Co profese obnáší

Psycholog práce a organizace aplikuje principy, metody a techniky psychologie při výkonu organizačních, personálních, obchodních, marketingových a některých technicko-konstrukčních činností s cílem zvýšit produktivitu práce organizace jako celku i jejích zaměstnanců, včetně představitelů managementu.

Co musím umět

  • Poskytování poradenství, včetně kariérního
  • Posuzování osobnostních předpokladů jedince
  • Tvorba metod a specifikace přístupů k posuzování pracovníků
  • Volba a vhodná aplikace psychodiagnostických metod
  • Vedení rozhovoru – vstupní, hodnotící, výstupní pohovor
  • Tvorba programů prevence a zvládání stresu
  • Koučování jednotlivců a týmů
  • Pedagogické působní – lektorské, výcvikové
  • Posuzování a ovlivňování interních vztahů v organizaci

Uložte si profese, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kolik budu brát?

Tato informace je dostupná