Hledané slovo: Lékař/lékařka ALERGOLOG A KLINICKÝ IMUNOLOG

Zubní lékař

. Zubní lékař vykonává profesi zubního lékaře specialisty nebo je postgraduálním studentem, který

Veterinární lékař

Veterinární lékař provádí preventivní, dozorové, diagnostické a léčebné činnosti v oboru

Zdravotní laborant

a vyšetřením biologického materiálu, včetně obsluhy laboratorní techniky ve všech typech zdravotnických zařízeních na úseku klinické bioche...

Veterinární technik

Veterinární technik zajišťuje asistenci při preventivní, dozorové, diagnostické, léčebné a poradenské činnosti veterinárního lékaře.

Ošetřovatel

. Ošetřovatel se pod odborným dohledem sestry nebo lékaře podílí na poskytování léčebné, rehabilitační, neodkladné, diagnostické a ošetřovatelské péče.