Hledané slovo: 1.Řečnická škola

Učitel mateřské školy

. Učitel mateřské školy provádí vzdělávací a výchovnou činnost v předškolním vzdělávání dětí

Učitel všeobecně předmětů střední školy

Učitel všeobecně předmětů střední školy je vysoce kvalifikovaný pedagogický pracovník, který

Učitel jazykové školy

Učitel jazykové školy je vysoce kvalifikovaný pedagogický pracovník, který provádí vzdělávací

Učitel odborných předmětů vyšší odborné školy

. Učitel odborných předmětů vyšší odborné školy provádí vzdělávací a výchovnou činnost při vyučování

Učitel druhého stupně základní školy

. Učitel druhého stupně základní školy provádí vzdělávací a výchovnou činnost při vyučování směřující

Učitel prvního stupně základní školy

. Učitel prvního stupně základní školy provádí vzdělávací a výchovnou činnost při vyučování

Učitel praktického vyučování a odborné praxe vyšší odborné školy

. Učitel praktického vyučování a odborné praxe vyšší odborné školy provádí vzdělávací a výchovnou

Obsluha sauny pro děti a dospělé

bazénech, pensionech, hotelech, lázeňských zařízení, wellness provozech či ve školách a mateřských školách.

Vysokoškolský učitel

a jejich aplikaci ve výuce studentů a absolventů vysokých škol a při výchově vědeckých nebo uměleckých pracovníků.