Hledané slovo: 1. ŘEČNICKÁ ŠKOLA - kultivovaný a přesvědčivý řečník, komplexní příprava na veřejné vystupování

Údržba veřejné zeleně

Pracovník údržby veřejné zeleně vykonává základní práce při ošetřování travnatých ploch, okrasných dřevin a květin.

Učitel praktického vyučování a odborné praxe vyšší odborné školy

činnost při praktické přípravě studentů vyšší odborné školy.

Pracovník ostrahy veřejných akcí

Pracovník ostrahy veřejných akcí zajišťuje pořádek v místech veřejných shromáždění se zvýšeným

Keramický technolog

Keramický technolog je vysoce kvalifikovaný pracovník, který stanovuje komplexní technologické

Chovatel a jezdec pro přípravu a testaci mladých koní

Jezdec pro přípravu a testaci mladých koní pečuje o mladé koně a jejich správný vývoj

Učitel mateřské školy

. Učitel mateřské školy provádí vzdělávací a výchovnou činnost v předškolním vzdělávání dětí

Učitel všeobecně předmětů střední školy

Učitel všeobecně předmětů střední školy je vysoce kvalifikovaný pedagogický pracovník, který

Učitel jazykové školy

Učitel jazykové školy je vysoce kvalifikovaný pedagogický pracovník, který provádí vzdělávací

Učitel odborných předmětů vyšší odborné školy

. Učitel odborných předmětů vyšší odborné školy provádí vzdělávací a výchovnou činnost při vyučování

Dřevařský technolog

Dřevařský technolog je vysoce kvalifikovaný pracovník, který samostatně stanovuje komplexní

Papírenský technolog

Papírenský technolog je vysoce kvalifikovaný pracovník, který provádí komplexní stanovování

Sklářský inženýr technolog

Sklářský inženýr technolog zabezpečuje komplexní stanovování nejsložitějších technologických

Učitel druhého stupně základní školy

. Učitel druhého stupně základní školy provádí vzdělávací a výchovnou činnost při vyučování směřující

Učitel prvního stupně základní školy

. Učitel prvního stupně základní školy provádí vzdělávací a výchovnou činnost při vyučování

Chemický technik plánovač

Chemický technik plánovač provádí specializovanou, komplexní odbornou činnost v oblasti

Administrátor pohřebiště

Administrátor pohřebiště samostatně a komplexně zajišťuje správu veřejného pohřebiště.

Produkční

Produkční přípravuje a organizuje výstavy a veřejné akce kulturního nebo komerčního zaměření s vysokou společenskou účinností.

Kadeřnice

Kadeřnice provádí komplexní pánské, dámské a dětské kadeřnické práce.

Obsluha sauny pro děti a dospělé

zařízení s tepelnou zátěží na organismus, a to v prostorách veřejných saun, v aquaparcích, krytých

Pracovník klientského centra pojišťovny

Pracovník klientského centra pojišťovny poskytuje po telefonu komplexní podporu klientům.

Kuchař studené kuchyně

Kuchař studené kuchyně je odpovědný za kompletní přípravu pokrmů a výrobků studené kuchyně.

Notář

, především sepisuje veřejné listiny, ověřuje jejich pravost a přijímá věci do úschovy.

Hutní inženýr technolog

Hutní inženýr technolog komplexně stanovuje technologické postupy a zajišťuje technologickou přípravu v procesu hutní výroby.

Inženýr chemie technolog

Inženýr chemie technolog komplexně zajišťuje technologickou přípravu a realizaci

Polygrafický inženýr technolog

Polygrafický inženýr technolog samostatně a komplexně stanovuje technologické postupy