Hledané slovo: Hutní inženýr technolog

Hutní inženýr technolog

Hutní inženýr technolog komplexně stanovuje technologické postupy a zajišťuje technologickou přípravu v procesu hutní výroby.

Hutní technolog

Hutní technolog je kvalifikovaný pracovník, který stanovuje technologické postupy a zajišťuje technologickou přípravu pro jednodušší hutní výrobu.

Inženýr chemie technolog

Inženýr chemie technolog komplexně zajišťuje technologickou přípravu a realizaci

Strojní inženýr technolog

Strojní inženýr technolog komplexně stanovuje technologické postupy a zajišťuje technologickou přípravu rozsáhlé strojírenské výroby.

Polygrafický inženýr technolog

Polygrafický inženýr technolog samostatně a komplexně stanovuje technologické postupy

Sklářský inženýr technolog

Sklářský inženýr technolog zabezpečuje komplexní stanovování nejsložitějších technologických

Slévárenský inženýr technolog

Slévárenský inženýr řídí zpracování technické dokumentace pro slévárenskou výrobu, řídí

Keramický technolog

Keramický technolog je vysoce kvalifikovaný pracovník, který stanovuje komplexní technologické

Dřevařský technolog

Dřevařský technolog je vysoce kvalifikovaný pracovník, který samostatně stanovuje komplexní

Papírenský technolog

Papírenský technolog je vysoce kvalifikovaný pracovník, který provádí komplexní stanovování

Hutní dispečer

Hutní dispečer je kvalifikovaný pracovník, který řídí formou dispečerských příkazů hutní výrobu nebo provoz podle operativních plánů.

Hutní operátor

Hutní operátor je kvalifikovaný pracovník, který řídí a obsluhuje vybrané zařízení pro výrobu kovů a jeho následné zpracování.

Hutní technik mistr

Hutní technik mistr řídí a organizuje práce na vymezeném technologickém úseku při zajišťování úkolů stanovených operativním plánem v hutní výrobě.

Kožařský technolog

Kožařský technolog samostatně připravuje technologické postupy a zajišťuje technologickou přípravu kožedělné výroby.

Lesní inženýr

Lesní inženýr organizuje a řídí správu lesního majetku, dále zajišťuje ochranu lesa a přírody na dotčeném území a koordinuje lesní výrobu.

Nábytkářský technolog

Nábytkářský technolog stanovuje technologické postupy, zajišťuje technologickou přípravu a průběh nábytkářské výroby.

Sklářský technolog

Sklářský technolog je kvalifikovaný pracovník, který vypracovává ucelené části technologického

Chemický technolog

Chemický technolog určuje technologické postupy a zajišťuje technologickou přípravu, průběh

Strojní inženýr konstruktér

Strojní inženýr konstruktér řídí konstrukční práce, navrhuje a realizuje nová konstrukční

Strojírenský technik technolog

Strojírenský technik technolog stanovuje technologické postupy a zajišťuje technologickou přípravu strojírenské výroby.

Polygrafický technik technolog

Polygrafický technik technolog samostatně stanovuje technologické postupy pro jednotlivé úseky

Stavební technolog

Stavební technolog určuje technologické postupy nebo zajišťuje technologickou přípravu stavební výroby.

Oděvní technolog

Oděvní technolog je kvalifikovaný pracovník, který samostatně stanovuje technologické postupy a zajišťuje technologickou přípravu oděvní výroby.

Slévárenský technolog

Slévárenský technolog je kvalifikovaný pracovník, který zpracovává dílčí technologické postupy a zajišťuje technologickou přípravu slévárenské výroby.

Vodárenský technolog

Vodárenský technolog je kvalifikovaný pracovník, který stanovuje technologické postupy