Co profese obnáší

Textilní technik mistr řídí a organizuje práci na vymezeném technologickém úseku při zajišťování úkolů stanovených operativním plánem výroby v textilní výrobě.

Co musím umět

 • Orientace v normách a v technických podkladech v textilní a oděvní výrobě
 • Řízení technologického úseku textilní výroby
 • Operativní řešení organizačních a provozních problémů v textilní výrobě
 • Kontrola dodržování technologických postupů a bezpečnostních předpisů v textilní výrobě
 • Zpracování podkladů pro odměňování pracovníků v textilní výrobě
 • Vedení provozní dokumentace textilní výroby
 • Zařizování preventivních prohlídek a oprav strojů a zařízení pro textilní výrobu
 • Určování optimálního využívání výrobních a pracovních kapacit na pracovištích textilní výroby
 • Sestavování operativních plánů textilní výroby
 • Koordinace průběhu a vazeb výrobních činností v textilní výrobě
 • Tvorba, rozpracování a kontrola plnění operativních plánů textilní výroby v podmínkách svěřeného úseku

Uložte si profese, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kolik budu brát?

Tato informace je dostupná