Co profese obnáší

Psycholog v sociální péči zabezpečuje psychoterapeutické služby rodinného, předmanželského a manželského poradenství.

Co musím umět

  • Řízení odborných pracovníků
  • Zpracovávání návrhů opatření k aplikaci poznatků psychologie při výcviku jednotlivců a skupin
  • Provádění individuálních a skupinových psychologických vyšetření dětí a mládeže dle stanovených postupů
  • Provádění psychosociálních vyšetření a diagnostiky v předmanželské, manželské a rodinné sféře
  • Vedení příslušné dokumentace o psychologické činnosti
  • Poskytování odborných konzultací specialistům poradenské služby a sociálním pracovníkům v daném regionu
  • Poskytování psychologického, rozvodového a porozvodového poradenství
  • Zajišťování kontaktní činnosti zaměřené na jedince a skupiny se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo vzniku problémů v osobním a sociálním vývoji
  • Vedení výcvikových a dalších programů osobnostního rozvoje a prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže
  • Poskytování psychoterapeutických služeb včetně poskytování krizové intervence

Uložte si profese, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kolik budu brát?

Tato informace je dostupná