Hledané slovo: Textilní návrhář

Textilní návrhář specialista

Textilní návrhář specialista tvůrčím způsobem navrhuje a organizuje přípravu nových vzorů a trendových kolekcí v textilní výrobě.

Návrhář software

Návrhář software na základě analýzy vytváří návrh softwarových aplikací ve formě schémat a diagramů.

Textilní mistr

Textilní mistr zajišťuje provozuschopnost svěřeného úseku strojů a zařízení a zodpovídá

Dělník v textilní výrobě

Dělník v textilní výrobě vykonává pomocné, přípravné, obslužné a manipulační práce v textilní výrobě.

Oděvní návrhář modelář

Oděvní návrhář modelář vytváří složité výtvarné návrhy a originální modely pro oděvní výrobu a řídí jejich další zpracování.

Oděvní technik návrhář modelář

Oděvní technik návrhář modelář rozpracovává výtvarné návrhy do konstrukcí pro oděvní výrobu a vytváří návrhy a modely jednodušších výrobků.

Textilní technik mistr

Textilní technik mistr řídí a organizuje práci na vymezeném technologickém úseku

Designér nábytku

Designér nábytku a interiérů navrhuje a vytváří nové tvary nábytkových prvků, souborů nábytku a zařízení interiérů podle vlastních koncepcí, aplikuje nejnovější poznatky z oblasti nábytkářského designu, ergonomie a moderních technologií výroby.

Stavební projektant

Stavební projektant je vysoce kvalifikovaný pracovník, který komplexně vypracovává projekty nebo vykonává projektové práce při zpracovávání projektů organizačních, řídících, technických, technologických a dalších systémů nebo procesů ve stavební výrobě.

Úpravář textilií

Úpravář textilií obsluhuje stroje a zařízení pro úpravu tkanin a textilií a vykonává další související činnosti.

Strojírenský technik konstruktér

Strojírenský technik projektant vypracovává projektové podklady nebo rámcové projektové práce při zpracovávání projektů organizačních, řídicích, technických, technologických a dalších systémů nebo procesů ve strojírenské výrobě.

Webdesigner

Webdesigner vytváří webové stránky na základě zadání od klienta a potřeb budoucích návštěvníků webu, zpracovává návrh obsahu a struktury webu, vytváří grafické návrhy webových stránek a kóduje šablony jednotlivých webových stránek, které otestuje a implementuje do systému pro správu obsahu CMS (Content Management System).

Kožařský designér a modelář

Kožařský designér a modelář je kvalifikovaný pracovník, který provádí jednodušší designérské a konstrukční práce na nových modelech a výrobcích v kožedělné výrobě.

Tiskař textilií

Tiskař textilií obsluhuje stroje a zařízení, které vytváří jednobarevné nebo vícebarevné vzory na textiliích nanášením tiskacích barev na předem určená místa.

Detašér čistírny a prádelny

Detašér čistírny a prádelny odstraňuje skvrny z oděvů, prádla nebo jiných textilních, usňových nebo kožešinových výrobků.

Krejčí

Krejčí zhotovuje všechny druhy oděvních výrobků z různých textilních materiálů, kožešin a usní.

Pracovník prádelen

Pracovník prádelen provádí praní textilního prádla, oděvů a jiných výrobků určených pro tento druh zpracování.

Švadlena

Švadlena zhotovuje různé dámské oděvní výrobky a prádlo z různých textilních materiálů a galanterie.

Výrobce pánských obleků

Výrobce pánských obleků zhotovuje pánské kalhoty, vesty a saka z různých textilních materiálů a galanterie.

Výrobce pánských plášťů a bund

Výrobce pánských plášťů a bund zhotovuje uvedené pánské oděvní výrobky z různých textilních materiálů, kožešin, usní a galanterie.

Výrobce sukní, halenek a šatů

Výrobce sukní, halenek a šatů zhotovuje uvedené dámské oděvní výrobky z různých textilních materiálů a galanterie.

Výrobce dámských kostýmů a plášťů

různých textilních materiálů, kožešin, usní a galanterie.

Krejčí kostýmů a krojů

scénické kostýmy a oděvních součásti z textilních a jiných materiálů pro divadelní, filmovou a televizní