Co profese obnáší

Těžební technik organizuje zejména těžební činnosti v lesnictví na svěřeném úseku při motomanuální těžbě dříví a činnosti těžebně-dopravních strojů.

Co musím umět

  • Vyhotovování výkazů o práci v lese
  • Řízení a obsluha traktorů včetně soustřeďovacích a vyvážecích traktorů v pěstební a těžební činnosti
  • Těžba dřeva motorovými pilami, odkorňování kmenů
  • Navrhování technologie těžebních prací
  • Vedení evidence v oblasti těžby dříví
  • Kontrola dodržování BOZP, PO a pracovních postupů v těžební činnosti
  • Přejímka vytěženého dřeva
  • Výběr a značení stromů k těžbě
  • Organizace a řízení těžební činnosti v lese

Uložte si profese, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kolik budu brát?

Tato informace je dostupná