Hledané slovo: letecký letadlový mechanik technik

Samostatný rybářský technik

Samostatný rybářský technik organizuje a řídí práce při zajišťování chovu ryb a vodní drůbeže.

Vodárenský technik vodovodních sítí

Vodárenský technik vodovodních sítí zajišťuje výstavbu, provoz a údržbu vodovodních sítí.

Hutní technik mistr

Hutní technik mistr řídí a organizuje práce na vymezeném technologickém úseku při zajišťování úkolů stanovených operativním plánem v hutní výrobě.

Chemický technik manažer provozu

Chemický technik manažer provozu dílčím způsobem řídí jednotku chemické výroby nebo její části.

Keramický technik mistr

Keramický technik mistr řídí a organizuje práce při zajišťování úkolů stanovených operativním

Keramický technik technolog

Keramický technik technolog stanovuje technologické postupy a zajišťuje technologickou přípravu keramické výroby.

Kožařský technik mistr

Kožařský technik mistr podle plánu výroby řídí a organizuje práci pracovního kolektivu v daném technologickém úseku kožedělné výroby.

Oděvní technik mistr

Oděvní technik mistr řídí a organizuje práce na vymezeném technologickém úseku při zajišťování úkolů stanovených operativním plánem v oděvní výrobě.

Oděvní technik návrhář modelář

Oděvní technik návrhář modelář rozpracovává výtvarné návrhy do konstrukcí pro oděvní výrobu a vytváří návrhy a modely jednodušších výrobků.

Polygrafický technik dispečer

Polygrafický technik dispečer řídí a koordinuje polygrafickou výrobu na svěřených výrobních

Polygrafický technik kontrolor jakosti

Polygrafický technik kontrolor jakosti provádí kontrolu a zkoušky kvality surovin, materiálů a výrobků v polygrafické výrobě.

Polygrafický technik normovač

Polygrafický technik normovač vytváří a uplatňuje normy a normativy spotřeby práce, spotřeby materiálů a početních stavů v polygrafické výrobě.

Polygrafický technik technolog

Polygrafický technik technolog samostatně stanovuje technologické postupy pro jednotlivé úseky

Revizní technik elektrických zařízení

Revizní technik elektrických zařízení provádí revize elektrických zařízení a hromosvodů a vystavuje revizní zprávy.

Sklářský technik kontrolor jakosti

Sklářský technik kontrolor jakosti provádí vstupní, mezioperační a výstupní kontrolu surovin, materiálů a výrobků.

Sklářský technik mistr

Sklářský technik mistr zabezpečuje na svěřeném úseku řízení a organizaci práce výrobních

Slévárenský technik mistr

Slévárenský technik mistr řídí a organizuje práce na vymezeném technologickém úseku

Slévárenský technik modelář

Slévárenský technik modelář koordinuje a zajišťuje oblast technické přípravy výroby a výrobu modelových zařízení pro slévárenskou výrobu.

Stavební technik investic a engineeringu

Stavební technik investic a engineeringu zajišťuje přípravu a realizaci stavebních a jiných

Strojírenský technik technolog

Strojírenský technik technolog stanovuje technologické postupy a zajišťuje technologickou přípravu strojírenské výroby.

Technik lodní dopravy dispečer

Technik lodní dopravy dispečer je pracovník s vyšší kvalifikací, který komplexně zajišťuje

Technik požární ochrany

Technik požární ochrany zabezpečuje plnění povinností pro právnickou a podnikající fyzickou osobu vyplývajících ze zákona o požární ochraně.

Technik silniční dopravy

Technik silniční dopravy je kvalifikovaný pracovník zajišťující v určeném rozsahu optimální

Elektromechanik měřicích, regulačních a automatizačních zařízení

Mechanik měřicích, regulačních a automatizačních zařízení provádí samostatné práce a dílčí

Chemický technik operátor

Chemický technik operátor provádí širokou škálu odborných prací v technologických výrobách