Hledané slovo: Cvičitel horské služby

Cvičitel horské služby

Cvičitel horské služby vykonává a organizuje záchranářské činnosti v horském prostředí

Instruktor horské služby

Instruktor horské služby organizuje a koordinuje činnost stanice horské služby včetně vzdělávání pracovníků.

Člen horské služby

Člen horské služby zajišťuje a organizuje záchranářské činnosti v horském prostředí a poskytuje předlékařskou první pomoc.

Psovod horské služby

Psovod horské služby zajišťuje výcvik a nasazení psa při pátracích a záchranných akcích na horách a poskytuje první pomoc.

Psovod bezpečnostní služby

Psovod bezpečnostní služby zajišťuje ostrahu a ochranu majetku a osob a chráněných zájmů s pomocí vycvičeného služebního psa.

Dezinfektor ve službách

Dezinfektor ve službách provádí pomocí dezinfekčních přípravků dezinfekci ve zdravotnických

Sociální pracovník ve vězeňské službě

Sociální pracovník ve vězeňské službě zajišťuje soustavnou sociální a sociálně-právní pomoc

Pracovník ostrahy v obchodě a službách

Bezpečnostní pracovník v obchodě a službách zajišťuje bezpečnost zákazníků a ochranu

Sjednavatel pohřbení

Sjednavatel pohřbení poskytuje vypraviteli pohřbu základní informace o nabídce služeb a jejich

Recepční

Recepční zajišťuje ubytování a doplňkové služby v ubytovacím zařízení.

Pracovník pro úpravu a přepravu zemřelých

Pracovník pro úpravu a přepravu zemřelých zajišťuje převzetí lidských pozůstatků, jejich úpravu, uložení do rakve, přechodné uložení do chlazených prostor a převozy spojené s pitvou nebo pohřbením.

Psycholog v sociální péči

Psycholog v sociální péči zabezpečuje psychoterapeutické služby rodinného, předmanželského a manželského poradenství.

Instruktor pilates

Instruktor pilates vede lekce skupinových cvičení technikou pilates, která se zaměřuje na posílení svalů hlubokého stabilizačního systému, mobilizaci a obnovu přirozené pohyblivosti a funkcí páteře a hlavních kloubů, odstranění bolestí pohybového aparátu a prevenci jeho předčasného opotřebení, zlepšení držení těla, koordinace...

Kontrolor vozby

Kontrolor vozby provádí kontrolní, výcvikovou a školicí činnost v oblasti výkonu služby provozních pracovníků dep.

Osobní trenér neprofesionálů

Osobní trenér neprofesionálů poskytuje služby v oblasti individuální sportovní a fyzické přípravy a individuálního sportovního vyžití klienta.

Palubní průvodčí v letecké dopravě

Palubní průvodčí v letecké dopravě zajišťuje bezpečnost cestujících a poskytuje služby na palubě letadla v náležitém rozsahu.

Psycholog

Psycholog zabezpečuje psychoterapeutické služby rodinného, předmanželského a manželského

Pracovník klientského centra banky

Pracovník klientského centra banky poskytuje po telefonu komplexní podporu stávajícím i potenciálním klientům banky.

Obsluha čerpací stanice s PHL

Obsluha čerpací stanice s PHL zabezpečuje všechny činnosti a služby spojené s prodejem

Referent státní správy

služby nebo ve vymezené působnosti příslušného úřadu. (PRACOVNÍ VERZE)

Samostatný referent státní správy

služby nebo ve vymezené působnosti příslušného úřadu. (PRACOVNÍ VERZE)

Zdravotnický záchranář

služby a v jiných typech záchranných služeb souvisejících s poskytováním odborné zdravotnické pomoci.

Instruktor aerobiku

Instruktor aerobiku vede lekce skupinových cvičení při aktivním zapojení hudby a různých taneční stylů, s cílem zlepšit celkovou fyzickou i psychickou kondici člověka, jeho pohybovou gramotnost a fyzické dovednosti.

Advokát

Advokát poskytuje právní služby podle zákona o advokacii, zejména zastupuje klienty v řízení

Advokátní koncipient

Advokátní koncipient poskytuje pod dohledem advokáta některé právní služby podle zákona