Co profese obnáší

Správce národního parku je pracovník s vyšší kvalifikací, který koordinuje a vykonává státní správu v ochraně přírody, myslivosti, rybářství a ochraně zemědělského půdního fondu na území NP.

Co musím umět

  • Zahájení a vedení správního řízení včetně vydání rozhodnutí
  • Provádění školení a zkoušek stráže přírody, jmenování strážců, řízení a kontrola jejich činnosti
  • Provádění školení a zkoušek myslivecké stráže, jmenování členů myslivecké stráže, řízení a kontrola jejich činnosti
  • Provádění státního dozoru v oblasti ochrany přírody a krajiny
  • Projednávání přestupků a protiprávních jednání včetně vydání rozhodnutí a uložení pokuty
  • Vypracovávání stanovisek k dokumentacím EIA a SEA, vypracovávání stanovisek o vyloučení významného vlivu koncepcí a záměrů na území soustavy Natura 2000

Uložte si profese, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kolik budu brát?

Tato informace je dostupná