Hledané slovo: LÉKAŘ - LÉKAŘKA SE SPECIALIZACÍ V OBORU NEUROLOGIE

Zubní lékař

současně získává svoji odbornou specializaci. Lékařskou činnost vykonává pod vedením zubního lékaře způsobilého k samostatnému výkonu pov...

Veterinární lékař

Veterinární lékař provádí preventivní, dozorové, diagnostické a léčebné činnosti v oboru

Meteorolog

usměrňování systémů zabezpečování předpovědí počasí, zpracovává koncepce rozvoje meteorologie, klimatologie a jejich jednotlivých oborů.

Referent státní správy

Referent státní správy ve vymezené působnosti zajišťuje výkon státní správy v příslušném oboru

Samostatný referent státní správy

Samostatný referent státní správy komplexně zajišťuje výkon státní správy v příslušném oboru

Stavbyvedoucí

. Pro vybrané činnosti podle stavebního a autorizačního zákona musí mít pro provádění stavby autorizaci v odpovídajícím oboru.

Architekt

a dalších. Podle stavebního a autorizačního zákona musí mít pro vybrané činnosti ve výstavbě autorizaci v odpovídajícím oboru.

Porodní asistentka

. Porodní asistentka zajišťuje odbornou celostně zaměřenou ošetřovatelskou péči v oboru porodnictví

Veterinární technik

Veterinární technik zajišťuje asistenci při preventivní, dozorové, diagnostické, léčebné a poradenské činnosti veterinárního lékaře.

Ošetřovatel

. Ošetřovatel se pod odborným dohledem sestry nebo lékaře podílí na poskytování léčebné, rehabilitační, neodkladné, diagnostické a ošetřovatelské péče.

Instalatér vodovodů

venkovních vodovodních a kanalizačních přípojek a sítí. (PRO TUTO POZICI SE PŘIPRAVUJE NOVÝ OBOR VZDĚLÁNÍ).