Hledané slovo: "KOUČUJ sám sebe" - Individuální sezení

Osobní trenér neprofesionálů

Osobní trenér neprofesionálů poskytuje služby v oblasti individuální sportovní a fyzické přípravy a individuálního sportovního vyžití klienta.

Nástrojař pro nástroje k plošnému a objemovému tváření

nástroje pro objemové a plošné tváření kovů. Vyrobený nástroj si sám zkontroluje, odzkouší a posoudí jeho kvalitu.

Interiérový architekt

zabudovaných technologií a navrhuje prostorové řešení interiérů od běžně vyráběného nábytku až po individuální návrhy z atypických prvků.

Umělecký čalouník a dekoratér

výrobky podle výtvarných návrhů, individuální čalounické výrobky a originální dekorace interiérů

Pomocný pracovník obrábění kovů

strojní součástky v sériové a hromadné výrobě. Vyrobenou součást si sám zkontroluje a posoudí její kvalitu.

Kynolog

celního dohledu. Toto povolání je vykonáváno v souladu se zákonem č. 17/2012 Sb., o Celní správě

Sociální pracovník ve vězeňské službě

Sociální pracovník ve vězeňské službě zajišťuje soustavnou sociální a sociálně-právní pomoc ve styku s vězněnými osobami, sociálně-právní poradenství a spolupráci i vzájemnou informovanost mezi zainteresovanými subjekty (intervenčními centry, poskytovateli sociálních služeb, orgány sociálně-právní ochrany dětí, obcemi, Polici...

Hodnotitel koní

plemenných knih vedených MZe ČR dle zákona 154/2006 Sb. o šlechtění a plemenitbě hospodářských zvířat.