Hledané slovo: letecký letadlový mechanik technik

Chemický technik mistr

Chemický technik mistr řídí a organizuje práce na vymezeném technologickém úseku

Revizní technik tlakových zařízení

Revizní technik tlakových zařízení zjišťuje, zda technické zařízení a jeho provoz odpovídá

Dřevařský technik mistr

Dřevařský technik mistr řídí a organizuje práce na vymezeném technologickém úseku

Revizní technik plynových zařízení

Revizní technik plynových zařízení zjišťuje, zda vyhrazená plynová zařízení a jejich provoz

Technik mechanických zábran - zámkař

Technik mechanických zábran - zámkař samostatně navrhuje klíčové hospodářství, jeho výrobu

Textilní technik mistr

Textilní technik mistr řídí a organizuje práci na vymezeném technologickém úseku

Strojírenský technik konstruktér

Strojírenský technik projektant vypracovává projektové podklady nebo rámcové projektové práce

Chemický technik analytik

Chemický technik analytik samostatně provádí analýzu jakosti a kvality vstupních surovin, dále

Chemický technik plánovač

Chemický technik plánovač provádí specializovanou, komplexní odbornou činnost v oblasti

Vodohospodářský samostatný technik

Vodohospodářský samostatný technik zajišťuje, organizuje a řídí správu, provoz a údržbu vodních

Zkušební technik výtahů

Zkušební technik výtahů provádí pravidelné odborné zkoušky výtahů v provozu, zkoušky

pilot

Pilot vykonává funkci podmíněnou způsobilostí podle leteckých předpisů, spolupracuje

Automechanik

Automechanik vykonává základní práce zaměřené na údržbu a opravy silničních motorových vozidel všech druhů.

Kontrolor kvality

Kontrolor kvality je pracovník, odpovědný v organizaci za specifikované činnosti v oblasti kontroly a řízení kvality.

Geolog

Geolog provádí dílčí práce při vyhledávání a průzkumu ložisek nerostů, ověřuje jejich zásoby a zpracovává geologické podklady pro jejich využívání a ochranu.

Kominík - měření spalin

Kominík - měření spalin měří s použitím analyzátoru spalin množství oxidu uhelnatého a zbytkového kyslíku ve spalinách, vypočítává obsah oxidu uhličitého, komínovou ztrátu a vyhodnocuje účinnost spalování.

Důlní měřič

Důlní měřič provádí základní měřické práce v dole a na povrchu dolu.

Vahař

Vahař provádí opravy, sestavování a seřizování vah.

Klempíř drakař

Klempíř drakař vykonává odborné práce při výrobě a opravách draků letadel.

Svářeč kovů

Svářeč kovů provádí svařování kovových polotovarů a součástí s použitím různých svařovacích technik.

Hodinář

Hodinář samostatně vyrábí, seřizuje a opravuje hodinářské výrobky.

Řídící odbavovací plochy

Řídící odbavovací plochy řídí pohyb letadel na odbavovací ploše podle pokynů letištní řídící věže.

Kouč

Kouč prostřednictvím specifických psychologických a koučovacích technik a koučovacích otázek

Umělecký kovář

při používání všech rukodělných kovářských technik, opravuje, obnovuje, udržuje a rekonstruuje slohové

Umělecký zámečník

při používání všech rukodělných zámečnických technik, opravuje, obnovuje, udržuje a rekonstruuje