Hledané slovo: Chemický technik manažer provozu

Chemický technik manažer provozu

Chemický technik manažer provozu dílčím způsobem řídí jednotku chemické výroby nebo její části.

Chemický technik analytik

Chemický technik analytik samostatně provádí analýzu jakosti a kvality vstupních surovin, dále

Chemický technik mistr

Chemický technik mistr řídí a organizuje práce na vymezeném technologickém úseku

Chemický technik operátor

Chemický technik operátor provádí širokou škálu odborných prací v technologických výrobách

Chemický technik plánovač

Chemický technik plánovač provádí specializovanou, komplexní odbornou činnost v oblasti

Chemický technolog

a kontrolu chemických procesů a chemických provozů podle zadání rámcových pokynů nebo standardních postupů.

Manažer prodeje

Manažer prodeje zajišťuje provoz maloobchodní jednotky nebo jejího úseku.

Textilní technik mistr

Textilní technik mistr řídí a organizuje práci na vymezeném technologickém úseku

Technik telekomunikačních sítí

Technik telekomunikací a radiokomunikací vykonává odborné činnosti v oblasti provozu, údržby

Technik lodní dopravy dispečer

Technik lodní dopravy dispečer je pracovník s vyšší kvalifikací, který komplexně zajišťuje

Manažer reklamy

Manažer reklamy zajišťuje součinnost a komunikaci mezi útvary uvnitř i vně reklamní agentury.

Manažer BOZP

Manažer BOZP navrhuje, řídí a kontroluje procesy spojené s budováním a rozvojem systémů řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP).

Polygrafický technik mistr

Polygrafický technik mistr řídí a organizuje práce na vymezeném technologickém úseku

Vodárenský technik vodovodních sítí

Vodárenský technik vodovodních sítí zajišťuje výstavbu, provoz a údržbu vodovodních sítí.

Stavební technik investic a engineeringu

Stavební technik investic a engineeringu zajišťuje přípravu a realizaci stavebních a jiných

Hutní technik mistr

Hutní technik mistr řídí a organizuje práce na vymezeném technologickém úseku při zajišťování úkolů stanovených operativním plánem v hutní výrobě.

Keramický technik mistr

Keramický technik mistr řídí a organizuje práce při zajišťování úkolů stanovených operativním

Slévárenský technik mistr

Slévárenský technik mistr řídí a organizuje práce na vymezeném technologickém úseku

Dřevařský technik mistr

Dřevařský technik mistr řídí a organizuje práce na vymezeném technologickém úseku

Sklářský technik mistr

Sklářský technik mistr zabezpečuje na svěřeném úseku řízení a organizaci práce výrobních

Vedoucí v poštovním provozu

Vedoucí v poštovním provozu řídí oddělení na poště nebo v logistickém centru.

Vedoucí provozu lanových drah

Vedoucí provozu lanových drah organizuje provoz lanové dráhy v souladu s platnými předpisy a je zodpovědný za provozní bezpečnost.

Zkušební technik výtahů

Zkušební technik výtahů provádí pravidelné odborné zkoušky výtahů v provozu, zkoušky

Dozorčí železničního provozu

Dozorčí železničního provozu řídí a organizuje provozní činnosti v přidělených obvodech, zajišťuje plnění grafikonu vlakové dopravy.

Pracovník provozu čistírny usní a kožešin

Pracovník provozu čistírny a kožešin zajišťuje příjem a značení výrobků, třídění, vyhotovování