Co profese obnáší

Jednotka práce bude aktualizována v souladu s platnou legislativou v průběhu roku 2013 – 2014. Učitel odborných předmětů vyšší odborné školy provádí vzdělávací a výchovnou činnost při vyučování v odborných předmětech, směřující k získávání vědomostí a dovedností studentů na vyšší odborné škole.

Co musím umět

 • Řešení kázeňských přestupků
 • Vyučování formou příkladů, problémových situací, vedení k vlastnímu objevování, organizace samostatné činnosti žáků (studentů)
 • Rozložení učebních osnov a vzdělávacích cílů do jednotlivých témat a úkonů
 • Rozpracování vyučovacích témat a úkonů do příprav pro jednotlivé vyučovací hodiny
 • Úpravy obsahu učiva podle změn ve vývoji vědy a techniky, podle zaměření podniků v místě školy, apod.
 • Provádění výkladu nové látky, jeho přizpůsobení schopnostem žáků
 • Motivování k zájmu o učivo
 • Zjišťování, jak žáci (studenti) pochopili učivo
 • Ústní zkoušení žáků (studentů)
 • Příprava písemných prací žáků (studentů)
 • Opravování a hodnocení písemných prací žáků (studentů)
 • Řízení diskuzí
 • Orientace v učebních plánech, osnovách a dalších učebních dokumentech
 • Vykonávání služeb v rámci provozu školy
 • Třídnictví

Uložte si profese, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kolik budu brát?

Tato informace je dostupná