Hledané slovo: Chemický technik analytik

Chemický technik analytik

Chemický technik analytik samostatně provádí analýzu jakosti a kvality vstupních surovin, dále

Chemický technik operátor

Chemický technik operátor provádí širokou škálu odborných prací v technologických výrobách

Chemický technik manažer provozu

Chemický technik manažer provozu dílčím způsobem řídí jednotku chemické výroby nebo její části.

Chemický technik mistr

Chemický technik mistr řídí a organizuje práce na vymezeném technologickém úseku

Chemický technik plánovač

Chemický technik plánovač provádí specializovanou, komplexní odbornou činnost v oblasti

Pojistný analytik

Pojistný analytik zodpovídá za přípravu a zpracování rozborů a analýz o pojistném trhu.

Strojírenský technik projektant

Strojírenský technik projektant vypracovává projektové podklady nebo rámcové projektové práce

Chemický technolog

Chemický technolog určuje technologické postupy a zajišťuje technologickou přípravu, průběh

Pěstební technik

Pěstební technik organizuje práce v pěstební činnosti na vymezeném, lesnicky obhospodařovaném

Technik telekomunikačních sítí

Technik telekomunikací a radiokomunikací vykonává odborné činnosti v oblasti provozu, údržby

Technik likvidace pojistných událostí

Technik likvidace pojistných událostí provádí prohlídky poškozených věcí škodních událostí

Polygrafický technik mistr

Polygrafický technik mistr řídí a organizuje práce na vymezeném technologickém úseku

Palubní technik

Palubní technik zajišťuje obsluhu a funkčnost technických systémů letadla.

Technik autoservisu

Technik autoservisu řídí a organizuje opravárenské a servisní práce v autoservisu.

Inseminační technik

Inseminační technik v rámci reprodukčního procesu zajišťuje inseminaci a aplikaci

Letecký technik

Letecký technik koordinuje práce při zajišťování údržby a oprav palubních systémů a kontrolních zařízení v letadle.

Technik BOZP

Technik BOZP spolupracuje se zaměstnavatelem při zajišťování plnění úkolů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Těžební technik

Těžební technik organizuje zejména těžební činnosti v lesnictví na svěřeném úseku

Veterinární technik

Veterinární technik zajišťuje asistenci při preventivní, dozorové, diagnostické, léčebné a poradenské činnosti veterinárního lékaře.

Samostatný rybářský technik

Samostatný rybářský technik organizuje a řídí práce při zajišťování chovu ryb a vodní drůbeže.

Vodárenský technik vodovodních sítí

Vodárenský technik vodovodních sítí zajišťuje výstavbu, provoz a údržbu vodovodních sítí.

Hutní technik mistr

Hutní technik mistr řídí a organizuje práce na vymezeném technologickém úseku při zajišťování úkolů stanovených operativním plánem v hutní výrobě.

Keramický technik mistr

Keramický technik mistr řídí a organizuje práce při zajišťování úkolů stanovených operativním

Keramický technik technolog

Keramický technik technolog stanovuje technologické postupy a zajišťuje technologickou přípravu keramické výroby.

Kožařský technik mistr

Kožařský technik mistr podle plánu výroby řídí a organizuje práci pracovního kolektivu v daném technologickém úseku kožedělné výroby.