Hledané slovo: Likvidátor škod z cestovního pojištění

Likvidátor škod z cestovního pojištění

Likvidátor škod z cestovního pojištění eviduje škodní události související s cestováním

Likvidátor škod z pojištění osob

Likvidátor škod z pojištění osob eviduje škodní události, analyzuje, hodnotí a stanovuje nárok a výši pojistného plnění.

Likvidátor škod z pojištění majetku

Likvidátor škod z pojištění majetku analyzuje, hodnotí přidělené škodné události a stanovuje výši pojistného plnění.

Likvidátor škod z pojištění vozidel

Likvidátor škod z pojištění vozidel eviduje škodní události související s provozem vozidla, analyzuje, hodnotí a stanovuje výši pojistného plnění.

Technik likvidace pojistných událostí

, zajišťuje podkladové materiály k likvidaci pojistných událostí a posuzuje rozsah a příčinu vzniku škod.

Průvodce cestovního ruchu

Průvodce cestovního ruchu provádí návštěvníky v jazyce podle jejich výběru a poskytuje výklad

Specialista nemocenského pojištění

Specialista nemocenského pojištění zpracovává koncepce, koordinuje a metodicky usměrňuje výkon

Úředník důchodového pojištění

Úředník důchodového pojištění je pracovník s vyšší kvalifikací, který koordinuje a usměrňuje

Úředník nemocenského pojištění

Úředník nemocenského pojištění je pracovník s vyšší kvalifikací, který koordinuje a usměrňuje

Disponent vzniku pojištění

Disponent vzniku pojištění stanovuje pojistné sazby, pojistné podmínky a typy pojistných produktů, provádí metodickou a kontrolní činnost.

Místní zástupce cestovní kanceláře

Místní zástupce cestovní kanceláře je pověřeným zástupcem cestovní kanceláře (touroperátora

Prodejce v cestovní kanceláři

Prodejce v cestovní kanceláři zajišťuje prodej tuzemských, zahraničních a kombinovaných zájezdů a poskytuje informace klientům cestovní kanceláře.

Výrobce matrací z přírodních materiálů

Výrobce matrací z přírodních materiálů vytváří matrace a podhlavníky za použití převážně přírodních materiálů.

Pracovník turistického informačního centra

návštěvníkům regionu a místním občanům v oblasti cestovního ruchu.

Samostatný pojišťovací poradce

Samostatný pojišťovací poradce vykonává obchodně poradenskou činnost v komplexním rozsahu pojistných produktů a některé úkony správy pojištění.

Taxátor pojistných smluv

Taxátor pojistných smluv zajišťuje správu standardních případů pojištění a ověřuje pojistně technickou správnost uzavřených pojistných smluv.

Restaurátor uměleckořemeslných děl z drahých kovů s výjimkou kulturních památek a děl uložených ve sbírkách muzeí a galerií

Restaurátor uměleckořemeslných děl z drahých kovů s výjimkou kulturních památek a děl uložených

Pojišťovací poradce

Pojišťovací poradce vykonává obchodně poradenskou činnost v dílčím rozsahu pojistných produktů a služeb.

Disponent likvidace pojistných událostí

Disponent likvidace pojistných událostí provádí metodické řízení likvidací pojistných událostí, kontrolní činnost a likvidaci nejnáročnějších pojistných událostí.

Vedoucí zájezdu

Vedoucí zájezdu je pověřeným zástupcem cestovní kanceláře odpovědným za řádný průběh zájezdu

Glazovač keramiky

Glazovač keramiky glazuje výrobky z keramiky.

Kloboučník

Kloboučník vyrábí klobouky a čepice z různých materiálů.

Obráběč keramiky

Obráběč keramiky zhotovuje výrobky z keramiky obráběním.

Osazovač

Osazovač osazuje kotvené i nekotvené výrobky z kamene.

Překladatel

Překladatel překládá texty z jednoho jazyka do druhého.