Hledané slovo: KURZ MANAŽER GASTRONOMICKÉHO PROVOZU

Chemický technik manažer provozu

Chemický technik manažer provozu dílčím způsobem řídí jednotku chemické výroby nebo její části.

Manažer prodeje

Manažer prodeje zajišťuje provoz maloobchodní jednotky nebo jejího úseku.

Manažer reklamy

Manažer reklamy zajišťuje součinnost a komunikaci mezi útvary uvnitř i vně reklamní agentury.

Manažer BOZP

Manažer BOZP navrhuje, řídí a kontroluje procesy spojené s budováním a rozvojem systémů řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP).

Vedoucí v poštovním provozu

Vedoucí v poštovním provozu řídí oddělení na poště nebo v logistickém centru.

Vedoucí provozu lanových drah

Vedoucí provozu lanových drah organizuje provoz lanové dráhy v souladu s platnými předpisy a je zodpovědný za provozní bezpečnost.

Dozorčí železničního provozu

Dozorčí železničního provozu řídí a organizuje provozní činnosti v přidělených obvodech, zajišťuje plnění grafikonu vlakové dopravy.

Pracovník provozu čistírny usní a kožešin

Pracovník provozu čistírny a kožešin zajišťuje příjem a značení výrobků, třídění, vyhotovování

Textilní technik mistr

Textilní technik mistr řídí a organizuje práci na vymezeném technologickém úseku při zajišťování úkolů stanovených operativním plánem výroby v textilní výrobě.

Uklízeč v potravinářských provozech

Uklízeč v potravinářských provozech uklízí a čistí v prostorách výrobních ploch potravinářských

Technik lodní dopravy dispečer

řízení lodního a překladního provozu formou dispečerských příkazů.

Vedoucí týmu

Vedoucí týmu zajišťuje naplňování firemní strategie a firemních cílů prostřednictvím svěřeného týmu. V rámci týmu plánuje, rozděluje, řídí, kontroluje a vyhodnocuje práci členů týmu, motivuje je a nadřízeným pracovníkům reportuje o stavu plnění úkolů.

Dispečer strojírenské výroby

Dispečer strojírenské výroby provádí řízení strojírenské výroby nebo provozu podle operativních plánů formou dispečerských příkazů.

Strojník úpravny pitné vody

Strojník úpravny pitné vody zajišťuje provoz a obsluhu technologického zařízení v provozu úpraven pitných vod.

Kuchař teplé kuchyně

Kuchař teplé kuchyně provádí samostatně kompletní práce na úseku teplé kuchyně v gastronomických provozech.

Pracovník technické způsobilosti vozidel

na tvorbě programů a koncepci schvalování technické způsobilosti vozidel k provozu a koordinuje

Dělník v kamenické výrobě

Dělník v kamenické výrobě provádí pomocné práce pro zajištění plynulého a bezpečného provozu v kamenické výrobě.

Inženýr chemie technolog

nejsložitějších a nejnáročnějších chemických výrob a chemických provozů.

Odborný servisní pracovník výtahů

bezpečnostních komponent a bezpečnostních obvodů výtahů v provozu.

Technik telekomunikačních sítí

Technik telekomunikací a radiokomunikací vykonává odborné činnosti v oblasti provozu, údržby

Dispečer železniční dopravy

Dispečer železniční dopravy řídí, organizuje a kontroluje posunovací a vlakotvorné práce, řídí vlakovou dopravu na uceleném traťovém úseku, řídí a kontroluje hospodaření s nákladními vozy v přidělených železničních stanicích určeného vozového okruhu.

Hutní dispečer

Hutní dispečer je kvalifikovaný pracovník, který řídí formou dispečerských příkazů hutní výrobu nebo provoz podle operativních plánů.

Dispečer teplárny

Dispečer teplárny operativně řídí provoz systémů centrálního zásobování teplem.

Vodárenský technik vodovodních sítí

Vodárenský technik vodovodních sítí zajišťuje výstavbu, provoz a údržbu vodovodních sítí.

Chemický technik mistr

při zajišťování úkolů stanovených operativním plánem chemické výroby nebo provozu.