Hledané slovo: Ředitel malé organizace

Ředitel malé organizace

Ředitel malé organizace řídí a koordinuje veškeré činnosti uvnitř organizace, zodpovídá

Generální ředitel

Generální ředitel je odpovědný za celkové řízení velké nebo střední organizace a naplňování cílů v souladu s definovanou strategií.

Psycholog práce a organizace

Psycholog práce a organizace aplikuje principy, metody a techniky psychologie při výkonu

Pracovník vztahů k veřejnosti

Pracovník vztahů k veřejnosti podává informace a vysvětlení pro veřejnost, tisk apod. ve všech věcech organizace.

Opravář malé zemědělské mechanizace

Opravář malé zemědělské mechanizace udržuje a opravuje malou mechanizaci pro zemědělskou výrobu.

Asistentka

Asistentka zpracovává širokou škálu administrativních agend jednotlivých členů vedení, celých oddělení či jiných útvarů společnosti.

Kontrolor kvality

Kontrolor kvality je pracovník, odpovědný v organizaci za specifikované činnosti v oblasti kontroly a řízení kvality.

Specialista logistiky v dopravě a přepravě

Specialista logistiky v dopravě a přepravě řídí a optimalizuje v organizaci dopravně přepravní procesy.

Sociolog specialista

Sociolog specialista uplatňuje teorie, metody a techniky sociologického výzkumu při studiu a popisu struktury sociálních systémů, populací, sociálních skupin a institucí. Závěry sociologické analýzy jsou uplatněny v akademickém sektoru i mimo něj ve veřejném, soukromém a neziskovém sektoru.

Dispečer důlní výroby

Dispečer důlní výroby koordinuje zajišťování výroby a dopravy v organizaci provádějící

Sklářský technik mistr

Sklářský technik mistr zabezpečuje na svěřeném úseku řízení a organizaci práce výrobních

Nákupčí

s elektronickými objednávkovými a skladovými systémy kompletní organizaci, časové plánování a realizaci nákupu

Podnikový právník

Podnikový právník zastupuje organizaci, k níž je v pracovně právním nebo jiném obdobném poměru