Co profese obnáší

Technik lodní dopravy dispečer je pracovník s vyšší kvalifikací, který komplexně zajišťuje řízení lodního a překladního provozu formou dispečerských příkazů.

Co musím umět

  • Koordinace provozu plavidel po řekách
  • Operativní řešení mimořádných situací v říční dopravě
  • Koordinace provádění nakládky a vykládky v přístavišti
  • Jednání s mimostátními i vnitrostátními orgány o problémech lodního a překladního provozu
  • Zpracování podkladů pro odměňování pracovníků v lodním a překladním provozu
  • Vedení evidence a agendy o průběhu směny v lodním a překladním provozu
  • Orientace v dokladech zásilek přepravovaných lodní dopravou
  • Koordinace načasování lodní přepravy zboží - naplánování a řízení přistavování plavidel k nakládce a vykládce
  • Kontrola zajišťování říčních plavidel lodními posádkami
  • Kontrola agend plavidel a záznamů o manipulaci s přepravovaným zbožím

Uložte si profese, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kolik budu brát?

Tato informace je dostupná