Hledané slovo: 75-001-T zkouška Lektor dalšího vzdělávání

Lektor dalšího vzdělávání

Lektor dalšího vzdělávání řídí a realizuje výukový proces v dalším vzdělávání.

Personalista vzdělávání zaměstnanců

Personalista vzdělávání zaměstnanců firmy plánuje, připravuje vzdělávací činnosti a aktivity dalšího rozvoje zaměstnanců.

Učitel jazykové školy

a výchovnou činnost při jazykovém vzdělávání v cizích jazycích na jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky.

Instruktor horské služby

Instruktor horské služby organizuje a koordinuje činnost stanice horské služby včetně vzdělávání pracovníků.

Cvičitel horské služby

, organizuje a koordinuje činnost stanice horské služby včetně vzdělávání.

Ekolog

, vzdělávání a osvěty, včetně posuzování vlivů na životní prostředí.

Pedagog volného času

. Pedagog volného času zajišťuje tvorbu obecných forem a metod výchovy a vzdělávání v oblasti volného

Učitel mateřské školy

. Učitel mateřské školy provádí vzdělávací a výchovnou činnost v předškolním vzdělávání dětí

Vychovatel

dětí, žáků nebo studentů a na jejich zájmové vzdělávání podle výchovně vzdělávacích programů činnosti ve školní družině, v domově mlá...

Instruktor aerobiku

Instruktor aerobiku vede lekce skupinových cvičení při aktivním zapojení hudby a různých taneční stylů, s cílem zlepšit celkovou fyzickou i psychickou kondici člověka, jeho pohybovou gramotnost a fyzické dovednosti.

Balistik

Balistik obsluhuje radiolokátor při provádění zkoušek munice, zbraní a zbraňových systémů.

Zkušební technik výtahů

Zkušební technik výtahů provádí pravidelné odborné zkoušky výtahů v provozu, zkoušky

Brusič nožířských výrobků

Brusič nožířských výrobků provádí ruční ostření nožířských výrobků spolu s prováděním funkčních zkoušek.

Polygrafický technik kontrolor jakosti

Polygrafický technik kontrolor jakosti provádí kontrolu a zkoušky kvality surovin, materiálů a výrobků v polygrafické výrobě.

Elektromechanik pro výtahy

i v oblasti servisu, zejména prohlídky, zkoušky, seřizování, opravy a odstraňování zjištěných provozních rizik dříve instalovaných výtahů.

Lamač

Lamač dobývá a rozlamuje surovinu v lomu a na povrchu pro další zpracování.

Mlékař

Mlékař zpracovává mléko na mlékárenské výrobky, polotovary a případně další potraviny.

Zahradník

Zahradník pěstuje zeleninu, okrasné rostliny a další rostliny, náležející k zahradní produkci.

Knihovník

a dalších základních služeb v půjčovnách, studovnách, čítárnách, badatelnách a dalších uživatelských prostorách knihovny.

Brusič drahých kamenů

Brusič drahých kamenů brousí přírodní a syntetické drahé kameny pro další klenotnické

Brusič skla

Brusič skla provádí broušení, leštění a další povrchovou úpravu vzorů a dekorací skleněných výrobků a vybrušování nejrůznějších motivů na skle.

Formíř a jádrař

Formíř a jádrař obsluhuje technologické stroje a zařízení a provádí další odborné práce při výrobě forem a jader pro slévárenskou výrobu.

Mechanik motorových lokomotiv

Mechanik motorových lokomotiv provádí opravy spalovacích motorů, převodových ústrojí a dalších příslušenství motorových lokomotiv.

Oděvní návrhář modelář

Oděvní návrhář modelář vytváří složité výtvarné návrhy a originální modely pro oděvní výrobu a řídí jejich další zpracování.

Pekař jemného pečiva

Pekař jemného pečiva zhotovuje těsta a náplně. Tvaruje vánočky, bábovky, koláče, štoly, hřebeny a další druhy jemného pečiva.