Hledané slovo: 10 denní intenzivní kurz AJ - vyšší středně pokročilý

Vyšší soudní úředník

Vyšší soudní úředník se podílí na výkonu soudnictví vlastní nezávislou rozhodovací činností v rozsahu kompetencí stanovených zvláštním zákonem.

Učitel odborných předmětů vyšší odborné školy

. Učitel odborných předmětů vyšší odborné školy provádí vzdělávací a výchovnou činnost při vyučování

Učitel praktického vyučování a odborné praxe vyšší odborné školy

. Učitel praktického vyučování a odborné praxe vyšší odborné školy provádí vzdělávací a výchovnou

Pstruhař

Pstruhař provádí intenzivní chov lososovitých ryb v řízených podmínkách a zajišťuje krmení a výlov ryb. Dohlíží na optimální kvalitu prostředí.

Hydrolog

Hydrolog je pracovník s vyšší kvalifikací, který komplexně zajišťuje a provádí hydrologická měření a pozorování.

Pracovník prodeje v pojišťovnictví

Pracovník prodeje v pojišťovnictví je pracovník s vyšší kvalifikací, který systematicky buduje

Technik lodní dopravy dispečer

Technik lodní dopravy dispečer je pracovník s vyšší kvalifikací, který komplexně zajišťuje

Redaktor novinář

Redaktor novinář je pracovník s vyšší kvalifikací, který připravuje zprávy, články a reportáže

Úředník obchodní inspekce

Úředník obchodní inspekce je pracovník s vyšší kvalifikací, který provádí specializované

Správce národního parku

Správce národního parku je pracovník s vyšší kvalifikací, který koordinuje a vykonává státní

Úředník registrace živností

Úředník registrace živností je pracovník s vyšší kvalifikací, který zajišťuje metodickou

Stavbyvedoucí

Stavbyvedoucí řídí výstavbu stavebních objektů většího rozsahu nebo vyšší složitosti

Úředník důchodového pojištění

Úředník důchodového pojištění je pracovník s vyšší kvalifikací, který koordinuje a usměrňuje

Úředník nemocenského pojištění

Úředník nemocenského pojištění je pracovník s vyšší kvalifikací, který koordinuje a usměrňuje

Řidič sanitky

péče a zdravotnické dopravy pod vedením pracovníků s vyšším stupněm kvalifikace.

Sanitář

, na úseku patologie a transfúzních stanic a na operačních úsecích pod vedením pracovníka s vyšším stupněm kvalifikace zabezpečuje pomocn...