Hledané slovo: Kreativní myšlení / 8-mi hodinový kurz akreditovaný MŠMT v rámci systému DVPP

Hodinář

Hodinář samostatně vyrábí, seřizuje a opravuje hodinářské výrobky.

Montér zateplovacích systémů

Montér zateplovacích systémů provádí montáže zateplovacích systémů v návaznosti na certifikované postupy výrobců zateplovacích systémů.

Elektromontér fotovoltaických systémů

Elektromontér fotovoltaických systémů montuje, opravuje a seřizuje jednotlivé mechanické i elektrické části fotovoltaických systémů.

Montážník nábytkových sestav

Montážník nábytkových sestav provádí montáž a demontáž nábytku a nábytkových sestav.

Inseminační technik

Inseminační technik v rámci reprodukčního procesu zajišťuje inseminaci a aplikaci

Obchodní referent

Obchodní referent komplexně zajišťuje dílčí obchodní činnosti firmy především v rámci tuzemského trhu.

Úředník finanční a daňové správy

Úředník finanční a daňové správy je kvalifikovaný pracovník, který zajišťuje odborné práce v rámci správy jednotlivých druhů daní.

Záchranář pro lyžařské tratě

Záchranář pro lyžařské tratě zajišťuje záchranné činnosti, transport zraněných v rámci lyžařského areálu a poskytuje první pomoc.

Strážník

Strážník je kvalifikovaný pracovník, který zajišťuje dohled nad veřejným pořádkem a v rámci

Textilní mistr

za optimalizaci práce vymezeného okruhu zaměstnanců v rámci delegované pravomoci při zajišťování úkolů stanovených operativním plánem výroby v textilní výrobě.

Vedoucí týmu

týmu. V rámci týmu plánuje, rozděluje, řídí, kontroluje a vyhodnocuje práci členů týmu, motivuje je a nadřízeným pracovníkům reportuje o stavu plnění úkolů.

Strojírenský technik konstruktér

Strojírenský technik projektant vypracovává projektové podklady nebo rámcové projektové práce

Strojírenský technik projektant

Strojírenský technik projektant vypracovává projektové podklady nebo rámcové projektové práce

Učitel mateřské školy

v mateřské škole, popřípadě ve třídách a v mateřských školách zřízených pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami, v rámci školního vzd...

Zkušební technik výtahů

po opravách, zkoušky po provedení podstatných změn výtahu v rámci odstranění zjištěných provozních rizik

Architekt

Architekt vytváří projekty staveb s využitím kreativních schopností a uměleckého talentu

Restaurátor strojů a přístrojů

Restaurátor strojů a přístrojů konzervuje a restauruje mechanické přístroje, nástroje, hodiny

Chemický technolog

a kontrolu chemických procesů a chemických provozů podle zadání rámcových pokynů nebo standardních postupů.

Vodárenský technolog

a podmínky výroby vody na úpravnách vody a čištění odpadních vod podle rámcových pokynů nebo standardních postupů.

Kryptograf

Kryptograf zajišťuje provoz kryptografických systémů, techniky elektronických systémů a techniky určené k ochraně objektů a budov a provádí odborné práce v této oblasti.

Autoelektrikář

Autoelektrikář provádí diagnostiku, opravy a seřizování elektrických a elektronických systémů automobilů.

Balistik

Balistik obsluhuje radiolokátor při provádění zkoušek munice, zbraní a zbraňových systémů.

Dispečer teplárny

Dispečer teplárny operativně řídí provoz systémů centrálního zásobování teplem.

Palubní technik

Palubní technik zajišťuje obsluhu a funkčnost technických systémů letadla.

Pokladní

Pokladní v obchodě vykonává pokladní operace při použití vhodného vybavení a systémů.