Co profese obnáší

Technik autoservisu řídí a organizuje opravárenské a servisní práce v autoservisu.

Co musím umět

  • Přebírání vozidel od zákazníků a předávání vozidel zákazníkům
  • Orientace v normách a v technické dokumentaci silničních motorových vozidel
  • Posuzování technického stavu silničních motorových vozidel a kontrola a provádění funkčních zkoušek jejich částí a agregátů
  • Diagnostikování poruch silničních motorových vozidel
  • Volba postupu práce, potřebných diagnostických přístrojů, měřidel, pomůcek a náhradních dílů pro provádění oprav a seřizování silničních motorových vozidel a jejich agregátů
  • Měření veličin a parametrů jednotlivých dílů, agregátů a konstrukčních skupin silničních motorových vozidel vč. elektrických veličin
  • Zpracování podkladů pro fakturaci za provedení autoservisních činností
  • Kontrola silničních motorových vozidel po opravách
  • Kontrola a posuzování bezpečnosti práce v autoservisu

Uložte si profese, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kolik budu brát?

Tato informace je dostupná