Registrace

 

Registruji se jako:

Soukromá osoba je například:

  • zaměstnanec, který se poohlíží po nové, lepší práci
  • nezaměstnaný, který hledá práci ve svém oboru
  • zaměstnanec, který se chce dále rozvíjet, vzdělávat, zvýšit si kvalifikaci
  • nezaměstnaný, který se chce naučit něco úplně jiného a rekvalifikovat se
  • každý (zaměstnanec/nezaměstnaný), kdo chce získat státem a zaměstnavateli uznávaný oficiální certifikát o své kvalifikaci

Firma je (soukromá, státní či nezisková) organizace, která například:

  • chce inzerovat svou nabídku volných míst
  • chce rozvíjet a vzdělávat své stávající zaměstnance
  • chce nabízet své služby v oblasti profesního vzdělávání
  • hledá nové zaměstnance s jasně vymezenou kvalifikací
  • chce přímo oslovit a navázat kontakt s vhodnými kandidáty na základě profesní kvalifikace

To vše v rámci státem podporované a garantované soustavy profesních kvalifikací