Hledané slovo: „Koučuj svůj tým“ - projektová práce

Vedoucí týmu

týmu. V rámci týmu plánuje, rozděluje, řídí, kontroluje a vyhodnocuje práci členů týmu, motivuje je a nadřízeným pracovníkům reportuje o stavu plnění úkolů.

Strojírenský technik projektant

Strojírenský technik projektant vypracovává projektové podklady nebo rámcové projektové práce

Poradce pro zprostředkování práce

Poradce pro zprostředkování práce je kvalifikovaný pracovník, který poskytuje základní sociálně

Psycholog práce a organizace

Psycholog práce a organizace aplikuje principy, metody a techniky psychologie při výkonu

Úklidový pracovník - speciální práce

Úklidový pracovník - speciální práce provádí hloubkové čištění a uzavírání podlahových ploch

Úředník bezpečnosti práce, pracovního prostředí a pracovních podmínek

Úředník bezpečnosti práce, pracovního prostředí a pracovních podmínek je vysoce kvalifikovaný

Stavební projektant

nebo vykonává projektové práce při zpracovávání projektů organizačních, řídících, technických

Strojírenský technik konstruktér

Strojírenský technik projektant vypracovává projektové podklady nebo rámcové projektové práce

Zubní lékař

Jednotka práce bude aktualizována v souladu s platnou legislativou v průběhu roku 2013-2014

Traktorista ve výrobě sazenic v lesních školkách

Traktorista ve výrobě sazenic v lesních školkách organizuje a vykonává činnosti spojené s přípravou půdy v lesních školkách, jejím obděláváním a úpravou mechanických, fyzikálních a chemických vlastností, setím, školkováním, péčí o semenáčky a sazenice, obalováním, zavlažováním a jejich vyzvedáváním a expedicí.

Projektant vodních staveb

Projektant vodních staveb vypracovává a posuzuje projekty jednodušších staveb a technologických

Stavitel podzemní hrobky

Stavitel podzemní hrobky staví hrobky na základě projektové dokumentace a povolení provozovatele pohřebiště.

Kouč

podporuje jednotlivce nebo pracovní týmy při nalézání optimálních postupů, strategií, plánů a řešení v oblasti řízení a rozvoje managementu.

Sociolog specialista

Sociolog specialista uplatňuje teorie, metody a techniky sociologického výzkumu při studiu a popisu struktury sociálních systémů, populací, sociálních skupin a institucí. Závěry sociologické analýzy jsou uplatněny v akademickém sektoru i mimo něj ve veřejném, soukromém a neziskovém sektoru.

Architekt

Architekt vytváří projekty staveb s využitím kreativních schopností a uměleckého talentu

Pivovarník a sladovník

Pivovarník a sladovník provádí odborné práce při výrobě piva a sladu.

Plsťař

Plsťař zajišťuje práce při výrobě plstí a plstěných výrobků.

Potápěč

Potápěč vede, organizuje a zodpovídá za pracovníky provádějící různé potápěčské práce, práce

Strojírenský dělník

Strojírenský dělník provádí kovoobráběčské, přípravné, obslužné a manipulační práce

Betonář

Betonář provádí železobetonářské práce a vyrábí betonové a železobetonové prefabrikáty.

Dělník v oděvní výrobě

Dělník v oděvní výrobě vykonává pomocné práce při zhotovování oděvních výrobků.

Důlní měřič

Důlní měřič provádí základní měřické práce v dole a na povrchu dolu.

Chovatel laboratorních zvířat

Chovatel laboratorních zvířat zabezpečuje odborné práce při ošetřování všech druhů laboratorních zvířat.

Kadeřnice

Kadeřnice provádí komplexní pánské, dámské a dětské kadeřnické práce.

Karosář

Karosář vykonává odborné práce při výrobě a opravách karosérií silničních a kolejových vozidel.