Co profese obnáší

Vyšší soudní úředník se podílí na výkonu soudnictví vlastní nezávislou rozhodovací činností v rozsahu kompetencí stanovených zvláštním zákonem.

Co musím umět

  • Orientace v právních spisech
  • Kompletace spisů a dokladů právního charakteru a jejich příprava k archivaci
  • Shromažďování důkazního materiálu
  • Posuzování důkazního materiálu, kontrola náležitostí právních dokumentů důležitých pro jejich platnost včetně kontroly dodržování lhůt z těchto dokumentů vyplývajících nebo souvisejících s poskytovanými právními službami
  • Vedení jednání s klienty v rámci přípravy dalšího postupu v právních záležitostech
  • Sepisování návrhů smluv, právních podání, žalob, odvolání, popř. dalších listin a dokumentů souvisejících s poskytovanými právními službami
  • Příprava co nejefektivnějšího vedení jednotlivých právních případů
  • Zpracovávání analýz, stanovisek a právních rozborů, např. k písemným úkonům účastníků řízení, k důkaznímu materiálu apod.
  • Příprava a kompletace podkladů a dokladů potřebných pro poskytované právní služby
  • Sledování změn legislativy, aktualizace a evidence právních předpisů

Uložte si profese, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kolik budu brát?

Tato informace je dostupná