Hledané slovo: Chůva dětí

Chůva pro děti předškolního věku

Chůva pro děti předškolního věku samostatně pečuje o dítě nebo děti v soukromé domácnosti podle pokynů rodičů, kterým je za svou práci zodpovědná.

Pečovatelka dětí

Chůva zajišťuje dlouhodobé nebo krátkodobé hlídání dětí různých věkových kategorií v domácnosti

Obsluha sauny pro děti a dospělé

Obsluha sauny pro děti a dospělé zajišťuje provoz sauny, parní kabiny, infrakabiny a podobných

Chůva pro dětské koutky

Chůva pro dětské koutky samostatně a krátkodobě pečuje o děti ve speciálním oddělení

Výrobce dřevěných hraček

Výrobce dřevěných hraček podle výtvarných návrhů a převážně ručně zhotovuje uměleckořemeslné výrobky ke hře dětí ze dřeva a pomocných materiálů.

Učitel mateřské školy

. Učitel mateřské školy provádí vzdělávací a výchovnou činnost v předškolním vzdělávání dětí

Pedagog volného času

času dětí, mládeže nebo dospělých. Provádí specifická pedagogická vyšetření.

Vychovatel

dětí, žáků nebo studentů a na jejich zájmové vzdělávání podle výchovně vzdělávacích programů činnosti ve školní družině, v domově mlá...

Sociální pracovník ve vězeňské službě

zainteresovanými subjekty (intervenčními centry, poskytovateli sociálních služeb, orgány sociálně-právní ochrany dětí, obcemi, Polici...