Hledané slovo: Účetní

Odborný účetní

Odborný účetní zajišťuje účtování jednotlivých oblastí finančního účetnictví účetní jednotky pod vedením a kontrolou Samostatného účetního.

Samostatný účetní

Samostatný účetní zajišťuje a odpovídá za účtování jednotlivých oblastí finančního účetnictví účetní jednotky.

Mzdová účetní

Mzdová účetní provádí činnosti spojené s výpočtem mezd (platů) pro zaměstnance, vede mzdovou

Finanční auditor

Finanční auditor provádí nezávislé ověření, zda údaje v účetní závěrce podávají věrný