Co profese obnáší

Psovod bezpečnostní služby zajišťuje ostrahu a ochranu majetku a osob a chráněných zájmů s pomocí vycvičeného služebního psa.

Co musím umět

  • Orientace v zákonech a předpisech souvisejících s držením, výcvikem a využitím psa při ochraně zdraví a majetku osob
  • Výcvik psa k ovladatelnosti a poslušnosti
  • Výcvik psa k obraně psovoda
  • Rozvoj a udržení vycvičenosti psa na požadované úrovni
  • Využití vrozených a výcvikem získaných schopností psa při výkonu ostrahy a ochrany majetku a osob

Uložte si profese, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kolik budu brát?

Tato informace je dostupná