Hledané slovo: Hrobník

Hrobník

Hrobník kope hroby, otevírá a uzavírá hrobky, exhumuje, pohřbívá, ukládá urny, provádí rozptyl a vsyp zpopelněných lidských ostatků.

Sjednavatel pohřbení

Sjednavatel pohřbení poskytuje vypraviteli pohřbu základní informace o nabídce služeb a jejich cenách, shromažďuje a vyhodnocuje požadavky na pohřeb, stanovuje optimální způsob jeho realizace a zpracovává návrh smlouvy o obstarání pohřbu.