Hledané slovo: letecký letadlový mechanik technik

Restaurátor strojů a přístrojů

a hodinky, hrací strojky, gramofony a jemnou mechaniku, optické přístroje, technická zařízení a dopravní prostředky, s výjimkou kulturních památek.

Kryptograf

Kryptograf zajišťuje provoz kryptografických systémů, techniky elektronických

Dekoratér keramiky

Dekoratér keramiky zdobí keramické výrobky různými dekoračními technikami.

Fotoreportér

Fotoreportér fotografuje digitální i analogovou technikou, provádí digitální snímání a zpracování obrazu.

Smaltér

Smaltér pomocí různé techniky nanáší smaltové povlaky na kovy.

Zemědělský mechanizátor

Zemědělský mechanizátor zajišťuje provoz, opravy a údržby zemědělské a lesní techniky.

Malíř skla

Malíř skla provádí zdobení a zušlechťování skla a bižuterie různými malířskými technikami a různými dekoračními materiály.

Rytec drahých kamenů

Rytec drahých kamenů vytváří rytiny do drahých kamenů všemi technikami podle výtvarných návrhů.

Operátor DTP

tiskové formy v tiskových technikách ve výrobních fázích tvorby layoutu, zlomu tiskoviny a přípravy

Fotografický poradce

Fotografický poradce prodává a poskytuje poradenství při prodeji fotografické snímací techniky

Tiskař na hlubotiskových kotoučových strojích

materiály na všech formátech kotoučových strojů využívajících proces hlubotiskové tiskové techniky.

Tiskař na ofsetových archových strojích

na všech formátech archových strojů využívajících proces ofsetové tiskové techniky.

Cínař

Cínař zhotovuje cínařské užitkové a dekorativní výrobky technikou odlévání do forem podle

Kartograf

předepsaných postupů kartografické zpracování základních a geografických map s využitím programového vybavení a výpočetní techniky.

Psycholog práce a organizace

Psycholog práce a organizace aplikuje principy, metody a techniky psychologie při výkonu

Tiskař na akcidenčních ofsetových kotoučových strojích

tištěné materiály na všech formátech akcidenčních kotoučových strojů využívajících proces ofsetové tiskové techniky.

Tiskař na novinových ofsetových kotoučových strojích

tištěné materiály na všech formátech novinových kotoučových strojů využívajících proces ofsetové tiskové techniky.

Tiskař na širokoformátových flexotiskových kotoučových strojích

a produkuje tištěné materiály na širokých formátech archových a kotoučových strojů využívajících proces tiskové techniky tisku z výšky.

Tiskař na úzkoformátových flexotiskových kotoučových strojích

a produkuje tištěné materiály na úzkých formátech kotoučových strojů využívajících proces tiskové techniky tisku z výšky.

Uklízeč ve výškách

na objektech z vnější strany i uvnitř s využitím žebříků, lešení, horolezecké nebo vysokozdvižné, závěsové a jiné techniky pro práci ve výškách.

Umělecký řezbář

Umělecký řezbář zhotovuje řezbářskými technikami umělecké, slohové a dekorativní předměty

Malíř

, zhotovuje dekorativní omítky a používá dekorativní malířské techniky.

Radiologický asistent

. Radiologický asistent provádí radiologické zobrazovací postupy a ozařovací techniky, včetně

Sociolog specialista

Sociolog specialista uplatňuje teorie, metody a techniky sociologického výzkumu při studiu

Zdravotní laborant

a vyšetřením biologického materiálu, včetně obsluhy laboratorní techniky ve všech typech zdravotnických zařízeních na úseku klinické bioche...