Co profese obnáší

Učitel uměleckých odborných předmětů je vysoce kvalifikovaný pedagogický pracovník, který provádí vzdělávací a výchovnou činnost při vyučování uměleckých odborných předmětů.

Co musím umět

 • Řešení kázeňských přestupků
 • Rozložení učebních osnov a vzdělávacích cílů do jednotlivých témat a úkonů
 • Rozpracování vyučovacích témat a úkonů do příprav pro jednotlivé vyučovací hodiny
 • Provádění výkladu nové látky, jeho přizpůsobení schopnostem žáků
 • Motivování k zájmu o učivo
 • Zjišťování, jak žáci (studenti) pochopili učivo
 • Řízení diskuzí
 • Orientace v učebních plánech, osnovách a dalších učebních dokumentech
 • Spolupráce s výchovným poradcem
 • Vedení třídních schůzek a další spolupráce a komunikace s rodiči
 • Vykonávání služeb v rámci provozu školy
 • Třídnictví
 • Vedení výuky se zřetelem na speciální vzdělávací potřeby žáků (studentů)
 • Rozvíjení uměleckého talentu a dovedností žáků (studentů)
 • Prověřování dovedností žáků (studentů) v příslušném uměleckém oboru
 • Příprava žáků na samostatné umělecké produkce

Uložte si profese, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kolik budu brát?

Tato informace je dostupná