Co profese obnáší

Jednotka práce bude aktualizována v souladu s platnou legislativou v průběhu roku 2013-2014. Radiologický asistent provádí radiologické zobrazovací postupy a ozařovací techniky, včetně radiologických postupů používaných při lékařském ozáření ve zdravotnických zařízeních na pracovištích radiodiagnostických, radioterapeutických, nukleárně medicínských a na dalších pracovištích, kde se provádějí radiologické výkony u pacientů.

Co musím umět

  • Přijímání požadavků na provádění potřebných prací v oblasti radiační ochrany
  • Předkládání návrhů vedoucích k optimalizaci radiační ochrany
  • Kontrola výsledků rutinních zkoušek provozní stálosti na všech typech zdravotnických radiologických pracovišť
  • Provádění rutinních zkoušek a testů provozní stálosti na všech typech zdravotnických radiologických pracovišť
  • Vedení příslušné dokumentace v oblasti radiologie
  • Poskytování informací pacientům i zdravotnímu personálu o prováděných radiologických výkonech a o rizicích a postupech vedoucích ke snížení těchto rizik
  • Poskytování specifické ošetřovatelské péče při radiologických postupech (aplikace léků, případně i intravenózních diagnostik)
  • Realizace ozařovacích technik na základě předpisu odborného lékaře
  • Obsluha přístrojové techniky používané v oblasti radiologie (při radiodiagnostice, radiační onkologii a nukleární medicíně)

Uložte si profese, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kolik budu brát?

Tato informace je dostupná