Co profese obnáší

Úředník obchodní inspekce je pracovník s vyšší kvalifikací, který provádí specializované kontroly a šetření v terénu v oblasti vnitřního obchodu a fiskálních zájmů státu.

Co musím umět

  • Provádění kontrol, inspekcí, dozoru a šetření na úseku obchodu a služeb, s cílem zabezpečit ochranu spotřebitele vnitřního trhu
  • Posuzování prokázané odpovědnosti fyzických osob za zjištěné nedostatky v oblasti vnitřního obchodu, v rámci uplatňování postihové politiky
  • Vedení dokumentace o provádění specializovaných kontrol a šetření v terénu, v oblasti vnitřního obchodu a fiskálních zájmů státu
  • Zpracovávání informací a zpráv o výsledcích kontrol v oblasti vnitřního obchodu a návrhů na předání zjištění jiným orgánům státní správy k provedení příslušných opatření
  • Zpracovávání návrhů opatření k řešení příčin zjištěných nedostatků v oblasti vnitřního obchodu, s cílem zabezpečení ochrany spotřebitele
  • Zpracovávání podkladů pro odborná stanoviska k problematice ochrany spotřebitele vnitřního trhu a fiskálních zájmů státu
  • Provádění poradenské a informační činnosti pro občany ve věcech obchodu a služeb a ochrany spotřebitele
  • Vyřizování agendy oznámení, stížností a podnětů občanů v oblasti vnitřního obchodu a ochrany spotřebitele

Uložte si profese, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kolik budu brát?

Tato informace je dostupná