vykonává palubní práce na plavidle včetně obsluhy kormidla pod dohledem kapitána a při zachování jeho odpovědnosti.

Pomocný lodník

Pomocný lodník vykonává palubní práce na plavidle, a to pouze pod dohledem vůdce plavidla nebo lodníka.