Co profese obnáší

Technik likvidace pojistných událostí provádí prohlídky poškozených věcí škodních událostí, zajišťuje podkladové materiály k likvidaci pojistných událostí a posuzuje rozsah a příčinu vzniku škod.

Co musím umět

  • Vedení požadovaných evidencí a dokumentací
  • Orientace v dokumentaci o pojistných událostech
  • Zajišťování odborných a znaleckých posudků k pojistným událostem
  • Spolupráce s policií a dalšími orgány a institucemi při vyšetřování pojistných událostí
  • Posuzování rozsahu vzniklých škod
  • Provádění technických prohlídek u daných druhů pojistných událostí
  • Posuzování příčin vzniklých škod
  • Finanční vyčíslení výše škody
  • Provádění šetření pojistných událostí

Uložte si profese, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kolik budu brát?

Tato informace je dostupná