Hledané slovo: Dělník v kamenické výrobě

Dělník v kamenické výrobě

Dělník v kamenické výrobě provádí pomocné práce pro zajištění plynulého a bezpečného provozu v kamenické výrobě.

Dělník v oděvní výrobě

Dělník v oděvní výrobě vykonává pomocné práce při zhotovování oděvních výrobků.

Dělník v textilní výrobě

Dělník v textilní výrobě vykonává pomocné, přípravné, obslužné a manipulační práce v textilní výrobě.

Obsluha strojů a strojních zařízení v kamenické výrobě

Obsluha strojů a strojních zařízení v kamenické výrobě zajišťuje obsluhu a údržbu strojů a strojních zařízení v kamenické výrobě.

Dělník výroby dřevařských polotovarů

Dělník výroby dřevařských polotovarů ovládá manipulaci se surovinou, výrobky a polotovary

Dělník výroby bednění

Dělník výroby bednění zhotovuje jednoduché bednění, sestavuje a demontuje systémové bednění, ukládá části bednění.

Obsluha kamenických strojů

Obsluha kamenických strojů obsluhuje programově řízené stroje a programově řízené výrobní linky v kamenické výrobě.

Strojírenský dělník

Strojírenský dělník provádí kovoobráběčské, přípravné, obslužné a manipulační práce

Dělník pro těžbu dřeva

Dělník pro těžbu dřeva provádí těžbu dříví a výrobu zadaných sortimentů dříví v lesních porostech za pomoci motorových pil.

Zahradnický dělník

Zahradnický dělník vykonává základní manuální, sezonní a méně kvalifikované práce v zahradnictví.

Stavební dělník

Stavební dělník provádí pomocné, přípravné, obslužné a manipulační práce při stavební činnosti.

Lesní dělník

Lesní dělník vykonává jednotlivé pracovní operace při práci v pěstební činnosti, v lesním

Traťový dělník

Traťový dělník provádí stavbu, údržbu, opravy, rekonstrukci a modernizaci železničního svršku a spodku ručně a drobnou mechanizací.

Traťový dělník - obchůzkář

Traťový dělník – obchůzkář provádí běžné odborné práce při stavbě, údržbě, opravách

Obuvník pro gumárenskou výrobu

Obuvník pro gumárenskou výrobu vykonává odborné práce při výrobě obuvi z pryže.

Traktorista ve výrobě sazenic v lesních školkách

Traktorista ve výrobě sazenic v lesních školkách organizuje a vykonává činnosti spojené

Výrobce knedlíků

Výrobce knedlíků samostatně vyrábí určené druhy knedlíků v průmyslové výrobě na výrobním

Hutník vysokopecař

další odborné činnosti při výrobě surového železa ve vysokých pecích.

Obuvník pro výrobu ortopedické obuvi

Obuvník pro výrobu ortopedické obuvi vykonává odborné práce ve výrobě ortopedické obuvi.

Obuvník pro zakázkovou výrobu

Obuvník pro zakázkovou výrobu vykonává odborné práce ve výrobě obuvi na zakázku.

Obuvník pro sériovou výrobu

Obuvník pro sériovou výrobu vykonává odborné práce ve strojní výrobě obuvi na spodkové dílně

Obsluha zařízení na výrobu keramiky, stavebních hmot

Obsluha zařízení na výrobu keramiky, stavebních hmot obsluhuje strojní zařízení používaná

Hutník tavič oceli

Hutník tavič ocelí řídí proces výroby oceli, obsluhuje stroje a zařízení na výrobu oceli a vykonává další odborné činnosti při výrobě oceli.

Chemický technik operátor

Chemický technik operátor provádí širokou škálu odborných prací v technologických výrobách

Pracovník výroby konzerv

Pracovník výroby konzerv připravuje a míchá suroviny pro výrobu konzerv, dále plní, uzavírá, tepelně opracuje a skladuje konzervy.